Nøtterøy 1914-1940

Nøtterøy 1914-1940
  Gjør et hurtigsøk etter denne hos:
  Søketips
Oria Nasjonalbiblioteket
Biblioteksøk Antikvariat.net
Undertittel: Krig og kriser – vekst og fornyelse
Bind: 1
Forfatter(e): Egil Christophersen
År: 2009
Utgitt: Nøtterøy kommune
Sider: 448
Kilde:

Innhold

 Forord  Kommunens forord  s. 5
   Innledning  s. 6
     
 Første del:

 Sjøfartsbygden og verdenskrigen 1914-1918

 s. 11
 Kapittel 1:  Skip og sjøfolk i krig  s. 13
   Den første torpedering 14 – Skip og sjøfolk i ubåtkrig 16 – Torpedert 2 ganger 21 – Torpederinger uten varsel 24 – Sporløst forsvunnet 30 – Tap og savn 32  
     
 Andre del:  Nøtterøy mellom krigene 1918-1940  s. 39
 Kapittel 2:  Amerikafeber, epidemier og befolkningsvekst  s. 41
   Utvandrer og soldat 42 – Utvandring og konjunkturer 43 – Flest menn og sjøfolk 44 – Sjøfolk som rømte 45 – Gifte og ugifte kvinner 47 – Fra Føynland til New York 48 – Hvor dro de til? 53 – Mordet i Brooklyn 58 – Innvandring 61 – Utflytting og innflytting 64 – Nøtterøyfeber i Jølster 65 – Fødsesoverskudd 67 – Tuberkulose, spanskesyke og difteri 68 – Ulykker med døden til følge 74 – Et nytt bosetningsmønster 75  
 Kapittel 3:  Hovednæringene – skipsfart og hvalfangst  s. 79
   En gyllen tid 79 – Nye rederier ser dagens lys 79 – Wilh. Wilhelmsen og den nye tid 81 – Turbulens og forsiktighet 82 – Varehunger og høykonjunktur 86 – Nye muligheter 88 – I Wilhelmsens tjeneste 91 – Hvalfangsten 92 – A/S Tønsbergs Hvalfangeri 96 – Chr. Salvesen & Co 101 – Finn Bugge og A/S Hektor 102 – Fangst på andre felt 109 – Sørlles og Melsoms epokegjørende samarbeid 117 – Skytteren A/S 122 – Hvalfangstens betydning – sysselsettingen 123 – Hvalfangstens betydning – skipsverftene 125 – Tenvik, Fuglevika og Kjøpmannskjær 129  
 Kapittel 4:  Småindustri og håndverk – jordbruk, bank og handel  s. 137
   Fjordgløtt 137 – Kalvetangen 141 – Flyfabrikk på Ørsnes 142 – Steinbrudd og steinarbeid 147 – Håndverk og håndverkere 149 – Handelen 151 – Teie overtar for Borgheim 157 – Sikker som banken? 161 – Fra tillitskrise ti linnskuddsflom 163 – Nøtterøy Sparebank – en hus- og boligbank 165 – Jordbruket en binæring 166 – Fra jordbruksland til villahager 166 – Husdyrholdet 170 – Mekaniseringen 175 – Pelsdyr 176 – Skogbruket 177 – Kamp om fiskeressursene 179 – Fiskeristrid 180  
 Kapittel 5:  Kvinnene i hjemmet – mennene på De sju hav og i Antarktis  s. 183
   Husmor og mor 184 – Husmorens arbeidsplass 185 – Først opp og sist i seng 186 – Enken og de faderløse 190 – Tjenestejenter 194 – Førstereisgutt 201 – Sjømannsliv 205 – Hvalfangerliv 208  
 Kapittel 6:  Sosiale motsetninger, streiker og konfrontasjoner  s. 211
   Sjømannsstreik og revolusjonsfrykt 211 – Militære forberedelser mot streik 212 – Militære mannskaper inntar disktriktet 216 – Streikens omfang og resultat 217 – Arbeidsledighet og nødsarbeid 218 – Lønn og arbeidsmoral 225 – Ny krise og arbeidsløshet 228 – En mer selvbevisst opposisjon 228 – En brannfakkel 229 – De arbeidsløses krav 230 – Konfrontasjon med statspolitiet 232 – Floken løses – dommen faller 233 – Innsamlingsaksjoner for de arbeidsløse 234 – Organisasjonsretten anerkjennes 235 – Paternalisme 235  
 Kapittel 7:  Hjemmebrenning, smugling og kampen mot alkoholen  s. 239
   Tyveriene 239 – Brennevinsforbud og kreativitet 241 – Anslag mot hjemmebrenningen 242 – Smugling og etterkrigskrise 242 – Nøtterøy et kjerneområde 243 – Tollernes arbeid 244 – Smuglerjakt 245 – Likfun ved Klauver 248 – Hevnaksjoner 249 – Letterne 250 – Storsmugling i Knarberg 251 – Smugling som familieforetak 251 – Hvaløyaffæren 254 – Fyll og spetakkel 255 – Kampen mot rusdrikk og fylla 257 – De første losjene 257 – Knoppskyting 258 – En skole for de ubemidlede 260 – Losje Verjar og arbeiderbevegelesen 260   
 Kapittel 8:  Ettpartikommunen  s. 263
   Politiske pariter 263 – Konservativt samlingsstrev 264 – Verdensrevolusjon og Nøtterøy Arbeiderparti 264 – Borgerlig strid 265 – “Splittelsesmanden” 266 – Et nytt og samlet Arbeiderparti 268 – Høyreaktivisme 269 – Fedrelandslaget 269 – Bygdefolkets krisehjelp 273 – Slutten for samlingslister og splittelseslister 275 – Ettpartikommunen 276 – Høyre 277 – Venstre 277 – Arbeiderpartiet 278 – Bygdens sterke mann 278 – Kommunalpolitikk og klasse 281 – Kommunalpolitikk og kjønn 282 – Hvalfangere og sjøfolk stod utenfor 284 – Mennene lav valgdeltagelse – kvinnene høy 285 – Høyres oppslutning 286 – Valg i arbeidstiden 287 – Forhåndsstemming og påvirkning 289 – Fylkesmannen tar hånd om saken 290 – Lensmann Agerup irettesettes 292 – Flere avsløringer – større omfang 293 – Henleggelse og nye skriverier 294 – Ny stemmemottaker og enerom 295 – Justisminister Trygve Lie innkaller Agerup og Syse 295  
 Kapittel 9:  Foreningsliv og friluftsliv  s. 299
   Et mangfoldig foreningsliv 299 – Mer fritid 300 – Det kristelige foreningslivet 301 – Drømmen om eget hus 304 – Tomt på Herstadåsen 304 – Finansiering 306 – Folkets Hus gjøres ferdig og innvies 306 – En kulturell entreprenør 308 – Korsang 310 – Grans kor og musikklag 313 – Nøtterøy guttemusikkorps 314 – Musikk og politikk 315 – Idrettslagene kommer 316 – Gutteklubber og fotballfeber 318 – Teie idrettsforening 320 – Idretten på Nesbryggen og Torød 322 – Idrettslaget Vetan 323 – Nøtterøy Skytterlag 323 – Arbeidet for ny skytebane 325 – Seilsport 325 – Fjærholmen erverves og utvikles 327 – Medlemsvekst og eksklusjoner 328 – Regattastedet 328 – Friluftsliv og interessekonflikt 329 – Christian Lindboe og Tønsbergs Blad som pådrivere 332 – Kommunenes unnfallenhet og Sparebankens initiativ 333 – Nøtterøy Sparebank og allmennhetens vel 336  
 Kapittel 10:  Bygden moderniseres  s. 345
   Fra Borgheim til Tinghaug 346 – Telefonen bygges ut 347 – Stadig flere abonnenter 351 – Elektrisiteten kommer 351 – Elektrisk sporvei? 353 – Ledningsnettet utvides 354 – Flere abonnenter og elektriske apparater 357 – Veibelysning 358 – Veiene 359 – Vei til Munkerekken 360 – Smidsrødveien 361 – Brøyting og vedlikehold 362 – Fergene nedlegges 363 – Busser og biler 362 – Fra båt til buss 365 – Øybuss 367 – Begynende bilisme 367 – Drosjene kommer 371 – Gründeren Albert Hovde 372 – Verkstedet og forretningene i grus, men gjenoppstår 373 – Flere ulykker 375 – Mangel på vann 376 – Akersvannet blir forsyningskilde 379 – Skoler og undervisning 381 – Nye skolebygg 382 – Ny skole på indre Nøtterøy 383 – Den private middelskolen 385 – Middelskolen blir kommunal 386 – Skolepenger avskaffes 387 – Skolepenger gjeninnføres 388 – Nye lokaler, men fortsatt plassproblemer 389 – Framhaldsskolen 390 – Sjømannsskolen i Tønsberg 392 – Nye krav til drift av hus og hjem 393 – Husmorskolen 393  
 Kapittel 11:  Velstyrt eller vannstyrt?  s. 395
   To forskjellige syn 395 – Nøtterøy i egen klasse 396 – Skattepolitikk og moderniseringspause 399 – Kommuner og banker settes under administrasjon 399 – Høyere skatteøre tvinger seg fram 400 – Høyere kommuneskatt – mindre tilflytting 400 – Hvalfangstens økende betydning 402 – Høyest inntekt og formue – lavest skatt 404 – Eventyrlige inntekter i hvalfangsten 404 – Nye investeringer 406 – Byrdenes fordeling 406 – Skattepolitikk og velferd 407 – Truende skyer i horisonten 409  
 Forkortelser  s. 411
 Sluttnoter  s. 411
 Litteratur og kilder  s. 431
 Register  s. 435