Nøtterøy 1914-1940

Nøtterøy 1914-1940
  Gjør et hurtigsøk etter denne hos:
  Søketips
Oria Nasjonalbiblioteket
BiblioteksøkAntikvariat.net
Undertittel
Krig og kriser - vekst og fornyelse
Bind
1
Forfatter(e)
Egil Christophersen
År
2009
Utgitt
Nøtterøy kommune
Sider
448
Kilde
-

Innhold

 Forord Kommunens forord s. 5
  Innledning s. 6
   
 Første del:

 Sjøfartsbygden og verdenskrigen 1914-1918

 s. 11
 Kapittel 1: Skip og sjøfolk i krig s. 13
  Den første torpedering 14 - Skip og sjøfolk i ubåtkrig 16 - Torpedert 2 ganger 21 - Torpederinger uten varsel 24 - Sporløst forsvunnet 30 - Tap og savn 32 
   
 Andre del: Nøtterøy mellom krigene 1918-1940 s. 39
 Kapittel 2: Amerikafeber, epidemier og befolkningsvekst s. 41
  Utvandrer og soldat 42 - Utvandring og konjunkturer 43 - Flest menn og sjøfolk 44 - Sjøfolk som rømte 45 - Gifte og ugifte kvinner 47 - Fra Føynland til New York 48 - Hvor dro de til? 53 - Mordet i Brooklyn 58 - Innvandring 61 - Utflytting og innflytting 64 - Nøtterøyfeber i Jølster 65 - Fødsesoverskudd 67 - Tuberkulose, spanskesyke og difteri 68 - Ulykker med døden til følge 74 - Et nytt bosetningsmønster 75 
 Kapittel 3: Hovednæringene - skipsfart og hvalfangst s. 79
  En gyllen tid 79 - Nye rederier ser dagens lys 79 - Wilh. Wilhelmsen og den nye tid 81 - Turbulens og forsiktighet 82 - Varehunger og høykonjunktur 86 - Nye muligheter 88 - I Wilhelmsens tjeneste 91 - Hvalfangsten 92 - A/S Tønsbergs Hvalfangeri 96 - Chr. Salvesen & Co 101 - Finn Bugge og A/S Hektor 102 - Fangst på andre felt 109 - Sørlles og Melsoms epokegjørende samarbeid 117 - Skytteren A/S 122 - Hvalfangstens betydning - sysselsettingen 123 - Hvalfangstens betydning - skipsverftene 125 - Tenvik, Fuglevika og Kjøpmannskjær 129 
 Kapittel 4: Småindustri og håndverk - jordbruk, bank og handel s. 137
  Fjordgløtt 137 - Kalvetangen 141 - Flyfabrikk på Ørsnes 142 - Steinbrudd og steinarbeid 147 - Håndverk og håndverkere 149 - Handelen 151 - Teie overtar for Borgheim 157 - Sikker som banken? 161 - Fra tillitskrise ti linnskuddsflom 163 - Nøtterøy Sparebank - en hus- og boligbank 165 - Jordbruket en binæring 166 - Fra jordbruksland til villahager 166 - Husdyrholdet 170 - Mekaniseringen 175 - Pelsdyr 176 - Skogbruket 177 - Kamp om fiskeressursene 179 - Fiskeristrid 180 
 Kapittel 5: Kvinnene i hjemmet - mennene på De sju hav og i Antarktis  s. 183
  Husmor og mor 184 - Husmorens arbeidsplass 185 - Først opp og sist i seng 186 - Enken og de faderløse 190 - Tjenestejenter 194 - Førstereisgutt 201 - Sjømannsliv 205 - Hvalfangerliv 208 
 Kapittel 6: Sosiale motsetninger, streiker og konfrontasjoner s. 211
  Sjømannsstreik og revolusjonsfrykt 211 - Militære forberedelser mot streik 212 - Militære mannskaper inntar disktriktet 216 - Streikens omfang og resultat 217 - Arbeidsledighet og nødsarbeid 218 - Lønn og arbeidsmoral 225 - Ny krise og arbeidsløshet 228 - En mer selvbevisst opposisjon 228 - En brannfakkel 229 - De arbeidsløses krav 230 - Konfrontasjon med statspolitiet 232 - Floken løses - dommen faller 233 - Innsamlingsaksjoner for de arbeidsløse 234 - Organisasjonsretten anerkjennes 235 - Paternalisme 235 
 Kapittel 7: Hjemmebrenning, smugling og kampen mot alkoholen s. 239
  Tyveriene 239 - Brennevinsforbud og kreativitet 241 - Anslag mot hjemmebrenningen 242 - Smugling og etterkrigskrise 242 - Nøtterøy et kjerneområde 243 - Tollernes arbeid 244 - Smuglerjakt 245 - Likfun ved Klauver 248 - Hevnaksjoner 249 - Letterne 250 - Storsmugling i Knarberg 251 - Smugling som familieforetak 251 - Hvaløyaffæren 254 - Fyll og spetakkel 255 - Kampen mot rusdrikk og fylla 257 - De første losjene 257 - Knoppskyting 258 - En skole for de ubemidlede 260 - Losje Verjar og arbeiderbevegelesen 260  
 Kapittel 8: Ettpartikommunen s. 263
  Politiske pariter 263 - Konservativt samlingsstrev 264 - Verdensrevolusjon og Nøtterøy Arbeiderparti 264 - Borgerlig strid 265 - "Splittelsesmanden" 266 - Et nytt og samlet Arbeiderparti 268 - Høyreaktivisme 269 - Fedrelandslaget 269 - Bygdefolkets krisehjelp 273 - Slutten for samlingslister og splittelseslister 275 - Ettpartikommunen 276 - Høyre 277 - Venstre 277 - Arbeiderpartiet 278 - Bygdens sterke mann 278 - Kommunalpolitikk og klasse 281 - Kommunalpolitikk og kjønn 282 - Hvalfangere og sjøfolk stod utenfor 284 - Mennene lav valgdeltagelse - kvinnene høy 285 - Høyres oppslutning 286 - Valg i arbeidstiden 287 - Forhåndsstemming og påvirkning 289 - Fylkesmannen tar hånd om saken 290 - Lensmann Agerup irettesettes 292 - Flere avsløringer - større omfang 293 - Henleggelse og nye skriverier 294 - Ny stemmemottaker og enerom 295 - Justisminister Trygve Lie innkaller Agerup og Syse 295 
 Kapittel 9: Foreningsliv og friluftsliv s. 299
  Et mangfoldig foreningsliv 299 - Mer fritid 300 - Det kristelige foreningslivet 301 - Drømmen om eget hus 304 - Tomt på Herstadåsen 304 - Finansiering 306 - Folkets Hus gjøres ferdig og innvies 306 - En kulturell entreprenør 308 - Korsang 310 - Grans kor og musikklag 313 - Nøtterøy guttemusikkorps 314 - Musikk og politikk 315 - Idrettslagene kommer 316 - Gutteklubber og fotballfeber 318 - Teie idrettsforening 320 - Idretten på Nesbryggen og Torød 322 - Idrettslaget Vetan 323 - Nøtterøy Skytterlag 323 - Arbeidet for ny skytebane 325 - Seilsport 325 - Fjærholmen erverves og utvikles 327 - Medlemsvekst og eksklusjoner 328 - Regattastedet 328 - Friluftsliv og interessekonflikt 329 - Christian Lindboe og Tønsbergs Blad som pådrivere 332 - Kommunenes unnfallenhet og Sparebankens initiativ 333 - Nøtterøy Sparebank og allmennhetens vel 336 
 Kapittel 10: Bygden moderniseres s. 345
  Fra Borgheim til Tinghaug 346 - Telefonen bygges ut 347 - Stadig flere abonnenter 351 - Elektrisiteten kommer 351 - Elektrisk sporvei? 353 - Ledningsnettet utvides 354 - Flere abonnenter og elektriske apparater 357 - Veibelysning 358 - Veiene 359 - Vei til Munkerekken 360 - Smidsrødveien 361 - Brøyting og vedlikehold 362 - Fergene nedlegges 363 - Busser og biler 362 - Fra båt til buss 365 - Øybuss 367 - Begynende bilisme 367 - Drosjene kommer 371 - Gründeren Albert Hovde 372 - Verkstedet og forretningene i grus, men gjenoppstår 373 - Flere ulykker 375 - Mangel på vann 376 - Akersvannet blir forsyningskilde 379 - Skoler og undervisning 381 - Nye skolebygg 382 - Ny skole på indre Nøtterøy 383 - Den private middelskolen 385 - Middelskolen blir kommunal 386 - Skolepenger avskaffes 387 - Skolepenger gjeninnføres 388 - Nye lokaler, men fortsatt plassproblemer 389 - Framhaldsskolen 390 - Sjømannsskolen i Tønsberg 392 - Nye krav til drift av hus og hjem 393 - Husmorskolen 393 
 Kapittel 11: Velstyrt eller vannstyrt? s. 395
  To forskjellige syn 395 - Nøtterøy i egen klasse 396 - Skattepolitikk og moderniseringspause 399 - Kommuner og banker settes under administrasjon 399 - Høyere skatteøre tvinger seg fram 400 - Høyere kommuneskatt - mindre tilflytting 400 - Hvalfangstens økende betydning 402 - Høyest inntekt og formue - lavest skatt 404 - Eventyrlige inntekter i hvalfangsten 404 - Nye investeringer 406 - Byrdenes fordeling 406 - Skattepolitikk og velferd 407 - Truende skyer i horisonten 409 
 Forkortelser s. 411
 Sluttnoter s. 411
 Litteratur og kilder s. 431
 Register s. 435