Os i Østerdalene

Os i Østerdalene
  Gjør et hurtigsøk etter denne hos:
  Søketips
Oria Nasjonalbiblioteket
BiblioteksøkAntikvariat.net
Forfatter(e): Thoralf Grue
År: 1943
Utgitt: Ødegårds trykkeri
Sider: 653
Emne:
Kilde: BIBSYS

Innhold

REGISTER

 Dr. Holmsen:  Naturlig beskaffenhet og fjellgrunn s.      IX
 Dr. Reitan:  Målet i Os, Østerdalen s.  XXVII
 Prof. Meyer:  Kunsthåndverket ved Glåmas kilder s. XXXXI
 1. Forhistorien s.        1
 2. Os herred «      11
 3. Gard og grend «      19
 Hvem eier? «      20
   
 I.  Nordvang.   Gn. 130 «      36
 Øfstu «      61
 Flaten «      65
 Kvanngraven «      68
 Rygjelten «      70
 Utistu «      72
 Utistumoen ell. Vangsmoen «      76
 Norvang «      77
 Vangsgjelten «      81
 Vangsgraven «      92
 Nordli «      93
 Holla «      93
 Smedåsgjelten «      93
 Brattåsen «      94
 Utsikt fra Heiersvollen «      95
   
 II.  Breen.   Gn. 131 «      96
 Norsten, y., Håkonsgjelten «      99
 Liheim «    107
 Norsten, ø., Simensgjelten «    108
 Nygarden «    112
 Nygarden, nedre «    117
 Fremsen «    118
 Moen «    122
 Lillemoen «    123
 Haugen «    123
 Ustu «    124
 Eggen. Breen «    128
 Eggebakken «    139
 Mestu «    142
 Rønningen «    149
 Trøen «    151
 Utheim «    157
 Lillebakken «    158
 Vårtun «    161
 Rytrøen «    161
 Ousten, ytre «    161
 Ousten, øvre «    169
 Oustugjelten «    176
 Aasen-Breen «    177
 Haugagarann «    181
 Bersvenshaugen, Yterhaugen «    181
 Berget «    185
 Johaugen «    187
 Øverhaug «    193
 Engebakken «    198
 Myrtrøen «    200
 Eggetrøen «    202
 Lillemyren «    202
 Smedåsen «    203
 Trøan «    205
 Aakerbakken «    209
 Klokkervang «    210
 Nordset «    214
 Kåsen «    214
 Bergemyren «    215
 Hångåryen «    215
 Ryen, bn. 20 «    216
 Ryen, bn. 90 «    216
 Ryen, bn. 55 «    216
 Ryen, bn. 83 «    219
 Lillehaug «    220
 Lillehaug «    220
 Strypet «    221
 Nyhaug, nordre «    221
 Nyhaug. søndre «    222
   
 III.  Berg.   Gn. 123 «    223
 Storstu «    224
 Trøen, Berg «    229
 Åsheim «    229
 Kvennhusvollen «    230
 Nystuen «    131
 Trøan, Berg «    236
 Enget, Berg «    237
 Nyås «    238
 Bortistu «    239
 Eggen, Berg «    245
 Gruben, Øvergarden «    246
 Gruben, Neergarden «    251
 Langen «    254
   
 IV.  Norgard.   Gn. 132 «    256
 Nordgard, hovedbøllet «    258
 Norgardsgjelten «    265
 Stubbenget «    267
 Elveplassen «    267
 Nyhaugen (Åkeren) «    268
 Nyeggen «    273
 Kroken «    274
 Nordgards-Engan «    274
 Langeggen «    276
 Brennbakkken «    277
 Tuvenget «    282
 Ryeng «    284
 Ryen «    285
   
 V.  Østgård.   Gn. 133 «    286
 Gammelstu «    287
 Husmyren «    292
 Østgårdsrønning «    292
 Ustu «    293
 Østeng «    297
 Østgårdsgjelten «    297
 Nirsen «    299
 Østeggen «    304
 Nysen «    304
 Fjellheim «    307
 Østgårdseggen (Grubbom) «    307
 Nyhaug «    308
 Haugseggen «    308
 Bækketrøen «    309
 Røst «    310
 Hanshaugen. Østgardshaug «    310
 Lilletrøen «    314
 Lilletrøen, ytre «    315
 Gjerstad «    315
 Haugsgjelten «    315
 Nyborg «    318
 Kvernbekkeng «    319
 Fossness «    320
 Nygjelten «    321
 Bekkevoll «    322
   
 VI.  Moseng, Henningsmo, Fabroås «    322
 Hemmatæ-Mosengen. Gn 134 «    324
 Moseng, søndre «    328
    —       nordre «    331
 Landstobakken «    335
 Nybrott «    337
 Skogstad «    338
 Bortatæ-Mosengen. Gn. 121 «    338
 Moseng nedre «    342
 Kroken «    345
 Moseng, søndre «    348
 Henningsmoen. Gn. 122 «    349
     —   »   nordre  »    « «    353
 Fabroåsen. Gn. 120 «    355
 Aasberget «    359
 Fra Åsen ovenf. Os kirke «    360
   
 VII.  Osgarden.   Gn. 135  m. fl. «    361
 Opsen «    364
 Stenset «    369
 Ustu «    369
 Osflaten «    376
 Os-Strand. Gn. 119 «    378
 Strand, nedre   — «    380
 Strand, øvre    — «    381
 Norsten, Øver «    384
 Malimoen «    387
 Norsten, Yter «    388
 Osgjelten. Tollolen «    391
 Nyeng «    392
 Nysen, Os mellem «    393
 Nymoen, Spellmoen «    403
 Ivarsom, Os nordre «    405
 Osmoen, Smemoen «    409
 Osmoen, bn. 2 «    411
 Osmoen, bn. 1 «    415
 Oseng, gn. 119 «    416
 Trøen-Os «    418
 Opstad «    423
 Nygard, Os «    423
 Nyrønning «    425
 Oshaug «    428
 Haugsrønningen «    431
 Storgjelten «    431
 Lilleøyen. Gn. 116 «    431
 Lilleøyen, nedre, bn. 1 «    438
   — » —       »       »   3 «    439
   — » —       »       »   2  «    439
 Dypdal, br. 5 og 6 «    441
 Hummelvoll. Gn. 118, bn. 2 «    443
   — » —                      »   1 «    444
 Dalen, bn. 4 «    445
 Hummelrøsten. Gn. 114 «    445
 Løvnesset. Gn. 117 «    447
 Bakos. Gn. 115 «    448
 Bakostrøen «    456
 Hafstad «    457
 Bakosgjelten «    457
 Skjølsvoll «    460
 Skredal «    461
 Småbruk i Oslien, Hegstad, Furuset, Nyhus, Stålem, Os skole    «    461
 Langøyen. Gn. 136 «    462
 Øybakken «    467
 Vangskåsen «    468
 Langøyen, nedre «    469
 Langøygjelten «    470
    —  »  —         øvre «    472
    —  »  —         Eidevoll, Vestli, Eidet «    473
 Stormyren «    474
 Østvang. Gn. 137., bn. 2 «    474
   —  »  —                bn. 1 «    481
 Nyvang «    482
 Sletvang. Gn. 135 «    482
 Myre, øvre. Gn. 102 «    483
   —    nedre  »   103 «    486
 Kåjetrøen «    489
 Røste. Gn. 104 «    490
  –«–   nordre «    495
  –«–   søndre «    495
 Røsteidet «    496
 Høistad «    498
 Eggen med Sund. Gn. 114 «    501
 Sundåkeren «    507
 Sundmoen «    507
 Bn. 12 «    508
 Sundet nordre «    508
 Furuholt «    510
 Osbyen «    512
   
 VIII.  Nøren «    513
 Volden. Gn. 107 «    516
 Fåset. Gn. 108 «    519
 Præstehagen. Gn. 109 «    523
 Mestuhagen. Gn. 110 «    528
 Skinnerhagen «    542
 Foransøenshagen ell. Bing.  Gn. 112 «    532
 Skinnerhagen.  Gn. 111 «    534
 Estensbækken.  Gn. 113 «    536
 Myren, søndre «    539
  –«–   nordre «    540
 Høysen, nordre.  Gn. 105 «    541
  –«–    søndre «    543
 Holm.  Gn. 106 «    545
 Vargåen «    552
   
 IX.  Nar-Jord «    554
 Nygård.  Gn. 97 «    556
  –«–    østre «    560
 Odden «    561
 Bredalslien.  Gn. 98 «    563
 Sundvisgard.  Gn. 97 «    566
 Ryen.  Gn. 97 «    577
 Ryen, Jo-Pålsagarden, gn. 95 «    579
  —     vestre «    583
  —     Flaten «    585
 Bækken, Sjursg. Gn. 106 «    586
  —          østre «    588
 Nylænd «    589
 Lille-Narjord «    592
   
 X.  Narbuvold «    593
 Østigard «    595
 Engåvollen «    597
 Nordigard, Mattisgarden «    598
   –«– «    599
 Nyvollen «    600
 Grønnli «    601
   
 XI.  Tufsingdalen.  
 Bakken, vestre «    610
   —        nordre «    612
   —        østre «    613
   —        søndre «    614
 Moen, søndre «    617
   —     nordre «    619
 Bruplass, søndre «    621
   —         nordre «    621
 Hødalsgard «    623
 Siksjøplass «    625
 Sæter nordre «    626
   —     søndre «    629
 Mittdal søndre «    632
   —      nordre «    638
 Røsten «    640
 Kvilvangen     642
   —            søndre     645
 Movollen     646
 Holden, nordre og søndre     647