Os i Østerdalene

Os i Østerdalene
  Gjør et hurtigsøk etter denne hos:
  Søketips
Oria Nasjonalbiblioteket
Biblioteksøk Antikvariat.net
Forfatter(e): Thoralf Grue
År: 1943
Utgitt: Ødegårds trykkeri
Sider: 653
Kilde: BIBSYS

Innhold

REGISTER

Annonse
 Dr. Holmsen:  Naturlig beskaffenhet og fjellgrunn  s.       IX
 Dr. Reitan:  Målet i Os, Østerdalen  s.   XXVII
 Prof. Meyer:  Kunsthåndverket ved Glåmas kilder  s.  XXXXI
 1. Forhistorien  s.         1
 2. Os herred  “       11
 3. Gard og grend  “       19
 Hvem eier?  “       20
     
 I.  Nordvang.   Gn. 130  “       36
 Øfstu  “       61
 Flaten  “       65
 Kvanngraven  “       68
 Rygjelten  “       70
 Utistu  “       72
 Utistumoen ell. Vangsmoen  “       76
 Norvang  “       77
 Vangsgjelten  “       81
 Vangsgraven  “       92
 Nordli  “       93
 Holla  “       93
 Smedåsgjelten  “       93
 Brattåsen  “       94
 Utsikt fra Heiersvollen  “       95
     
 II.  Breen.   Gn. 131  “       96
 Norsten, y., Håkonsgjelten  “       99
 Liheim  “     107
 Norsten, ø., Simensgjelten  “     108
 Nygarden  “     112
 Nygarden, nedre  “     117
 Fremsen  “     118
 Moen  “     122
 Lillemoen  “     123
 Haugen  “     123
 Ustu  “     124
 Eggen. Breen  “     128
 Eggebakken  “     139
 Mestu  “     142
 Rønningen  “     149
 Trøen  “     151
 Utheim  “     157
 Lillebakken  “     158
 Vårtun  “     161
 Rytrøen  “     161
 Ousten, ytre  “     161
 Ousten, øvre  “     169
 Oustugjelten  “     176
 Aasen-Breen  “     177
 Haugagarann  “     181
 Bersvenshaugen, Yterhaugen  “     181
 Berget  “     185
 Johaugen  “     187
 Øverhaug  “     193
 Engebakken  “     198
 Myrtrøen  “     200
 Eggetrøen  “     202
 Lillemyren  “     202
 Smedåsen  “     203
 Trøan  “     205
 Aakerbakken  “     209
 Klokkervang  “     210
 Nordset  “     214
 Kåsen  “     214
 Bergemyren  “     215
 Hångåryen  “     215
 Ryen, bn. 20  “     216
 Ryen, bn. 90  “     216
 Ryen, bn. 55  “     216
 Ryen, bn. 83  “     219
 Lillehaug  “     220
 Lillehaug  “     220
 Strypet  “     221
 Nyhaug, nordre  “     221
 Nyhaug. søndre  “     222
     
 III.  Berg.   Gn. 123  “     223
 Storstu  “     224
 Trøen, Berg  “     229
 Åsheim  “     229
 Kvennhusvollen  “     230
 Nystuen  “     131
 Trøan, Berg  “     236
 Enget, Berg  “     237
 Nyås  “     238
 Bortistu  “     239
 Eggen, Berg  “     245
 Gruben, Øvergarden  “     246
 Gruben, Neergarden  “     251
 Langen  “     254
     
 IV.  Norgard.   Gn. 132  “     256
 Nordgard, hovedbøllet  “     258
 Norgardsgjelten  “     265
 Stubbenget  “     267
 Elveplassen  “     267
 Nyhaugen (Åkeren)  “     268
 Nyeggen  “     273
 Kroken  “     274
 Nordgards-Engan  “     274
 Langeggen  “     276
 Brennbakkken  “     277
 Tuvenget  “     282
 Ryeng  “     284
 Ryen  “     285
     
 V.  Østgård.   Gn. 133  “     286
 Gammelstu  “     287
 Husmyren  “     292
 Østgårdsrønning  “     292
 Ustu  “     293
 Østeng  “     297
 Østgårdsgjelten  “     297
 Nirsen  “     299
 Østeggen  “     304
 Nysen  “     304
 Fjellheim  “     307
 Østgårdseggen (Grubbom)  “     307
 Nyhaug  “     308
 Haugseggen  “     308
 Bækketrøen  “     309
 Røst  “     310
 Hanshaugen. Østgardshaug  “     310
 Lilletrøen  “     314
 Lilletrøen, ytre  “     315
 Gjerstad  “     315
 Haugsgjelten  “     315
 Nyborg  “     318
 Kvernbekkeng  “     319
 Fossness  “     320
 Nygjelten  “     321
 Bekkevoll  “     322
     
 VI.  Moseng, Henningsmo, Fabroås  “     322
 Hemmatæ-Mosengen. Gn 134  “     324
 Moseng, søndre  “     328
    —       nordre  “     331
 Landstobakken  “     335
 Nybrott  “     337
 Skogstad  “     338
 Bortatæ-Mosengen. Gn. 121  “     338
 Moseng nedre  “     342
 Kroken  “     345
 Moseng, søndre  “     348
 Henningsmoen. Gn. 122  “     349
     —   ”   nordre  ”    “  “     353
 Fabroåsen. Gn. 120  “     355
 Aasberget  “     359
 Fra Åsen ovenf. Os kirke  “     360
     
 VII.  Osgarden.   Gn. 135  m. fl.  “     361
 Opsen  “     364
 Stenset  “     369
 Ustu  “     369
 Osflaten  “     376
 Os-Strand. Gn. 119  “     378
 Strand, nedre   —  “     380
 Strand, øvre    —  “     381
 Norsten, Øver  “     384
 Malimoen  “     387
 Norsten, Yter  “     388
 Osgjelten. Tollolen  “     391
 Nyeng  “     392
 Nysen, Os mellem  “     393
 Nymoen, Spellmoen  “     403
 Ivarsom, Os nordre  “     405
 Osmoen, Smemoen  “     409
 Osmoen, bn. 2  “     411
 Osmoen, bn. 1  “     415
 Oseng, gn. 119  “     416
 Trøen-Os  “     418
 Opstad  “     423
 Nygard, Os  “     423
 Nyrønning  “     425
 Oshaug  “     428
 Haugsrønningen  “     431
 Storgjelten  “     431
 Lilleøyen. Gn. 116  “     431
 Lilleøyen, nedre, bn. 1  “     438
   — ” —       ”       ”   3  “     439
   — ” —       ”       ”   2   “     439
 Dypdal, br. 5 og 6  “     441
 Hummelvoll. Gn. 118, bn. 2  “     443
   — ” —                      ”   1  “     444
 Dalen, bn. 4  “     445
 Hummelrøsten. Gn. 114  “     445
 Løvnesset. Gn. 117  “     447
 Bakos. Gn. 115  “     448
 Bakostrøen  “     456
 Hafstad  “     457
 Bakosgjelten  “     457
 Skjølsvoll  “     460
 Skredal  “     461
 Småbruk i Oslien, Hegstad, Furuset, Nyhus, Stålem, Os skole     “     461
 Langøyen. Gn. 136  “     462
 Øybakken  “     467
 Vangskåsen  “     468
 Langøyen, nedre  “     469
 Langøygjelten  “     470
    —  ”  —         øvre  “     472
    —  ”  —         Eidevoll, Vestli, Eidet  “     473
 Stormyren  “     474
 Østvang. Gn. 137., bn. 2  “     474
   —  ”  —                bn. 1  “     481
 Nyvang  “     482
 Sletvang. Gn. 135  “     482
 Myre, øvre. Gn. 102  “     483
   —    nedre  ”   103  “     486
 Kåjetrøen  “     489
 Røste. Gn. 104  “     490
  –“–   nordre  “     495
  –“–   søndre  “     495
 Røsteidet  “     496
 Høistad  “     498
 Eggen med Sund. Gn. 114  “     501
 Sundåkeren  “     507
 Sundmoen  “     507
 Bn. 12  “     508
 Sundet nordre  “     508
 Furuholt  “     510
 Osbyen  “     512
     
 VIII.  Nøren  “     513
 Volden. Gn. 107  “     516
 Fåset. Gn. 108  “     519
 Præstehagen. Gn. 109  “     523
 Mestuhagen. Gn. 110  “     528
 Skinnerhagen  “     542
 Foransøenshagen ell. Bing.  Gn. 112  “     532
 Skinnerhagen.  Gn. 111  “     534
 Estensbækken.  Gn. 113  “     536
 Myren, søndre  “     539
  –“–   nordre  “     540
 Høysen, nordre.  Gn. 105  “     541
  –“–    søndre  “     543
 Holm.  Gn. 106  “     545
 Vargåen  “     552
     
 IX.  Nar-Jord  “     554
 Nygård.  Gn. 97  “     556
  –“–    østre  “     560
 Odden  “     561
 Bredalslien.  Gn. 98  “     563
 Sundvisgard.  Gn. 97  “     566
 Ryen.  Gn. 97  “     577
 Ryen, Jo-Pålsagarden, gn. 95  “     579
  —     vestre  “     583
  —     Flaten  “     585
 Bækken, Sjursg. Gn. 106  “     586
  —          østre  “     588
 Nylænd  “     589
 Lille-Narjord  “     592
     
 X.  Narbuvold  “     593
 Østigard  “     595
 Engåvollen  “     597
 Nordigard, Mattisgarden  “     598
   –“–  “     599
 Nyvollen  “     600
 Grønnli  “     601
     
 XI.  Tufsingdalen.    
 Bakken, vestre  “     610
   —        nordre  “     612
   —        østre  “     613
   —        søndre  “     614
 Moen, søndre  “     617
   —     nordre  “     619
 Bruplass, søndre  “     621
   —         nordre  “     621
 Hødalsgard  “     623
 Siksjøplass  “     625
 Sæter nordre  “     626
   —     søndre  “     629
 Mittdal søndre  “     632
   —      nordre  “     638
 Røsten  “     640
 Kvilvangen       642
   —            søndre       645
 Movollen       646
 Holden, nordre og søndre       647