Ringsakboka : bygdebok for Brøttum – Ringsaker – Veldre

Ringsakboka : bygdebok for Brøttum – Ringsaker – Veldre
Ringsakboka : bygdebok for Brøttum – Ringsaker – Veldre
2
1129
28/06/2018
Mellomalderen
Brøttum historielag Ringsaker historielag Veldre historielag
1992
232
8299175658, 8299175623
Ragnhild Ormøy
BIIBSYS
Ringsakboka

Forfatter er historikeren, Ragnhild Ormøy som skriver om perioden fra år 1000 til 1660.Bildekunstneren Olav Bjørgum har laget 25 grafiske illustrasjoner.Fotograf Jan Haug har vært bilderedaktør og utformet boka.