Ringsakboka : bygdebok for Brøttum – Ringsaker – Veldre

Ringsakboka : bygdebok for Brøttum – Ringsaker – Veldre
  Gjør et hurtigsøk etter denne hos:
  Søketips
Oria Nasjonalbiblioteket
Biblioteksøk Antikvariat.net
Undertittel: Korn og klasseskille : 1660-1840
Bind: 3
Forfatter(e): Anna Tranberg
År: 1993
Utgitt: Brøttum historielag Ringsaker historielag Veldre historielag
ISBN: 8299175666, 8299175623
Sider: 376
En del av verket: Ringsakboka
Kilde: BIBSYS

Fotograf Jan Haug har vært bilderedaktør og utformet boka

Innhold

 Fruktbare åkrer  I

     7

 I.  Livsgrunnlag og produksjon

     9
 Februket    10
     Husdyrholdets størrelse    10
        Kildene    10
   Utviklingen 1657-1808    11
   Forskjell mellom bruka    13
   Forskjell mellom sogna    15
     Beite    16
     Vinterfôr    18
     Hester    21
   Hesteskjærere    23
   Hestesykdommer    24
   Dyrleger    24
     Sauer    25 
     Geiter    27
     Griser    27
     Fjørfe    29
     Storfe    30
   Hvor mye melk?    32
   Ormen brakte lykke    36
      
 Åkerbruk    39 
    Ardbruk og høstingsbruk    40
    Hvor mange foll?    47
     Mer korn    49
     Kornarealer    50
     Plantevekstene og kostholdet    52
   Bygg, havre, blandkorn, hvete       52
   Rug    53
   Erter    56
   Poteter    56
   Hagebruk    58
   Lin og hamp    59
     Kornåkerbruket og kostholdet    60
     Korn til mølla    63
     “Stor Tænksomhed og industriøs sans”      68
     “Fortrinlige landmænds lysende eksempel”        68
     Et miljø av driftige storbønder    70
   
 Produksjon og markedet    72
     Gardsdriften tilpasses markedet    73
     Kremmerånd    74
     En dyd av nødvendighet?    76
     Markedene    77
     Handelskarer    83
     Hvor mye korn ble solgt?    84
     Brennevin    85
   “Sligt er godt nok til Nordmændene”    87
   Brennevin i lassevis    88
   Fra gardsbrennerier til fabrikk    89
     Tekstiler    91
   Hvorfor ble det tekstilsalg?    92
   “Tekstilfabrikker”    93
   Mange tusen alen    94
   Fra linvarer til potetbrennevin    96
     “Fabrikkdrift”    98
   Teglverk    98
   Pottaskekokeri    99
   Tjæreverk    99
   Kalkbrennerier og kalkstein  100
   Sandsteinsbruddet i Narudberget  101
     Handel og kulturspredning  101
     
 Produksjon til eget bruk  102
     Mat  104
     Klær  105
   Kjøpestoff  106
   Hvem sydde klærne?  108
     Trevirke  109
   Heimeskogen  109
   Plassfolka og trevirke  110
   Allmenningsskogen  110
   Vankantede sagbord  112
     Trevirke brukes til så mangt  114
       Brenneved og ildsted  114
       Skigarden  118
       Bygninger  120
       Redskaper og husgeråd  122
       Tjære og kull  122
       Treaske  122
   Skogen tar seg opp igjen  123
   Skogsarbeidere  123
     Jakt  125
     Fiske  127
     En bygd i forandring  130
   
   

 II.  Så mange slags folk

 132
 Flere folk  133
     Fødsler og dødsfall  135
   Epidemier  137
   Hvorfor sank dødeligheten?  139
     På flyttefot  141
     
 Garder Plasser Arbeidskraft  142
     En ny arbeiderklasse vokser fram  144
     Tre for tre, stein for stein  147
     Nybyggere  149
   Rydningsfolk i startfasen  151
   “Tilstanden er god”  153
     Nye bønder  154
   Bevegelse på rangstigen  154
   Økonomisk krise i 1820-årene  156
   Plassene i vekst og fall  158
     Økonomisk vekst Folkevekst Samfunnsendring      160
     Gardssamfunn  161
   Mangfold  162
     Tidsoppfatning Arbeidsrytme Arbeidsdisiplin  165
   
   

 III.  Arbeidsfolk og husbondsfolk

 168
 Plassfolka  169
     Plassenes størrelse  169
     Plikter og rettigheter  170
   Lovgivningen  170
   “Rydde af rå rod”  172
   “. . . når jeg lader dem kalde”  174
   “. . . for lønnen må de slide”  176
   “. . . de skal ikke råde sig selv”  179
   “. . . de bør ikke så med avgift belæsses”  181
     Konflikter  182
     Flere inntektsmuligheter  185
   Håndverk  186
     Kirkekunst: Ringsaker  192
   Veldre  194
   Brøttum  197
   Tobakk  201
   Brennevin, vann og brød  203
     
 Plassfamilien på gardsarbeid  205
     Selvforsynte plasser  206
     Akkordarbeid  206
   Åkergraving  207
     Daglønnsarbeid og årssyklus  208
     Barnefødslene  213
     Barna arbeider også  213
     Tekstilproduksjon  215
   Vinninga går opp i spinninga  216
   Produksjon og inntekt rundt 1800  217
   Berte på Ekern  218
     Fra veverske til dagarbeider  219
     Fra vevstolen til Amerika  221
   
 Makten over maten  223
     Dyrtid  223
     Matjas Nordsveen  228
     Å forebygge nød  228
     27 piskeslag  230
     Gamle folk  232
     Enkefolk  234
     På første og tredje klasse  236
   
 Tjenestefolka  237
   Tjenesteplikt  238
   “. . . selvstændighet må blive udryddet”  240
   “. . . udholdt ei tjenesten”  241
   Pengelønn og naturalielønn  242
   Fellesskap og rangorden  244
   Opprør i emning  246
     
     

 IV.  I liv og lyst

 247
 Ekteskapet  248
   Kjærlighet fra Gud  248
   Like barn leker best  251
   Ekteskapsmarkedet  252
   Ekteskapskonflikter og skilsmisser  255
     
 Gifte mødre og spebarn   259
   Gravide bruder  260
   Barneflokkene  260
   I barselseng  263
     
 I lyst og nød   265
   “Så lenge mennesker er til, bliver leiermål til . . .”     265
   “. . . miste sin hals og hovedet sættes på en stage”       267
   Kari Christensdatter  270
   Mor, barn og far  272
   “Den mangel vi i Danmark har på folk . . . “  274
     
 Kloke koner og lærde leger  275
   Kloke koner  275
   Lærde leger  276
   Hva er sykdom?  278
   “Franzoser”  280
   “Den som sig selv ombringer. . .”  281
     
     

 V.  Sosialt og kulturelt liv 

 285
 Impuls og miljø  287
   Si meg hvem du omgås  287
   Handelsveier er også kulturens veier  294
   Kongsvegen  296
   Landkremmeren på Stein  302
   Kirkestedet  305
       I Guds hus  305
       På kirkebakken  312
   Bygdetinget  313
   Grobunn  314
     
 Kulturtrekk og omgangsformer  316
   Silke, kaffe og tekopper  316
   Gjestebud under kontroll  321
      Til bords  325
   Fra én til to etasjer  326
   Salen, musikk og dans  335
   Kast-øl  338
   17.maifest på Simenstadberget 1835  339
   Drikkeskikker  341
   Skole, bok og bibliotek  344
       Omgangsskolen  344
       Private skoler  347
       Med påholden penn  348
       På bokauksjon  349
       Fra leseselskap til allmuebibliotek  350
     
     

 Fruktbare åkrer II

 351
   Mynt, mål og vekt  356
   Noter  356
   Kilder  357
   Litteratur  363
   Navneregister  366
   Stikkordregister  373