Ringsakboka : bygdebok for Brøttum – Ringsaker – Veldre

Ringsakboka : bygdebok for Brøttum – Ringsaker – Veldre
Ringsakboka : bygdebok for Brøttum – Ringsaker – Veldre
3
1207
28/06/2018
Nasjonalbiblioteket
Korn og klasseskille : 1660-1840
Brøttum historielag Ringsaker historielag Veldre historielag
1993
376
8299175666, 8299175623
Anna Tranberg
BIBSYS
Ringsakboka

Fotograf Jan Haug har vært bilderedaktør og utformet boka