Romedalboka : garder og slekter

Romedalboka : garder og slekter
Romedalboka : garder og slekter
4
965
Vallset sogn
Bygdebokkomitéen for Romedal
1985
650
82-7104-140-1
Jacob Sverre Løland
BIBSYS
Romedalboka

Register B. 4 består kun av 1. halvb.