Sem og Slagen bygdebok

Sem og Slagen bygdebok
  Gjør et hurtigsøk etter denne hos:
  Søketips
Oria Nasjonalbiblioteket
BiblioteksøkAntikvariat.net
Undertittel: Gårdshistorie Sem hovedsogn
Bind: 1-1
Forfatter(e): Oscar Albert Johnsen
År: 2002
Utgitt: Høgskolen i Vestfold
Sider: 637
En del av verket: Sem og Slagen
Emne: ,
Kilde: BIBSYS

E-boka er 1. utg.,1945, 637 s. utgitt av Sem og Slagens bygdebokkomité

Innhold

  
Annonse

 Side

 Dikt av Arne Horgen     V
 Forord  VII
 Veiledning for leserne   XI
 Innhold XIII
 Hvem har eid bygdens jord?     3
  
  Første  binds  første  del.   Sem  hovedsogn. 
 Sem hovedsogn. Bygdenavnet   17
  
 

 De  enkelte  gårder :

 
 Gård  nr.  

 1.

 Nordre Undum

   18

 2.

 Mellem Undrum   27

 3.

 Søndre Undrum   36

 4.

 Tveiten   44

 5.

 Vestre Eikeberg   53

 6.

Annonse
 Østre Eikeberg   58
  Undrumsholmen   61

 7.

 Søndre Eikeberg   62

 8.

 Gulli   66

 9.

 Rastad   76

 10.

 Nordre Fadum   81

 11.

 Nauen   86

 12.

 Fyllpå  (Bogerød)   90

 13.

 Nordre Ås   94

 14.

 Søndre Ås 101

 15.

 Søndre Fadum 108

 16.

Annonse
 Mellem Fadum 116

 17.

 Fadum eng 122

 18.

 Åleborgen 123

 19.

 Domsengen 127

 20.

 Søndre Fresti 133

 21.

 Vestre Kjær 139

 22.

 Vermeli 146

 23.

 Panne 154

 24.

 Nedre Grette 159

 25.

 Øvre Grette 165

 26.

Annonse
 Vestre Låne 169

 27.

 Mellem Låne 173

 28.

 Søndre Låne 178

 29.

 Øvre Lensberg 182

 30.

 Nedre Lensberg 187

 31.

 Skollerød 192

 32.

 Smedsrød 195

 33.

 Tollerød 198

 34.

 Taranrød 203

 35.

 Bekkevar 209

 36.

Annonse
 Rygg 213

 37.

 Tveitan 219

 38.

 Mellem Hesby 222

 39.

 Nordre Hesby 229

 40.

 Nedre Hesby 238
  Hesby Bruk 244

 41.

 Askehaug 245

 42.

 Tem 249

 43.

 Aulerød 256

 44.

 Vik 264

 45.

 Manum 269

 46.

Annonse
 Aker 276
  Løkeberg 287

 47.

 Eldre med Firingen 288

 48.

 Bjelland 293

 49.

 Hogsnes 303

 50.

 Smørberg med Stranden 311

 51.

 Sem kongsgård  —  Jarlsberg hovedgård           317
  Husmannsplassene under Jarlsberg 387
      Herunder er inngått de gamle gårder: 
           Auli 387
           Kapellbakken 412
           Kjelle 414
           Kjærnes 418
           Lund  (Lunden) 430
           Tom 444
  Seberg 449
  Vium 449
  Sem prestegård  (Kongs-Eik) 450

 52.

 Nordre Hasle 455
  Søndre Hasle 460

 53.

 Rise 462

 54.

 Emmerød 468

 55.

 Nordre Berg 471

 56.

Annonse
 Søndre Berg 478
  Mellem Berg 481
  Lille Berg  (Plassen) 484

 57.

 Kruke 486

 58.

 Søndre Fresje 490

 59.

 Nordre Fresje 499

 60.

 Barkåker 506

 61.

 Sverstad 509

 62.

 Vestre Brekke 514

 63.

 Skotte 522

 64.

 Røsland 527

 65.

 Sanderød 533

 66.

Annonse
 Søndre Jareteigen 537

 67.

 Nordre Jareteigen 545

 68.

 Huseklepp 550

 69.

 Tangsrød 555

 70.

 Myre 556

 71.

 Søndre Kjær 562
  Løkker ved Tønsberg : 
      Gunnarsbø 576
      Hospitalsløkken 582
      Vår Frue kirke løkke 583
 Slektsbilleder  584