Slekter på garder i Vardal og Redalen

Slekter på garder i Vardal og Redalen
  Gjør et hurtigsøk etter denne hos:
  Søketips
Oria Nasjonalbiblioteket
BiblioteksøkAntikvariat.net
Forfatter(e)
Per Braastad
År
2008
Utgitt
Gjøvik og Toten slekthistorielag
Sider
290 s.
Kilde
BIBSYS

 

 

 GARDER I VARDAL

 
 

 Alfabetisk register

 

 Gnr

 Navn

 Side

   27 Alm, nedre   74
   27 Alm, øvre (Fjell)   76
   70 Askim 176
   
   89 Bakåsen 219
   75 Berg 186
   48 Bjugstad, midtre 128
   49 Bjugstad, nedre  134
   48 Bjugstad, vestre 131
   48 Bjugstad, østre  133
   48 Bjugstad, øvre  125
   48 Bjugstadhøgda  130
   93 Bjørge 229
   93 Bjørge, nordre 230
   93 Bjørge, søndre 230
   77 Bjørnsveen (Lille-Tranberg)     189
   57 Bondelien (Nyhus) 149
   Brattslekten   80
     6 Brekken (nedre)   23
     7 Brekken, øvre   28
   66 Brusveen 169
   Braastad (Brodstadum) 190
   78 Braastad, nedre 191
   79 Braastad, nordre 194
   80 Braastad, øvre 196
   85 Bråten 210
   85 Bråten, nedre 211
   85 Bråten, øvre 211
   16 By   48
   22 Børstad   63
   
   83 Dal 206
   50 Dalborgen, nedre 136
   51 Dalborgen, øvre (Lille Dalborgen)     138
   
   74 Eik 185
   45 Eikstad (Egstad) 116
   45 Eikstad, vestre 117
   45 Eikstad, østre 118
   45 Eikstad, nedre 118
   
   27 Fjell (Alm, øvre)   76
   88 Fossum 217
   58 Fruset 151
   58 Fruset, nedre (søndre) 153
   58 Fruset, øvre (nordre) 154
   18 Føllingstad (Fyllingstad)   52
   
   11 Gammel Aasen (Neraasen)   35
   35 Gillerhaugen   95
   61 Gjøvik, nedre 160
   63 Gjøvik, øvre 163
     7 Glæstad   24
     7 Glæstad, mellom (østre)   27
     7 Glæstad, vestre   25
     7 Glæstad, østre   26
   21 Gryte, lille   61
   21 Gryte, liile nedre   62
   21 Gryte, lille øvre   62
   20 Gryte, store (Stor-Gryte)   58
     9 Gubberud   31
   
   12 Hage (Hauge, Hågå)   37
   25 Haug   67
   55 Helgerud 146
   90 Hellerud (Helli) 220
   90 Helli (Hellerud) 220
   90 Helli, vestre 222
   90 Helli, østre 221
   67 Hunn (Hund) 172
   26 Hørstad   69
   
   66 Kallerud 171
   99 Kastad (Kattestad) 240
   62 Kirkeby 162
   46 Klemetstuen (Øystad) 122
   82 Kolberg 201
   82 Kolberg, nedre 204
   82 Kolberg, øvre 202
   82 Kolberg, øvre og nedre 205
   92 Koll 226
   92 Koll, nordre 227
   92 Koll, søndre 228
   94 Kolls-Aalstad 231
   41 Kongelstad 107
   64 Kopperud, nordre 165
   64 Kopperud, søndre 164
   
     5 Lilleengen   22
   77 Lille-Tranberg (Bjørnsveen) 189
   33 Linnerud   94
   
  Fra Markeng til Mjølstad   54
   19 Mjølstad   55
   19 Mjølstad, nedre   56
   19 Mjølstad, øvre   57
  Fra Mustad til Sethne   85
   29 Mustad                                                            81,   84
   29 Mustad, vestre   83
   29 Mustad, østre   82
   17 Myhre   50
   97 Myre 237
   13 Mæhlum   39
   13 Mæhlum, vestre   41
   81 Møllereng (Ødegarden) 199
   44 Napstad, nedre 114
   44 Napstad, øvre 112
   72 Nerby 182
   11 Neraasen (Gammel Aasen)   35
     4 Nordengen   21
   65 Nygaard, nedre 167
   65 Nygaard, øvre 168
   57 Nyhus (Bondelien) 149
   
   46 Ondahl (Aandalen) 119
   
   59 Rambæk 155
   59 Rambekk, nordre 158
   59 Rambekk, søndre 157
   
     1 Seval   14
   98 Skarkerud 238
   98 Skarkerud, øvre (østre) 239
   95 Skikkelstad 233
   15 Skjervum, vestre (øvre)   45
   15 Skjervum, vestre, husmannsplass under          47
   14 Skjervum, østre (nedre)   42
   38 Skonhovd   98
   38 Skonhovd, nedre   99
   38 Skonhovd, nedre østre 100
   38 Skonhovd, nedre vestre 101
   38 Skonhovd, øvre 102
   38 Skonhovd, øvre midtre (vestre) 104
   39 Skumlien og øvre Skumlien 105
   39 Skumlien, nedre 106
     2 Skyberg   16
   91 Skaarstad 223
   91 Skaarstad, nedre 224
   91 Skaarstad, øvre 225
   84 Slettum (Traaset) 208
   32 Snuggerud   92
   68 Sogstad 174
     8 Solbjør (Solberg)   29
   86 Stokke, nedre 212
   87 Stokke, øvre nordre 215
   87 Stokke, øvre søndre 214
   43 Svartaasen 110
   31 Sæteren   88
   31 Sæteren, nedre   90
   31 Sæteren, øvre   91
   96 Sæther 235
   
   23 Torestad (Vardal prestegard)   66
   71 Torke, nedre 178
   71 Torke, øvre 180
   76 Tranberg 188
   47 Tromsaasen 123
   84 Traaset (Slettum) 208
 100 Tømmerstigen 242
   
   23 Vardal prestegard (Torestad)   66
   53 Vestby 142
   36 Vesteraas   96
     3 Viberg   18
     3 Vibergstuen   20
   60 Viken (Vigen) 159
   42 Vildaasen 108
   42 Vildaasen, vestre 109
   42 Vildaasen, østre 109
   56 Vårnes 147
   
   81 Ødegaarden (Møllereng) 199
 101 Østby 244
   73 Øverby 184
   10 Øveraasen   33
   52 Øykaasen 139
   46 Øystad (Klemetstuen) 122
   
   28 Aalstad   78
   46 Aandalen (Ondahl) 119
   46 Aandalen, nedre 120
   46 Aandalen, øvre 121
   54 Aannerud 144
   69 Aas 175
 102 Aas 247
   
  Gard nr 1-49 er i Vardal sogn, gard nr 50-102 i Hunn sogn 

 

 

 Garder i Redalen

 
 

 Alfabetisk register

 

  Gnr

 Navn

 Side

   92 Amundrud 276
   92 Amundrud, nedre 278
   85 Bjerke (Bjørke) 263
   84 Bøvre 261
   84 Bøvre, nordre 262
   84 Bøvre, søndre 262
   86 Enge (Enger) 265
   91 Etnestad (Etanstad) 273
   91 Etnestad, midtre 275
   91 Etnestad, nedre 274
   97 Fladsrud 289
   83 Hasselknippe 259
   79 Klundby 250
   82 Larud 257
   87 Lier 267
   80 Onset (Undset) 252
   90 Rolid 271
   95 Skavdalen 283
   81 Skulhus 255
   93 Skøien 279
   96 Strandbakke 285
   96 Strandbakke, øvre 287
   96 Strandbakke, nedre 286
   88 og 89 Sveen 270
   94 Aalkyterud 281

I Redalen mangler slektstavler for følgende matrikkelgårder:

  Gnr Navn
   78 Skjønsby
   98 Sviund
   99 Dullerud
 100 - 101 Markeng
 102 Ødegårdstuen
 103 Lien
 104 Kvatum

Redalen ble overført fra Ringsaker til Biri prestegjeld i 1821.