Slekter på garder i Vardal og Redalen

Slekter på garder i Vardal og Redalen
  Gjør et hurtigsøk etter denne hos:
  Søketips
Oria Nasjonalbiblioteket
Biblioteksøk Antikvariat.net
Forfatter(e): Per Braastad
År: 2008
Utgitt: Gjøvik og Toten slekthistorielag
Sider: 290 s.
Kilde: BIBSYS

 

 

 GARDER I VARDAL

 
 

 Alfabetisk register

--Annonse--
 

 Gnr

 Navn

 Side

   27  Alm, nedre    74
   27  Alm, øvre (Fjell)    76
   70  Askim  176
     
   89  Bakåsen  219
   75  Berg  186
   48  Bjugstad, midtre  128
   49  Bjugstad, nedre   134
   48  Bjugstad, vestre  131
   48  Bjugstad, østre   133
   48  Bjugstad, øvre   125
   48  Bjugstadhøgda   130
   93  Bjørge  229
   93  Bjørge, nordre  230
   93  Bjørge, søndre  230
   77  Bjørnsveen (Lille-Tranberg)      189
   57  Bondelien (Nyhus)  149
    Brattslekten    80
     6  Brekken (nedre)    23
     7  Brekken, øvre    28
   66  Brusveen  169
    Braastad (Brodstadum)  190
   78  Braastad, nedre  191
   79  Braastad, nordre  194
   80  Braastad, øvre  196
   85  Bråten  210
   85  Bråten, nedre  211
   85  Bråten, øvre  211
   16  By    48
   22  Børstad    63
     
   83  Dal  206
   50  Dalborgen, nedre  136
   51  Dalborgen, øvre (Lille Dalborgen)      138
     
   74  Eik  185
   45  Eikstad (Egstad)  116
   45  Eikstad, vestre  117
   45  Eikstad, østre  118
   45  Eikstad, nedre  118
     
   27  Fjell (Alm, øvre)    76
   88  Fossum  217
   58  Fruset  151
   58  Fruset, nedre (søndre)  153
   58  Fruset, øvre (nordre)  154
   18  Føllingstad (Fyllingstad)    52
     
   11  Gammel Aasen (Neraasen)    35
   35  Gillerhaugen    95
   61  Gjøvik, nedre  160
   63  Gjøvik, øvre  163
     7  Glæstad    24
     7  Glæstad, mellom (østre)    27
     7  Glæstad, vestre    25
     7  Glæstad, østre    26
   21  Gryte, lille    61
   21  Gryte, liile nedre    62
   21  Gryte, lille øvre    62
   20  Gryte, store (Stor-Gryte)    58
     9  Gubberud    31
     
   12  Hage (Hauge, Hågå)    37
   25  Haug    67
   55  Helgerud  146
   90  Hellerud (Helli)  220
   90  Helli (Hellerud)  220
   90  Helli, vestre  222
   90  Helli, østre  221
   67  Hunn (Hund)  172
   26  Hørstad    69
     
   66  Kallerud  171
   99  Kastad (Kattestad)  240
   62  Kirkeby  162
   46  Klemetstuen (Øystad)  122
   82  Kolberg  201
   82  Kolberg, nedre  204
   82  Kolberg, øvre  202
   82  Kolberg, øvre og nedre  205
   92  Koll  226
   92  Koll, nordre  227
   92  Koll, søndre  228
   94  Kolls-Aalstad  231
   41  Kongelstad  107
   64  Kopperud, nordre  165
   64  Kopperud, søndre  164
     
     5  Lilleengen    22
   77  Lille-Tranberg (Bjørnsveen)  189
   33  Linnerud    94
     
   Fra Markeng til Mjølstad    54
   19  Mjølstad    55
   19  Mjølstad, nedre    56
   19  Mjølstad, øvre    57
   Fra Mustad til Sethne    85
   29  Mustad                                                            81,    84
   29  Mustad, vestre    83
   29  Mustad, østre    82
   17  Myhre    50
   97  Myre  237
   13  Mæhlum    39
   13  Mæhlum, vestre    41
   81  Møllereng (Ødegarden)  199
   44  Napstad, nedre  114
   44  Napstad, øvre  112
   72  Nerby  182
   11  Neraasen (Gammel Aasen)    35
     4  Nordengen    21
   65  Nygaard, nedre  167
   65  Nygaard, øvre  168
   57  Nyhus (Bondelien)  149
     
   46  Ondahl (Aandalen)  119
     
   59  Rambæk  155
   59  Rambekk, nordre  158
   59  Rambekk, søndre  157
     
     1  Seval    14
   98  Skarkerud  238
   98  Skarkerud, øvre (østre)  239
   95  Skikkelstad  233
   15  Skjervum, vestre (øvre)    45
   15  Skjervum, vestre, husmannsplass under           47
   14  Skjervum, østre (nedre)    42
   38  Skonhovd    98
   38  Skonhovd, nedre    99
   38  Skonhovd, nedre østre  100
   38  Skonhovd, nedre vestre  101
   38  Skonhovd, øvre  102
   38  Skonhovd, øvre midtre (vestre)  104
   39  Skumlien og øvre Skumlien  105
   39  Skumlien, nedre  106
     2  Skyberg    16
   91  Skaarstad  223
   91  Skaarstad, nedre  224
   91  Skaarstad, øvre  225
   84  Slettum (Traaset)  208
   32  Snuggerud    92
   68  Sogstad  174
     8  Solbjør (Solberg)    29
   86  Stokke, nedre  212
   87  Stokke, øvre nordre  215
   87  Stokke, øvre søndre  214
   43  Svartaasen  110
   31  Sæteren    88
   31  Sæteren, nedre    90
   31  Sæteren, øvre    91
   96  Sæther  235
     
   23  Torestad (Vardal prestegard)    66
   71  Torke, nedre  178
   71  Torke, øvre  180
   76  Tranberg  188
   47  Tromsaasen  123
   84  Traaset (Slettum)  208
 100  Tømmerstigen  242
     
   23  Vardal prestegard (Torestad)    66
   53  Vestby  142
   36  Vesteraas    96
     3  Viberg    18
     3  Vibergstuen    20
   60  Viken (Vigen)  159
   42  Vildaasen  108
   42  Vildaasen, vestre  109
   42  Vildaasen, østre  109
   56  Vårnes  147
     
   81  Ødegaarden (Møllereng)  199
 101  Østby  244
   73  Øverby  184
   10  Øveraasen    33
   52  Øykaasen  139
   46  Øystad (Klemetstuen)  122
     
   28  Aalstad    78
   46  Aandalen (Ondahl)  119
   46  Aandalen, nedre  120
   46  Aandalen, øvre  121
   54  Aannerud  144
   69  Aas  175
 102  Aas  247
     
  Gard nr 1-49 er i Vardal sogn, gard nr 50-102 i Hunn sogn  

 

 

 Garder i Redalen

 
 

 Alfabetisk register

 

  Gnr

 Navn

 Side

   92  Amundrud  276
   92  Amundrud, nedre  278
   85  Bjerke (Bjørke)  263
   84  Bøvre  261
   84  Bøvre, nordre  262
   84  Bøvre, søndre  262
   86  Enge (Enger)  265
   91  Etnestad (Etanstad)  273
   91  Etnestad, midtre  275
   91  Etnestad, nedre  274
   97  Fladsrud  289
   83  Hasselknippe  259
   79  Klundby  250
   82  Larud  257
   87  Lier  267
   80  Onset (Undset)  252
   90  Rolid  271
   95  Skavdalen  283
   81  Skulhus  255
   93  Skøien  279
   96  Strandbakke  285
   96  Strandbakke, øvre  287
   96  Strandbakke, nedre  286
   88 og 89  Sveen  270
   94  Aalkyterud  281

I Redalen mangler slektstavler for følgende matrikkelgårder:

  Gnr  Navn
   78  Skjønsby
   98  Sviund
   99  Dullerud
 100 – 101  Markeng
 102  Ødegårdstuen
 103  Lien
 104  Kvatum

Redalen ble overført fra Ringsaker til Biri prestegjeld i 1821.