Tjømø : en bygdebok

Tjømø : en bygdebok
  Gjør et hurtigsøk etter denne hos:
  Søketips
Oria Nasjonalbiblioteket
BiblioteksøkAntikvariat.net
Undertittel
historisk skildring av bygdens utvikling fra gam mel tid ned til kjendte nutidsforhold, med bygdekart, jordplanche og 430 billeder
Forfatter(e)
Lorens Berg
År
1920
Utgitt
Hauff
Sider
562
Kilde
BIBSYS

Utgitt på  nytt i 1980 av Tjøme kommune

Innhold

       Side
 Tjømø i forhistorisk tid.  Av professor A. W. Brøgger      1  -     7
 Fjeldgrunden og jordsmonnet.  Av professor Jakob Schetelig       7  -   23
 Planteveksten.  Av amanuensis Rolf Nordhagen    23 -   50 
 Folketal    51 -   51 
 Hvem har eid bygdens jord?    52 -   66 
 Bygdens næringer    66 - 143 
    Sjøfart 66 - 136.  Indledning 66.  1600-aarene 69.  En skattehistorie 76.  Tiden 1700-1750  s.79.  Tiden 1750-1800  s.85.  Tiden efter 1800 s.92.  Tiden efter 1850 s.106.  Hovedliste over Tjømøskuter i 1800-aarene 109.  Da Mathilde gik av stabelen 115.  Slit og alvor --  humor og spøk 116.  Lodser 123.  Tjømøgutten (digt) 135.  --  Fiskeri 136.  --  Jordbruk og kvægavl 138.  --  Skogbruk 140. 
 Kirke og prester.  Av Anders Bugge (og L. B.) 144 - 190
 Tjømø kirkes jordegods 144.  Tjømø gamle kirke 144.  Den nye kirke 178.  --  Prestebordets jordegods 180.  Prester 181. 
 Kulturtræk 190 - 248 
 Fra gamle dager.  Sagn og tro.  Av Reidar Th. Christiansen s.190  --  Byggeskik.  Av Anders Bugge s.213.  --  Litt skolehistorie ( av L. B.) 236.  Sang om Tjømø (digt) 248. 
 Litt av hvert 249 - 278
 Fra kononbaatkrigen 1807-14.  Av kaptein Johannes Schiøtz 249.  --  Fra herredsstyrets første tid (av L. B.) 259.  --  Lensmænd 276.  --  Litt om bygdeættene 277. 
 Gaardhistorie  279 - 525
 Bygdenavnet 278.  --  Gaarder:  1. Tjømø gamle prestegaard 281.  --  2. Berg 281.  --  3. Rød (Berg) 283.  --  4. Hudø 293.  --  5. Budal 298.  --  6. Sandbæk 301.  --  7. Svelvik 304.  --  8. Glenne 308.  --  9. Gjervaag 313.  --  10. Bukkeli 318.  --  11. Sundan 322.  --  12. Kjønnemarka 332.  --  13. Kraakere 332.  --  14. Maagerø 341.  --  15. Honerød 344. --  16. Holtan 347.  --  17. Holtekjær 353.  --  18. Grimestad 357.  --  19. Haug 362.  --  20. Hulebak 372.  --  21. Engø 377.  --  22. Meø 381.  --  23. Hønsø 383.  --  24. Burø 387.  --  25. Holme 390.  --  26. Rød (paa Brøtsø) 395.  --  27. Brøtsø 398.  --  28. Nes 405.  --  29. Vestgaarden 410.  --  30. Østgaarden 413.  --  31. Kruke 421.  --  32. Sandø 426.  --  33. Færder 432.  --  34. Sønstegaard 442.  35. Megaarden (paa Vasser) 446.  --  36. Oppegaard 449.  --  37. Bjørnevaag 452.  --  38. Hola 456.  --  39. Gunnarsrød 459.  --  40. Helgerød 463.  --  41. Megaarden (I Utbygda) 468.  --  42. Mo 475.  --  43. Hellesmo 479.  --  44. Treidane 483.  --  45. Kolabæk 488.  --  46. Ottersti 493.  --  47. Eidane 497.  --  48. Gon 501.  --  49. Østjordet 507.  --  50. Pyt 510.  --  51. Kjære 512.  --  52. Ormelet 521. 
 Slegtsbilleder  526 - 550 
 Register 551 - 562 
 Bygdekart.