Tønsbergs historie

Tønsbergs historie
  Gjør et hurtigsøk etter denne hos:
  Søketips
Oria Nasjonalbiblioteket
BiblioteksøkAntikvariat.net
Undertittel
Tidsrummet 1536-1814
Bind
2
Forfatter(e)
Oscar Albert Johnsen
År
1934
Utgitt
Gyldendal
Sider
624, XVII
En del av verket
Tønsbergs historie
Kilde
BIBSYS

Innhold

 Tønsberg efter brannen i 1536    1
 Tønsberg len og lensmenn  1536 - 1661    5
 Oplandet   17
 Skibsfart og handel   30
     Skibsbygging   56
     Spaniafarten   58
 Tønsberg ladesteder og "cirkumferens"   64
 Ledende forretningsmenn   91
     Borgermester Iver Nielsen og Lucie Hansdatter      91
     Anbjørn Lauritsen   99
     Anders Madsen 103
     Barn og efterslekt 119
 Håndverk og kunst  1536 - 1660.  Håndverkerne     121
 Kirkelige forhold  1536 - 1661 139
     Laurentiuskirken og Tønsberg prosti 139
     Prester ved St. Laurentii kirke inntil prostigodset sekularisering  1627   142
     Kirken 147
     Skolen 150
     Hospitalet 153
     Vor Frue kirke 154
     Kirken og kirkegårdsmuren 158
     Prestegården 162
     Klokkergården 164
     Sogneprester ved Vor Frue kirke  1536 - 1660 164
 Byens styre  1536 - 1660 167
     Lagmenn i Tønsberg  1536 - 1660 169
     Bymøtet.  Borgermestre og råd 172
     Borgermestre  1536 - 1660 176
     Skatter og avgifter 180
 Politisk historie  1636 - 1661 184
 Samfunds- og kulturliv 197
 Eneveldet og Tønsbergs privilegier.  Planer om byens flytning.  Larvik skilles fra Tønsberg    226
 Grevskapets oprettelse 235
 Kommunalforvaltning  1661 - ca. 1750 246
     Byens embedsmenn og funksjonærer.  Kommunale institusjoner 246
     Byfogder i tiden  1660 - 1733 256
     By- og rådstueskrivere 259
     Andre kommunale funksjonærer 260
 Handel og skibsfart  1660 - 1750 276
     Sagbruksprivilegiene.  Krigen 1688 - 1720 og trelasteksporten.  Ny fremgang i skibsfarten   306
     Tiden  1720 - ca. 1750 324
 Forretningsmenn i Tønsberg  1670 - ca. 1750 336
     Mads Gregersen 336
     Henrich Mogensen 337
     Jacob Bull 338
     Vincents Stoltenberg 341
     Andre kjøbmenn i Tønsberg omkr. 1750 344
     Hans Larsen Seeberg 345
 Kirke og skole  1660 - 1814 347
     St. Laurentii kirke 353
     Inventar og ornamenter 356
     St. Laurentii kirkegård 361
     Jordegods 362
     Sogneprester 362
     Personelle kapellaner 365
     Hospitalet 367
     Den latinske skole 369
     Rektorer 371
     Den "publique" eller "danske skole" 372
     Skoleholdere 376
     Vor Frue kirke 378
     Prestegårder 383
     Kirkegården 383
     Sogneprester 384
     Personelle kapellaner.  Aftensangprester.  Residerende kapellaner 388
     Klokkere i Tønsberg 389
 Tønsberg kommune  ca. 1750 - 1814 392
     Byfogder 393
     Underfogder 394
     Det nye selvstyre 395
     Fattigvesenet 408
     Kommunens inntekter og utgifter 410
     Tønsbergs forlikskommisjon 412
 Topografi og bebyggelse 414
     Grevens grunnherrerettigheter i Tønsberg.  Grensene mot Jarlsberg 414
     Byens løkker 417
     Havnevesenet.  Capitain Gabriel Christiansen og Stenkanalen 421
     Bryggene og skibshavnen 429
     Ildebrander og brandvesen 433
     Gater m.m. 436
     Bebyggelse 440
 Næringslivet ca. 1750 - 1807 469
     Skibsfart og utenrikshandel 470
     Kjøbmannshandelen 501
     Industri 507
 Tønsberg i krigsårene  1807 - 1814 513
 Håndverk og kunst 536
 Sosiale og kulturelle forhold  1660 - 1814 562