Tønsbergs historie

Tønsbergs historie
  Gjør et hurtigsøk etter denne hos:
  Søketips
Oria Nasjonalbiblioteket
BiblioteksøkAntikvariat.net
Undertittel
Middelalderen
Bind
1
Forfatter(e)
Oscar Albert Johnsen
År
1929
Utgitt
Gyldendal
Sider
XV, 479
En del av verket
Tønsbergs historie
Kilde
BIBSYS

Innhold

 Geologi og forhistorie      1
 Vestfoldriket og kaupangen i Skiringssal    11
 Kulturelle forutsetninger for Tønsberg fremvekst   19
 Det eldste Tønsberg   32
 Kristendommens innførelse i Vestfold.  -  Tønsberg under Olav den Hellige       54
 Fra strandsted til kjøpstad   64
 Borgerkrigene  1130 - 1240   74
    Tiden 1130 - 1177    76
 Kong Sverre i Tønsberg    86
 Tønsberg som baglerkongens residensstad  1204 - 1217  105
 Slittunge- og ribbungetiden  1217 - 1227 120
 Borgerkrigens avslutning  1227 - 1240  133
 Kongelige bygningsanlegg i Tønsberg  137
 Kongsgården 137
 Tønsberghus (Tunsberghus - Castrum Tunsbergense) 139
 Mikaelskirken 144
 Bredestuen 153
 Magnus Lagabøters teglkastell 159
 Ringmuren og frontkastellene  163
 Kirker og klostrer  177
 Lavranskirken  177
 Mariakirken  189
 St. Peters kirke  199
 Thomaskirken  205
 St. Olavs kloster  206
 Minoriterklosteret  232
 St. Stephans og St. Jørgens hospital  237
 Teie bispegård og kapell  240
 Kirkelig og religiøst liv.  Tønsberg som kirkelig centrum  246
 Politisk historie  1240 - 1319  261
 Håkon IV Håkonssons eneregjering  1240 - 1263  262
 Magnus Lagabøter  1263 - 1280  268
 Eirik II Magnusson  ("Prestehater")  og hertug Håkon  1280 - 1299 273
 Håkon V Magnusson  (Hálegg) 279
 Handel og skibsfart i velmaktstiden  288
 Håndverk og industri  312
 Forvaltning.  Bystyrets utvikling  334
 Kongelige embedsmenn  352
 Sysselmenn og féhirder  352
 Lagmenn  360
 Politisk historie  1319 - 1537  369
 Formynderstyrelsen  1319 - 1332  369
 Kong Magnus V Erikssons eneregjering  1332 - 1355  373
 Den store manndauden og dens følger  378
 Magnus og Håkons samregjering  1350 - 1374  380
 Håkon VI's eneregjering 1374 - 1380 og Olav V Håkonsson  1380 - 1387 387
 Politiske begivenheter i Tønsberg  1397 - 1537  390
 Hanseveldet i Tønsberg  397
 Hanseveldets avvikling.  Begynnende fremgang for borgerne  425
 Bebyggelse  439
 De enkelte gårder  445
 Sosiale og kulturelle forhold i Tønsberg i middelalderen  460