Trondheims historie : 997-1997

Trondheims historie : 997-1997
  Gjør et hurtigsøk etter denne hos:
  Søketips
Oria Nasjonalbiblioteket
Biblioteksøk Antikvariat.net
Undertittel: Innvandrernes by
Bind: 2
Forfatter(e): Steinar Supphellen
År: 1997
Utgitt: Universitetsforl
Sider: 424
Kilde: BIBSYS

Undertittel på ryggen: 1537-1800

Innhold

 Del I  
 Fra sammenbrudd til gylne tider  7
    Linjer gjennom tre århundrer  9
   
 Del II  
 Omstillingstid 1536-ca. 1600  23
    Utrygghetens år  25
    Troløse trondheimsborgere?  37
    En by i kongelig gunst  49
    Byen ved utgangen av 1500-tallet  60
   
 Del III  
 Utnytting av nye muligheter ca. 1600-1681  77
    Nye vilkår for byvekst  79
    Gamle og nye trondheimsborgere  101
    Regulering og styring – offentlig liv  120
    Byen befestes  150
   
 Del IV  
 Framgangen trues 1681-1742  167
    Storbrann og gjenreising  169
    Økt organisering og nye fellesfunksjoner  188
    Festningsbyen settes på prøve  208
    Opprydning og nyordning  229
    Monopolene rokkes  254
   
 Del V  
 Velstanden demonstreres 1742-1800  265
    Grunnlaget for oppsamling av kapital  267
    Kapitalsamlere i aksjon  285
    Eliten utfolder seg  306
    Lysning for de vanskeligstilte  334
    Byfolk i arbeid og fritid  350
   
 Del VI  
 Innvandrernes by i perspektiv  379
    Landsdelshovedstad i det nordafjelske Norge  381
    Særpreget by i det dansk-norske riket  384
    Utkantby i Europa  387
   
 Del VII  
 Vedlegg  389
    Noter  391
    Kilder og litteratur  402
    Personregister  408
    Sakregister  415
    Illustrasjoner  422