Trondheims historie : 997-1997

Trondheims historie : 997-1997
  Gjør et hurtigsøk etter denne hos:
  Søketips
Oria Nasjonalbiblioteket
BiblioteksøkAntikvariat.net
Undertittel
Innvandrernes by
Bind
2
Forfatter(e)
Steinar Supphellen
År
1997
Utgitt
Universitetsforl
Sider
424
Kilde
BIBSYS

Undertittel på ryggen: 1537-1800

Innhold

 Del I 
 Fra sammenbrudd til gylne tider 7
    Linjer gjennom tre århundrer 9
  
 Del II 
 Omstillingstid 1536-ca. 1600 23
    Utrygghetens år 25
    Troløse trondheimsborgere? 37
    En by i kongelig gunst 49
    Byen ved utgangen av 1500-tallet 60
  
 Del III 
 Utnytting av nye muligheter ca. 1600-1681 77
    Nye vilkår for byvekst 79
    Gamle og nye trondheimsborgere 101
    Regulering og styring - offentlig liv 120
    Byen befestes 150
  
 Del IV 
 Framgangen trues 1681-1742 167
    Storbrann og gjenreising 169
    Økt organisering og nye fellesfunksjoner 188
    Festningsbyen settes på prøve 208
    Opprydning og nyordning 229
    Monopolene rokkes 254
  
 Del V 
 Velstanden demonstreres 1742-1800 265
    Grunnlaget for oppsamling av kapital 267
    Kapitalsamlere i aksjon 285
    Eliten utfolder seg 306
    Lysning for de vanskeligstilte 334
    Byfolk i arbeid og fritid 350
  
 Del VI 
 Innvandrernes by i perspektiv 379
    Landsdelshovedstad i det nordafjelske Norge 381
    Særpreget by i det dansk-norske riket 384
    Utkantby i Europa 387
  
 Del VII 
 Vedlegg 389
    Noter 391
    Kilder og litteratur 402
    Personregister 408
    Sakregister 415
    Illustrasjoner 422