Trondheims historie : 997-1997

Trondheims historie : 997-1997
  Gjør et hurtigsøk etter denne hos:
  Søketips
Oria Nasjonalbiblioteket
Biblioteksøk Antikvariat.net
Undertittel: “En exempelløs fremgang” : 1880-1920
Bind: 4
Forfatter(e): Rolf Danielsen
År: 1997
Utgitt: Universitetsforl
Sider: 390
Kilde: BIBSYS

Innhold

 Forord  5
   
 Del I  
 Nye tider  9
    Nordens Hamburg  11
    Stagnasjon og ekspansjon  25
    Autoritetssamfunnet går i oppløsning  42
   
 Del II  
 Næringslivet og byen  61
    “En exempelløs fremgang”  63
    “Det nye Trondhjem”  105
   
 Del III  
 Arbeid og velferd  127
    “Arbeidernes vilje”  129
    Kommune og bysamfunn  157
   
 Del IV  
 Kultur – teknikk – politikk  205
    Kulturlivet – det hjemlige og det folkelige  207
    Teknikkens tidsalder  222
    Befolkning og ervervsliv  277
    Samlingsparti og fagopposisjon  288
    En felles grunn  313
    Kirke- og kulturliv  322
   
 Del V  
 Krigsår  333
   
 Del VI  
 Epilog  345
   
 Del VII  
 Vedlegg  353
    Noter  355
    Litteratur  371
    Personregister  374
    Sakregister  380
    Illustrasjoner  388