Trondheims historie : 997-1997

Trondheims historie : 997-1997
  Gjør et hurtigsøk etter denne hos:
  Søketips
Oria Nasjonalbiblioteket
BiblioteksøkAntikvariat.net
Undertittel: Vekst gjennom krise og krig : 1920-1964
Bind: 5
Forfatter(e): Anders Kirkhusmo
År: 1997
Utgitt: Universitetsforl
Sider: 454
Emne:
Kilde: BIBSYS

Innhold

 Noen tiår av et sekel 7
  
 Del I 
 Kriseår og omstilling 1920-1935 13
    Drømmen om framtida 15
    Et næringsliv i motvidn. Industri og bank i krise 34
    Handel som ankerfeste? 58
    Trønderbyen 81
    Arbeidsliv og dagligliv i mellomkrigstida. Blant høg og lav i Midtbyen 94
    Blant arbeidsfolk på Lademoen og hos fint folk øst og vest i byen 116
    Kriseår for få – eller mange? 137
    Kommunen i vansker 157
    Splittelse og samling under navnestriden 1928-1931 180
  
 Del II 
 Vekst som brytes 1935-1945 197
    Bedre tider, nye menn og ny politikk 200
    Mangfolk i fritids- og kulturlivet 218
    Fem uvanlige år 1940-1945 245
    Dagligliv i krigstid 265
    Regionsenteret i motstandsarbeidet 286
  
 Del III 
 Vekst over alle grenser 1945-1964 309
    Etterkrigsår og sosialdemokratisk orden 312
    Kommunens store tid 330
    Produksjon og vareformidling på høyden 353
    Livet i nye boligstrøk, bydeler og i Midtbyen 376
    Mot en større enhet 398
  
 Del IV 
 Vedlegg 411
    Noter 413
    Kilder 427
    Litteratur 429
    Personregister 435
    Sakregister 439
    Illustrasjoner 452