Trondheims historie : 997-1997

Trondheims historie : 997-1997
  Gjør et hurtigsøk etter denne hos:
  Søketips
Oria Nasjonalbiblioteket
Biblioteksøk Antikvariat.net
Undertittel: Vekst gjennom krise og krig : 1920-1964
Bind: 5
Forfatter(e): Anders Kirkhusmo
År: 1997
Utgitt: Universitetsforl
Sider: 454
Kilde: BIBSYS

Innhold

 Noen tiår av et sekel  7
   
 Del I  
 Kriseår og omstilling 1920-1935  13
    Drømmen om framtida  15
    Et næringsliv i motvidn. Industri og bank i krise  34
    Handel som ankerfeste?  58
    Trønderbyen  81
    Arbeidsliv og dagligliv i mellomkrigstida. Blant høg og lav i Midtbyen  94
    Blant arbeidsfolk på Lademoen og hos fint folk øst og vest i byen  116
    Kriseår for få – eller mange?  137
    Kommunen i vansker  157
    Splittelse og samling under navnestriden 1928-1931  180
   
 Del II  
 Vekst som brytes 1935-1945  197
    Bedre tider, nye menn og ny politikk  200
    Mangfolk i fritids- og kulturlivet  218
    Fem uvanlige år 1940-1945  245
    Dagligliv i krigstid  265
    Regionsenteret i motstandsarbeidet  286
   
 Del III  
 Vekst over alle grenser 1945-1964  309
    Etterkrigsår og sosialdemokratisk orden  312
    Kommunens store tid  330
    Produksjon og vareformidling på høyden  353
    Livet i nye boligstrøk, bydeler og i Midtbyen  376
    Mot en større enhet  398
   
 Del IV  
 Vedlegg  411
    Noter  413
    Kilder  427
    Litteratur  429
    Personregister  435
    Sakregister  439
    Illustrasjoner  452