Trondheims historie : 997-1997

Trondheims historie : 997-1997
  Gjør et hurtigsøk etter denne hos:
  Søketips
Oria Nasjonalbiblioteket
BiblioteksøkAntikvariat.net
Undertittel: Hellig Olavs by : middelalder til 1537
Bind: 1
Forfatter(e): Grethe Authén Blom
År: 1997
Utgitt: Universitetsforl
Sider: 416
Emne:
Kilde: BIBSYS

Innhold

 1000 års Trondheims-historie. Forord til verket 5
 Forfatterens forord 7
  
 Del I 
 Fra kapuang til kongssete 13
    Trondheim, byen lengst nord i Europa 15
    Ladejarler og konger rundt Nidelvens munning 24
    Olav Tryggvason og kaupangen 32
  
 Del II 
 En middelalderby finner sin form 41
    Nytt jarledømme? 43
    Fra Olav Haraldsson til Olav Martyr 44
    Rikskongedømmet styrkes 53
    En kaupang i fysisk vekst 66
    Bjarkøyrett 75
  
 Del III 
 Erkebispesetet 93
    «Erkebispestol skal være i Nidaros» 95
    Trønderkonger under borgerkrig 105
    Nidarosdomen blir til 119
    Erkestolens økonomi 134
    Pilegrimsbyen 140
    Domkapitlets økonomi 155
    Domkirken og sosiale ambisjoner 159
    Fattigfolk og hospitalslemmer 168
    Presteutdanning i et lærdomsmiljø 177
  
 Del IV 
 Høymiddelalder 191
    Kongedømmet, Trøndelag og Nidaros by 1217-1350 193
    Skipsfart og handel på England 207
    Arkeologi – handel – håndverk 219
    Over land og sjø til Nidaros 231
    Gatenett – kirker og klostre – Miklagildet 236
    Bygårder – beboere og aktiviteter 256
  
 Del V 
 Fra krise til ny vekst 265
    Arkeologisk tomrom – kirkelig vitalitet 267
    Kongelige ombudsmenn på plass 271
    Byen våkner 274
    Nye yrkesutøvere etablerer seg 276
    Kamp for handelsprivilegier 279
    Nidaros fehirdsle i oppløsning 288
    Nye rettsfunksjoner 291
    Jemter vender seg vestover 296
  
 Del VI 
 Et skjebnedrama om den katolske kirke 303
    Stille før stormen i erkebispens by 305
    Valkendorf mellom barken og veden 308
    Anno 1520: Tiendepengeskatten 316
    Norges siste erkebiskop 327
    Christian II slår til! 336
    Ventetid før flukt 344
  
 Del VII 
 De første seks hundre år 355
  
 Del VIII 
 Vedlegg 361
    Erkebiskoper i Nidaros 363
    Norges konger frem til reformasjonen 364
    Mynt, mål og vekt 366
    Noter 367
    Kilder og oppslagsverk 386
    Litteratur 388
    Personregister 398
    Saksregister 405
    Illustrasjoner 414