Trondheims historie : 997-1997

Trondheims historie : 997-1997
  Gjør et hurtigsøk etter denne hos:
  Søketips
Oria Nasjonalbiblioteket
Biblioteksøk Antikvariat.net
Undertittel: Hellig Olavs by : middelalder til 1537
Bind: 1
Forfatter(e): Grethe Authén Blom
År: 1997
Utgitt: Universitetsforl
Sider: 416
Kilde: BIBSYS

Innhold

 1000 års Trondheims-historie. Forord til verket  5
 Forfatterens forord  7
   
 Del I  
 Fra kapuang til kongssete  13
    Trondheim, byen lengst nord i Europa  15
    Ladejarler og konger rundt Nidelvens munning  24
    Olav Tryggvason og kaupangen  32
   
 Del II  
 En middelalderby finner sin form  41
    Nytt jarledømme?  43
    Fra Olav Haraldsson til Olav Martyr  44
    Rikskongedømmet styrkes  53
    En kaupang i fysisk vekst  66
    Bjarkøyrett  75
   
 Del III  
 Erkebispesetet  93
    “Erkebispestol skal være i Nidaros”  95
    Trønderkonger under borgerkrig  105
    Nidarosdomen blir til  119
    Erkestolens økonomi  134
    Pilegrimsbyen  140
    Domkapitlets økonomi  155
    Domkirken og sosiale ambisjoner  159
    Fattigfolk og hospitalslemmer  168
    Presteutdanning i et lærdomsmiljø  177
   
 Del IV  
 Høymiddelalder  191
    Kongedømmet, Trøndelag og Nidaros by 1217-1350  193
    Skipsfart og handel på England  207
    Arkeologi – handel – håndverk  219
    Over land og sjø til Nidaros  231
    Gatenett – kirker og klostre – Miklagildet  236
    Bygårder – beboere og aktiviteter  256
   
 Del V  
 Fra krise til ny vekst  265
    Arkeologisk tomrom – kirkelig vitalitet  267
    Kongelige ombudsmenn på plass  271
    Byen våkner  274
    Nye yrkesutøvere etablerer seg  276
    Kamp for handelsprivilegier  279
    Nidaros fehirdsle i oppløsning  288
    Nye rettsfunksjoner  291
    Jemter vender seg vestover  296
   
 Del VI  
 Et skjebnedrama om den katolske kirke  303
    Stille før stormen i erkebispens by  305
    Valkendorf mellom barken og veden  308
    Anno 1520: Tiendepengeskatten  316
    Norges siste erkebiskop  327
    Christian II slår til!  336
    Ventetid før flukt  344
   
 Del VII  
 De første seks hundre år  355
   
 Del VIII  
 Vedlegg  361
    Erkebiskoper i Nidaros  363
    Norges konger frem til reformasjonen  364
    Mynt, mål og vekt  366
    Noter  367
    Kilder og oppslagsverk  386
    Litteratur  388
    Personregister  398
    Saksregister  405
    Illustrasjoner  414