Trysil-boka : bidrag til bygdens historie

Trysil-boka : bidrag til bygdens historie
  Gjør et hurtigsøk etter denne hos:
  Søketips
Oria Nasjonalbiblioteket
Biblioteksøk Antikvariat.net
Undertittel
Garder og slekter
Bind
1
Forfatter(e)
Eyvind Lillevold
År
1943
Utgitt
Trysilboknemnda
ISBN
8271040022
Sider
VII, 759
En del av verket
Trysil-boka
Kilde
BIBSYS

Innhold

Gitt av Roar Dalen

Adolfsnes 496
Aker, Landsjøåsen 273
Akerhaug 380
Akre, Galåsen 274, 320
Alfarheim, Østby 641
Andershemmet, Hammeråsen 91, 520
Andershemmet, Langtjønnåsen 278
Anker, Bernt 59, 60, 69
Anker, Storbakken 418
Arvika, Sv. 607
Aspberget, Sv. 19, 124, 175, 193, 292, 536, 745
Audenset, Skjærberget 181, 190, 310
Bakken (Rakelbakken), Plassen 143, 198, 278
Bakken (Rakelbakken), Skjærberget, 146, 154, 163, 217, 237, 239
Bakken (Rakelbakken), Ljørdalen 462, 483, 484, 517, 528, 530, 532, 533
Bakken (Rakelbakken), Skaret 573
Bakken (Rakelbakken), Østby 654, 680
Bang 167
Berg, Østby 378, 416, 669, 694
Bergheim 694
Bergli, Skjærberget 162, 202
Bergli, Landsjøåsen 269
Bergli, Østby 640
Bernts 232, 451, 471, 716, 744
Bjønns 265
Bjørgan 582
Bjørkholla 162, 477, 502, 586, 647
Bjørkli 258, 273
Bjørneby 457, 531, 534
Bjørnstad, Plassen 238
Bjørnstad, Moberget 391
Bjørset 625, 633, 634, 635, 644, 658, 659, 690
Blikstad 655
Borg 346, 456, 580, 602
Borveggtangen (plass) 112
Bovolden 638, 710, 751
Brenna, Sætre 592
Brovold, Støa 394, 414
Buflod 525, 563
Busta 36, 53, 54, 76, 93, 98, 126, 388
Busta, Daniels 103, 112, 113, 227
Busta, Holtet 99, 103, 109
Busta, Nerivollen 104, 201
Busta, Oppivollen 99, 107
Byen, 161, 162, 168, 169, 171, 196, 197, 228, 325
Byen, søndre 169, 171
Bæk, Slettås 276
Bæk, Galåsen 282
Bæk, Ljørdalen 453, 470, 471, 483, 508, 513, 542, 604
Bæk, Østby 640, 653. 691, 695
Bækkelund, Rundfloen 135, 271
Bækkelund, Østby 624, 633
Bækkevold, Ljørdalen 477, 486, 489, 512
Bækkevold, Østby 690
Bæklund, Ljørdalen 463
Bækvang, 427, 428, 489
Børes (se Granvold)
Collet & Leuch 33
Dahl, Skjærb. 172, 190, 193, 198
Dahl, (Ny-Dahl) 169, 196, 533
Dalby, Sv. 124,151, 231, 459, 471, 519, 607
Denis 115, 231
Didrichsen, Jacob 212, 293, 497
Dypbækmoen 372
Dypflo 562
Dypgraven 457
Dypviken 573
Eggen, Østby 647
Eidet 621, 674
Elieson, Iver 158
Eltedalen 448. 493, 501, 515, 524, 564, 586, 622
Eltosvold 421
Elverhøi 238
Elverum 57, 245, 262, 414, 471, 691, 703
Elvly 94
Engemoen 135, 253, 399, 593, 646
Engerdal 634
Engernes 702
Enghaug 371
Engtjernåsen, se Sæter, Langtjønnåsen
Eriksfallet 465
Fallet, østre 277
Fallet, Gjeddsjøfallet 750
Falun 439
Finstad 291, 750, 751
Fjellvang, se Hagen, Skaret
Flermoen 349, 460
Flermoen søndre 77, 107, 160, 318, 374, 383, 677, 689
Flermoen vestre 245, 246, 323, 354, 399, 507, 649, 653, 665, 691
Flermoen nordre 371
Flermoen østre 372, 378, 568, 572, 710
Floden 372, 473, 507, 516, 531, 538, 583, 595, 606
Floden Søgård 547
Flækdammen 513, 535
Forsberg 277, 705
Fosheim, Lutnes 117
Fosheim, Ljørdalen 464, 470
Foss, Kolos, 193
Foss, Ljørdalen 447, 461, 464, 486, 495, 507, 532
Foss-Floden 457, 543
Fossen 417, 463, 487, 485, 591
Fredhjem, Vestjøberget 246
Fredhjem, Ljørdalen 519
Furuheim 693
Furuseth 519
Galåsen 24, 27, 34, 56, 60, 119, 139, 148, 150, 172, 283
Galåsen nordre 151, 273, 276, 305
Galåsen søndre 212, 225, 332, 473
Galåsen Oppstugus 233, 316, 338, 493
Galåsen Martlns 237, 256, 264, 273, 323, 339
Galåsen Jons 257, 273. 308
Galåsen Pauls 257, 274, 313, 345, 692, 700
Galåsen Fetters 274, 327, 693
Galåsen Nedstugus 306
Gjeddsjøfallet, se Fallet
Gjervoldsetra 94, 439, 457, 477, 518, 519, 535, 637, 689
Gjetfallet 173, 194, 202
Gjørslie 462
Grambo 120, 155, 237, 478, 558, 575, 587, 615, 660, 685, 698, 716, 725, 745, 746, 748
Granberg 274
Granbergskvea 534
Granli 111
Granlund, Østby 751
Granvold 278, 279
Gravberget 27, 28, 56, 173, 292, 298
Grinden 481, 719
Grue 236, 292, 298, 457, 489, 658, 659, 750
Grundfossen, Sv. 359, 378, 489, 502, 533, 696
Grasmark, Sv. 519, 751
Grøndalen 197, 268, 270, 391, 571, 717
Grønberg, Østby 710
Granberget, Lutnes 94
Grønland 360, 465, 480, 484, 485, 597, 600, 639, 647, 658, 702, 711, 714, 721, 746
Grønland Dernede 719
Grønli 710
Grønneset (Plassen) 22, 50, 60, 106, 113, 200, 202, 207, 210, 228, 229, 240, 262, 314, 326, 335, 701
Grønneset (Plassen) nordre 224, 235, 478, 605
Grønoset 22, 57, 84, 111, 119, 137, 138, 139, 147, 200, 241, 242, 333
Grønvold, Lutnes 92
Grønvold, Østby 721
Grønås (Grønåsen) 639, 672, 694, 702, 703, 743, 750
Grønåsskjæret 744
Gustafsberg 418
Gørdalen, Sv, 582
Gårde 270
Hafnor 342, 449, 683
Hagelund, Landsjøåsen 268
Hagen 18, 316, 362, 726, 727
Hagen Landsjøåsen 247, 266, 270, 710
Hagen Skaret (Fjellvang) 565
Hakarinen 56, 292, 293, 322
Hammersgård 397, 443, 452, 465, 498, 550, 554, 566, 603, 660, 663, 722
Hammeråsen 62, 75, 83, 111, 112, 136, 380
Hammeråsen nordre 91
Hanstad 713, 722
Hanstad av Vestsjøberget 267
Hanstad Østby 607, 608, 634, 655, 656
Hareåsen 113
Haug, Ljørdalen 460
Haugen, Sætre 160
Haugen, Ljørdalen 457, 458, 535
Haugen, (Knutshiugen) 276, 346, 355, 470
Haugen, Skåret 562
Haugen, Østby 595, 604, 635, 655, 663, 692, 700, 711
Haugset, Flermoen 350. 378, 707
Haugset, Østby 696
Hegg 167
Heggberget 599, 638
Heggbrænd 271
Heggemoen 310, 318
Heggeriset 389, 465, 559, 645, 671, 750
Heggfallet 232, 267
Hernes 716
Himainen 27, 118, 173
Hoel (Mortens), Ljørdalen 225, 445, 485, 483, 484, 486, 533
Hoff i Solør 150, 299, 418, 477, 751
Holden, se Jordesholden
Holdheim 457, 490, 647
Holm, Ole Rein 61
Holm & Tank 308, 311
Holmen, Skåret 571, 582
Holtet, Busta 99, 106, 109
Husfloen 650, 691
Hylleråsen 360, 379, 420
Hälsingland, Sv. 483, 559
Høili, Skjærb. 198
Høljes, Sv. 271
Idre, Sv. 469, 534, 704
Ifarneset 85
Israels, Østby 234, 535, 613, 634, 685, 694
Jensen, Christen, lagmann 210, 438, 439
Jonstø-hemmet 398
Jordesholden 565, 573, 581, 583, 637
Jordet 261, 584
Kallberg, Lutnes 96
Karlsmoen 138
Kaupinen 292
Kildal, Østby 640
Kilde, Østby 682
Kilden (Kjella) Østby 124, 268, 514, 640, 656, 677, 683, 694
Kilden (Kjella) Ljørdalen 381, 413, 460, 469, 519
Kjellbak, Østby 409, 655
Kjellberg, Østby 637
Kjellmoen, Østby 683
Kjellmora 416
Kjelvang, Skjærb. 193, 196
Kjelvang, Ljørdalen 519
Kjelvang, Østby 681
Kjernkroken 457, 546, 561, 565, 584
Kjernmoen 598
Kjernåsen 95, 752
Kjølstad 271
Knutsplass, se Israels
Kokmoen 636
Kolbu 625, 655
Kolos 22, 75, 192, 243
Kolos nordre 88, 110, 138, 234, 246, 251, 272, 324, 378, 535, 649, 687
Kolos søndre 201, 243, 244, 356, 382, 399, 409, 555, 642
Korsberget 230
Krogstad, Østby 647
Kråkjordet 458, 512
Kuosmainen 118, 150
Kvanbæksetra 592, 594
Kvarnstrøm 750
Kveen (østre Lunde) 169, 196, 592
Kveen Vestby 266
Kveen Ljørdalen 486, 488, 483, 508, 513
Kvennkoia 113
Kvernbæk, Ljørdalen 475, 511, 518, 533, 535
Kvernmo 270, 381, 456, 481, 556, 717, 721, 722
Kvernmoseter 543, 547, 599, 721, 723
Kvernmoseter vestre 723
Kvile, Galåsen 345
Laksmoen 147
Land 633, 700, 722
Landgraff 116
Landsjøåsen 201, 259, 465, 603
Langeggen 446
Langhol 569
Langtjønnåsen 36, 46, 54, 117, 127, 203, 342, 700
Langtjønnåssetra (Øiesetra) 278
Langøren 136
Lauritzøn, Niels, borgermester 200, 496
Leeteng 478
Lerbak 656
Lie, Langtjønnåsen 225, 233, 238, 239, 271
Lien, Sætre 187, 543
Lien, Skjærb. 197
Liitainen 173, 292, 298, 305
Lileng 135, 138, 197, 273
Lillebo 478, 684
Lillebyen 162
Lillenyseter 246, 695, 751
Lillevold, Ljørdalen 515
Lima, Sv. 103, 389
Lindberg, Østby 625, 633, 638
Lindbo 638
Lindvang, Skjærb., se Paulsbyen
Linbæk. Linnes 585
Linnes 485, 564, 565, 573, 575, 582, 608, 643, 722
Linnes nordre 583
Ljørdalen 245, 425, 697
Ljørdalen Torgals 251, 394, 405, 407, 443, 445, 456, 475, 478, 483, 496, 506, 515, 517, 524, 536, 589
Ljørdalen Torgals, nordre 505
Ljørdalen Eriks 394, 397, 398, 438, 465, 471, 486, 490, 502. 550, 589, 615, 619, 642, 663
Ljørdalen Jons 515
Ljørdalen Mortens 225, 445, 478, 489, 573, 582, 674, 717
Ljøstad-Børe 274, 276, 279, 346
Lokholt 490, 516, 517
Lund, Landsjøåsen 246, 257
Lund, Østby 638, 647
Lunde 19, 352, 526, 531, 726
Lunde østre 246, 307, 317, 354, 447, 538. 715
Lunde vestre 550, 593
Lutnes 17
Lutnes søndre 27, 70, 112, 148, 387
Lutnes Oles 46, 388
Lutnes Olas 49, 76, 107
Lutnes Søgård (Dersø) 52, 107, 115, 274, 347
Lutnes nordre 56, 292
Lutnes Østigarn 50, 58,110,111,141,164,172, 215
Lutnes Vestigarn 75
Lutnes Vestaelva 114, 141
Lyngdal (Halvors), Østby 639
Lyseggen 268, 269, 272, 273, 276, 346, 460, 646, 751
Lysfoss 197
Lysvik 270
Løbak 460, 599
Løkke, Ljørd 470
Løkken 88, 107
Løpa, se Øvergaard
Lørdalen, se Ljørdalen
Løten 85, 236, 409, 638, 729
Løvberget (Løvbergs) 467, 518, 650, 659, 722, 724
Løvbæk, Ljørd, 519
Løvbæksetra 262, 465, 600, 712
Løvhaugen 608
Løvli 110, 232
Långflon, Sv. 57, 91, 141, 147, 202, 215, 234, 242, 384
Malung, Sv. 242
Mandfloen 217, 225, 228, 229, 230, 233, 238
Mandilosetra 228
Mehagen, se Haugen, Knutshaugen
Mellemgård, Osen 92, 225, 664, 743
Mellåneset 193
Mo 268, 346, 558, 570
Moberget 268, 390, 418, 460, 470: 476, 744
Mobæk, Plassen 201
Mobæk, Innbygda 346, 467, 633
Moen, Innbygda 156, 390, 606, 622, 642, 673, 720, 721, 722, 723, 743
Moen, Ljørdalen 317, 484, 490, 510, 537, 664
Moen, Østby 641, 658
Moheim 197
Moldberget, Osen 457, 530
Moren 244, 683
Moren Eltedalen 282
Moren Ljørdalen 520, 530, 534, 547
Morud 282
Myhr, Østby 692
Myhre, Vestsjøberget 271
Myhre, Ljørdalen 519
Myhre, Støa 418
Myrhaug 639, 693
Myrli 275, 282
Myrvang, Skjærb., 172, 196
Myrvang, Østby 634
Myrvold, Skjærb., 169
Myrvold, Ljørdalen 469
Mælen (Mæhlum) 246
Nermo 571, 582, 711
Nes østre 124, 305, 589
Nes nordre 444, 515, 600, 621
Nesbakken 641, 708. 709, 710.711, 713, 724
Nesbakken nordre 713
Nordberg, Busta 95, 111, 113, 268
Nordby, Innbygda 201, 210, 234, 236, 266, 397, 421, 561, 586, 589, 613, 621, 685, 706, 709, 715, 726
Nordby, Ljørdalen 518, 535
Nordbæk, Ljørdalen 535
Nordgard, Skjærberget 175, 181, 186, 190, 194, 218, 234, 320, 326
Nordgard, Linnes 584
Nordhagen 471, 483, 509, 518, 531
Nordli 92, 93, 276, 337, 345, 647, 707
Nordmoen, Rundfloen 97, 135
Nordmoen, Ljørdalen 475, 483, 508, 510, 542
Nordnes, Ljørdalen 534
Nordom 596
Nor 607, 608, 743
Norbæk, Østby 641
Norgren 655
Norstrøm 463, 476, 514, 571, 607
Norra Finskoga, Sv. 92, 94, 197, 266, 278, 281, 519
Nybak, Grønoset 146, 271
Nybo 751
Nyborg, Ljørdalen 520, 534
Nyborg, Østby 634, 638, 656
Nygården, Lutnes 91, 146, 147, 238, 242
Nygården ved Galåsen 317, 345, 386
Nygård, Skåret 572
Nyhuus 34, 57, 121, 154, 213, 224, 230, 273, 317, 333, 345, 474, 625
Nyhushagen 180, 200, 710
Nymoen, Ljørd., 418, 428, 475, 514, 519 744
Nymoen, Innbygda 706, 707
Nyskog 270
Nysæteren 307
Ny tun 607 Nyvold 238
Opset, Ljørdalen 445, 465
Opset, slekt fra Ljørdalen 117, 377, 409, 414, 417 460, 486, 508, 559, 672
Opshaug, Ljørdalen 475
Otteråsen 273
Paulsbyen 154, 160, 167, 170, 201, 257, 264
Pernup 107, 478, 513, 693
Plassen, se Grønneset
Pløen, Jørgen 307, 317, 330
Prestegården 244, 439, 535, 566
Presthus 390, 448, 469, 535, 608, 679, 696
Puranen. Anders 298, 299, 305, 332
Putmoen 470, 484, 503; 520, 569, 638
Pål Persa-hemmet, Langtjønnåsen 241, 242
Påsanoppi 123
Rakkelbakken, se Bakken, Plassen
Ratikainen (Ruatikanien) 151
Regnåsen 201, 253, 269, 272
Reichwein. Georg, oberst 210
Ringsaker 399, 416
Risberget, Våler 118, 151, 298, 305
Roll 212, 497
Romedal 55, 90, 113, 265, 274, 413, 750
Rundfloen 22, 34, 36, 85, 104, 118, 133, 135, 216, 218, 228
Rundfloen østre 65, 94, 96, 110, 136, 311
Ruud, Østby 694
Rustad, Øverbygda 532
Rustad, Ljørdalen 459, 508, 510. 530, 542. 535
Rydde, Østby 672
Rydje, Landsjøåsen 272
Rydskog, Lutnes 117
Rydskog, Østby 672
Rypbækmoen 373. 381, 389, 534, 648, 650, 721
Rysjøberget 168
Ryskdalen 459, 463, 489
Räisäinen 292, 333
Røberg, Skjærb. 191
Røbuknappen 335, 627
Rømoen 169, 171
Rønningen, Østby 339, 440, 595. 596, 600, 619, 651, 666, 671, 674, 679, 691, 689, 700
Rønningen, Vestby 466
Rønningen, Skaret 571, 607
Rörbäcksnäs, Sv. 213, 371, 374
Røros 514
Røysheim 258
Sagmoen, Plassen 114, 202, 278
Sagmoen, Støa 266, 278, 412, 414, 459
Sagnøien 138, 142, 165, 242, 278
Sandbæklien 571, 582
Sandkilfossen 18
Sandmoen, Ljørdalen 521
Sandvik, Ljørdalen 429, 483, 513
Saustrupen 92
Sendsjøviken 535. 624
Sjøli, Østby 752
Skaftet 493, 495, 499, 536
Skallen 408
Skjeftodden 133
Skjærbæk, Østby 680, 694, 701
Skjærberget 33, 120, 148, 333. 599
Skjærberget søndre 86, 96, 118, 150, 172, 739
Skjærberget nordre 96, 124, 164, 172
Skjærberget Larses 171, 181, 193, 194, 236
Skjæret, Jordet 271
Skjærholden 492, 595, 596, 600, 724, 752
Skjærstad, Tørberget 242
Skjæråsen 706
Skjæråsen mellom 709
Skogheim, Ljørdalen 483
Skogli, Langtjønnåsen 142, 225, 230, 234, 235
Skogli, (Ryskdalen) 605, 633, 637, 647
Skoglund, Langtjønnåsen 239
Skoglund, Ljørdalen 458, 463, 470
Skogstad, Ljørdalen 507, 513
Skogstad, Kvernmoseter 517, 655, 722, 723
Skåret 456, 457, 549
Skåret Otters 310, 419, 467, 502, 513, 566, 572, 582
Skåret Søgarn 461, 473, 474, 524, 531, 534, 542, 555, 561, 564, 581
Skåret Halvors 570, 572, 582, 584
Skåret Jons 562, 566, 606
Sletten 400, 409
Slått 117
Smed, Petter 421
Smiedalen 640
Snekker-Jens 127, 363
Solbakken, Ljørdalen 510
Solberg, ved Skjærholla 600
Sole, Østby 640, 695
Solhaug, Østby 701
Solheim (Nordmoen) ved Rundfloen 135
Solheim, Ljørdalen 463
Soli, Ljørdalen 459
Solvang, Lutnes 76, 82, 109
Solvold, Busta 102, 109, 162, 237
Solstad, Ljørdalen 464
Stange 85, 169, 210
Sten, Østby 724
Stenberg, Ljørdalen 459
Stengrundet 645
Stenersen 659
Stenli, Landsjøåsen 269
Stenmo, Skjærb. 197
Stenrud, Landsjøåsen 228, 326
Storberget, Sv. 196, 197, 198, 457
Storbrenna 95, 112, 258
Storbron. Sv. 526, 531, 557
Storbækken, Støa 409, 420, 585, 641
Storbækken, vestre 418
Stor-Elvdal 386
Storjordet 481, 695
Storsveen 94, 307, 313, 598, 750
Strand, østre Rundfloen 98
Strand, Skåret 574
Strandli, Hammeråsen 93
Strandvold 342
Strømstad, Ljørdalen 514
Støa 393
Støa, Søgarn 337, 395, 397, 412. 416, 475, 494,502, 524, 537
Støa, Nordgarn 389. 405, 444. 492. 603, 639, 641, 750
Støa, kanal 423
Støheim 419
Sundstøa 524, 603
Sveva 271, 750
Særnmo 534
Sårna 467, 491, 498, 519, 563, 581
Sæter, Langtjønnåsen 276
Sætersmoen 508, 510, 512, 513, 644, 682, 724
Sæteråsen 477
Sætre 18, 86, 122, 175
Sætre, Kristoffers 134, 156, 165, 346, 744
Sætre, østre 153
Sætre, Torgals 164, 175, 186, 214, 500
Sætre, Hans' 165, 172, 174, 194, 593, 622, 730
Sætre, Audens 175
Sætre, vestre 319
Sætre, Bjørkholla 586, 641
Søbak, Landsjøåsen 273
Søberg 489
Sødra Finskoga, Sv. 228
Sønsthagen 750
Sørby 18
Sørby nordre 355, 579
Sørby søndre 586, 596
Søre Osen 76
Sørhaug 701
Sørhus 18, 46, 92, 244, 251, 256, 257, 259, 261, 265, 310, 313, 358, 465, 698, 744
Sørhus, Ljørdalen 458
Sørhusås 593, 594, 597
Sørli nordre, Langtjønnåsen 167, 229, 278, 388, 536
Sørli Søndre 240
Sørli Østby 684
Talåsen 462, 484
Tandheim 277, 458, 740
Tandåneset søndre 94, 276, 319. 385, 389
Tandåneset nordre 633, 701, 703
Tangen, Ljørdalen 520
Tangen, Kvernmoseter 599, 711
Tank, Carsten 61, 69
Tekta 472, 473, 514, 515, 519, 520, 531, 538, 561, 619, 746
Tektfallet 533, 562
Tektmoen 267, 503, 519, 520. 656
Teppen 673, 701, 703
Thorshaug 658
Torgalnup 540
Tosk, finneslekt 29. 32, 33, 118, 148, 150, 292, 299
Tranbakken 659, 752
Transtrand, Sv. 420, 486, 688, 750
Trollsberget 115, 165, 166
Trysil-Knut 169, 575
Tune, Ljørdalen 490
Tynset 487
Tyskdalen, Sv. 409
Tørberget 92, 97, 114, 118, 149, 151, 166, 167, 168, 175, 193, 230, 242, 262, 272, 273, 293, 346, 710
Tøråsen 373, 698
Ugelhea. Sv. 346
Ugelnabben 469
Vallset 473
Vang, Hedmark 71, 465
Vang, Ljørdalen 514
Vangen, Landsjøåsen 271
Vangen, Flermoen 377
Vaukhoinen 140, 292
Vestad 729, 744
Vestbak 95
Vestby 197, 242, 265, 542, 622, 697
Vestby Torgals 457, 466, 558, 597
Vesterhaug, Landsjøåsen 268
Vestheim, Østby 701
Vestli, Ljørdalen 486
Vestlund 271
Vestsjøberget 86, 164, 181, 190, 192, 231, 310
Vestvang. Østby 659
Vie, Landsjøåsen 271
Vik. Plassen 201
Viken, Ljørdalen 459, 471
Viken, Floden 546
Viken, Innbygda 570, 621
Vinnargar 109, 111, 112, 113
Varmland 711, 743, 750
Våge, Landsjøåsen 281
Vålen, Langtjønnåsen 241, 269, 271
Våler 683
Wessel & Pløen 500, 515, 523, 600
Ytre Rendal 568
Ziner 54, 240, 253, 311, 346, 386
Øien 421, 701
Ørbækkedalen 233
Østad 751
Østby (slektsnavn) 117, 246 252, 273, 576, 593
Østbygrenda 609
Østby Torgals 457, 633, 639, 642, 647, 656, 659, 684, 695, 700, 750
Østby Jens' 567, 643, 648, 669, 673, 699, 701, 703, 704, 707, 738
Østby Pers 600, 648, 658, 674, 688, 692, 701, 707, 711
Østby Peders 647, 653, 691, 708, 709
Østby søndre 641, 663
Østby østre 660
Østbyplass, se Israels
Østenheden 28, 57, 84, 85, 118, 150
Østerhaug, Landsjøåsen 268
Østgård, Ljørdalen 469, 488, 534
Østli, Langtjønntsen 281
Østli, Ljørdalen 470
Østmark, Sv. 242, 276, 469, 519
Østmo 257, 691, 739
Østre Fallet 277, 278
Østvang 272
Øverby, Søre Osen 181
Øvergård (Løpa) 27, 171, 534, 538, 580
Øvre, Ljørdalen 534
Øvre, Østby 683, 689
Øvre, Rendal 272
Åmot 470
Årkåsa 499, 514
Ås, Plassen 205
Ås, Landsjøåsen 272
Ås, Ljørdalen 510
Ås, Østby 638
Åsen, Ljørdalen 455, 470, 531, 564
Åsheim, Langtjønnåsen 293
Åsheim, Ljørdalen 510
Åslund, Ljørdalen 520
Åsnes 644, 702