Våre forfedres historie gjennom tidene

Våre forfedres historie gjennom tidene
  Gjør et hurtigsøk etter denne hos:
  Søketips
Oria Nasjonalbiblioteket
BiblioteksøkAntikvariat.net
Undertittel
[Del 76-100]
Forfatter(e)
Karl Arnt Skarpeid
År
2004
En del av verket
Våre forfedres historie gjennom tidene
Kilde
Songdalen bibliotek

I våre forfedres fotspor: Våre historiske røtter, del 4. På Sør- og Sørvestlandet. Slektshistorier fra Greipstad, Grimstad, Harkmark, Holum, Kristiansand og Søgne. (Del 100)
De eldste kjente slekter i Greipstad, del 6. Slektshistorie fra Greipstad sogn. Slektslinjer mellom Danmark og Rosseland, samt mellom Søgne, Rosseland, Birkenes og Skogen. (Del 99)
De eldste kjente slekter i Greipstad, del 5. Slekts- og gårdshistorie fra Greipstad, Nodeland, Stokkeland og Utsogn, samt slektslinjer fra Oddernes, Søgne og Øvrebø. (Del 98)
De eldste kjenet slekter i Greipstad, del 4. Slekts- og gårdshistorie fra Rosseland, Nodeland, Moradsen og Kulien, samt slektslinje fra Oddernes og Øvrebø. (Del 97)
I våre forfedres fotspor: Bjelland sogn gjennom tidene, del 2. Fra bygdas historie med fokus på perioden 1900-1963, samt slektahistorie fra gårdene Ask og Haugland. (Del 96) Fra ormestad i Søgne til Leire i Søgne. Samt et utdrag av gårds- og slektshistorie fra Skarpeid, Lone, Frøysland og nedre Knibe i Søgne. (Del 95)
I våre forfedres fotspor: Bjelland sogn gjennom tidene, del 1. Matrikkelen av 1905. Fortegnelse over brukseiere og gårdbrukere i Bjelland herred i Mandal sorenskriveri. (Del 94)
I våre forfedres fotspor: Den andre verdenskrig, del 3: Forhold omkring det tyske angrepet på Norge i 1940, samt major Arne Laudal og motstandskampen på Agder i et historisk og etisk perspektiv. (Del 93)
I våre forfedres fotspor: Våre historiske røtter, del 3. På Sør- og Sørvestlandet. Slektshistorier fra Birkenes, Greipstad, Holum, Oddernes, Randesund, Vennesla og Tveit. (Del 92)
Fra Manneraak i Øyslebø til Cocos Island i Det indiske hav. Med sidelinjer fra gården Heddeland i Øyslebø sogn. (Del 91)
De eldste kjente slekter i Birkenes, del 1. Med slektslinjer til Fjære, kristiansand og Landvik. (Del 90)
De eldste kjente slekter i Vennesla, del 2. Med utenbygds slektslinjer fra Birkenes, Greipstad, Iveland, Landvik, Oddernes, Randesund, Tveit, Vigmostad og Øvrebø. (Del 89)
De eldste kjente slekter i Vennesla, del 1. Med slektslinjer fra Vennesla, Kvarstein, Åmdal, Eigeland, Grovane og Saga. (Del 88)
I våre forfedres fotspor: Greipstad sogn gjennom tidene, del 3. Matrikkelen av 1905: Fortegnelse over brukseiere og gårdbrukere i Greipstad sogn i Mandal sorenskriveri. (Del 87)
De eldste kjente slekter i Greipstad, del 3. Gårdshistorie fra Nodeland 1686-1821, med slektslinjer til gårdene Hagen og Stokkeland. (Del 86)
De eldste kjente slekter i Greipstad, del 2. Slekts- og gårdshistorie fra gårdene Stokkeland og Birkenes, samt linjer fra Skaar i Øyslebø. (Del 85)
I våre forfedres fotspor: Greipstad sogn gjennom tidene, del 2. Matrikkelen av 1838: Fortegnelse over jordbrukere i Greipstad sogn i Høllen tinglag. (Del 84)
I våre forfedres fotspor: Greipstad sogn gjennom tidene, del 1. Skattematrikkelen av