Veldre bygdebok

Veldre bygdebok
  Gjør et hurtigsøk etter denne hos:
  Søketips
Oria Nasjonalbiblioteket
Biblioteksøk Antikvariat.net
År: 1974
Utgitt: Veldre historielag
Sider: 615
Kilde: BIBSYS

Innhold

 A

 Side
 Allergodt øvre  124-1  484
 Allergodt nedre  125-3  490
 Akersveen  40-3  315
 Angelset  125-1  486
 Angelset  131-1  524
 Asla vestre  8-1    72
 Asla østre  9-1    76
   

 B

 
 Bakken  19-6  187
 Bakken (med Tømta og Vollen)  94-2  443
 Bakkehaugen  32-3  283
 Bakkerud  10-4    89
 Bergaust  34-1  287
 Bergaust lille  34-5  294
 Bergaust østre  35-1  295
 Berget  8-20    81
 Bjørge nordre  26-1  240
 Bjørge midtre  26-7  og  27-5  243
 Bjørge søndre  27-1  247
 Bjørgerud  27-2  253
 Bjørke  133-1  529
 Bjørkely  137-3  557
 Blindingsvolden  22-1  217
 Bogsti  141-1  575
 Bokrudstad  26-6  243
 Bratbakken  8-3    79
 Bratten Lille-  92-1   436
 Bratten store  94-1  439
 Bratten nordre  94-6  448
 Bratt-Engen  93-1  439
 Brennbekken  118-1  476
 Brennlien  (Listfjeld)  116-1  473
 Brennlibakken  116-2  474
 Brennlistykket  117-1  476
 Breskerud  2-4    36
 Brubakken  76-2  392
 Brumunddal Ullvarefabrikk  36-2  306
 Brøndsløkken  127-8  498
 Bye  12-1  102
 Byflaten  12-2  112
 Børke nordre  30-1  265
 Børke mellom  31-1  269
 Børke Lille-  31-2  272
 Børke Mellem-  31-3  273
 Børke søndre  32-1  278
 Børke nedre  32-34  285
 Båberg  134-1  533
 Båhusbakken  32-2  283
   

 D

 
 Dalaust  23-1  218
 Dalby  31-5  276
 Dalby  95-1  448
 Dalby søndre  95-1  449
 Dalby nordre  95-3  450
     Øverengen  95-2  451
 Dalbystykket I  96-1  451
 Dalbystykket II  97-1  451
 Dalbystykket  III og Dalbysveen  98-1      452
 Dalseng  76-1  389
 Dalseng Lille-  76-3  393
 Dalseng-stykket  77-1  396
 Damløkken  100-2  456
 Danseråsen  105-1  461
 Dæli  7-1    60
   

 E

 
 Ellingtjernbakken  103-1  458
 Enger  20-1  206
 Engerbakken  20-3  208
 Erdmannshof  113-1  470
 Erdmannshof vestre  113-2  471
 Erdmannshof nordre  113-3  472
 Erdmannshofstykket ø.  114-1  472
 Erdmannshofstykket v.  115-1  472
 Evenstad  13-12  130
   

 F

 
 Fagertun  
     Veldre prestegård  13-4  121
 Fagerlund skole  32-4  284
 Falkendal  87-3  425
 Falkenhaug  70-4  368
 Fangberget  147-1  607
 Faråsen store  82-3  408
 Faråsen store el. midtre  82-1/2  412
 Faråsen østre 82-1/2  413
 Faråsen lille  87-1  422
 Faråsen søndre  87-4  424
 Faråsen nordre  92-2  439
 Faråsstykket nr. 1 og 2  83-1  415
 Faråsstykket nr. 3  84-1  415
 Finstad  21-10  215
 Fjeldberg  10-2    86
 Flisaker  11-1    91
 Flisakerrønningen  11-13  101
 Fløyten seter  71-2  375
 Fossum  33-1  285
 Fredheim  82-5  415
 Fremstad  6-4    59
 Frisli øvre 144-1  597
 Frisli nedre  145-1  600
 Frydenlund  15-14  155
 Furu skole  545
   

 G

 
 Gammelløkken  13-7/8  128
 Gimse  88-1  427
 Gimse nordre  88-2  429
 Gimse østre  88-6  432
 Gimse-Ødegården  88-4  431
 Gjerdingen  28-3  260
 Glestad  19-1  171
 Glestad østre   172
 Glestad vestre  175
 Gnuvlerud  127-3  497
 Granerud  1-1    17
 Granlibakken  108-1  463
 Granli Engeslett  107-1  463
 Granvold  21-12  216
 Grini  15-1  142
 Gunnersveen  99-1  452
     Bekkelund  454
   

 H

 
 Hagasveen  1-12    31
 Hageberg  10-3    89
 Hageberg  64-1  356
 Halset  6-3  445
 Hammeren  63-1  356
 Hansen Bergine  510
 Hansås  88-8  433
 Harebakken  141-2  582
 Harpviken  7-2    67
 Hasselbakken  136-5  549
 Haug nedre  29-1  260
 Haugstuen  29-7  263
 Haug  49-1  331
 Haug lille  49-3  334
 Haug-stykket  50-1  335
 Haugen  14-3  141
 Haugli  72-1  376
 Haugli lille  72-2  380
 Haugli nedre m/Elvengen  72-3/4/5  381
 Haugom  94-3  446
 Haukåsen  110-1  465
 Haukåssveen  110-2  467
 Haukåssvestykket  111-1  468
 Helset  45-1  323
     Nordseter Engeslett med      
     Flitop  45-2  327
     Vandret  45-3  327
 Helsetstykket  46-1  327
 Helstad  27-7  255
 Hestsveen  71-4  375
 Hestløkken (Hestsveen)  27-6  254
 Holen  31-4  275
 Holmen  70-5/6/7  369
 Holter  35-11  298
 Houm  130-1  514
 Houm vestre  130-1  518
 Houm nedre  130-3  519
 Houm øvre  130-4  516
 Houmshagen  130-6  524
 Hovelstuen  7-7    71
 Husum  129-2  511
 Høgsveen  23-2  223
 Høyby  51-1  335
 Høyby østre  51-1  338
 Høybystykket østre  52-1  341
 Høybystykket vestre  53-1  341
 Håkensveen  15-9  152
   

 J

 
 Jaren  140-1  571
 Jarstuen  140-2  575
 Jembli  58-1  348
 Jemtland  østre  3-1    36
 Jemtland Lille-  3-3    40
 Jemtland vestre, nordre  4-1    42
 Jønsrud  142-1  584
 Jønsrud østre   586
 Jønsrud vestre  587
 Jønsrudhagen  142-2  587
 Jønsrudsveen eller Skolemesterstuen  142-3    591
 Jørnstuen  15-11  155
   

 K

 
 Karlstad  116-3  475
 Kleiven  19-2  182
 Knausen  40-1  312
 Kokkinne  6-1  og  5     52
 Kolden  19-9  192
 Kommerstad  146-1  602
 Koss  13-1  114
 Kristensveen  19-14  202
 Krogsti  123-1  481
 Kvernstuen  141-8  583
 Kvitmyra  90-1  434
 Kvitmyr-stykket  91-1  436
 Kåshagen øvre 13-6  128
 Kåshagen  (Midthagen)  13-9  129
 Kåshagen nedre  13-10  130
   

 L

 
 Lagmannssveen  15-4  149
 Lier  25-1  231
 Lierbakken  25-3  237
 Lierhagen  25-7  239
 Lierstuen søndre  25-2  237
 Lierstuen nordre  25-4  238
 Lillehagen  126-1  492
 Lillehaug  29-2  264
 Lillelien  129-1  506
     Helsehjemmet Veslelien  510
 Løken østre  136-1  545
 Løken vestre  137-1  550
 Lundberg  21-4  215
 Løkken  19-3  184
   

 M

 
 Mariendal  76-4  395
 Maurud øvre  109-1  463
 Maurud nedre  109-2  464
 Meierier på Veldre  556
 Minka  31-6  276
 Moen  101-1  457
 Molstad nordre  27-3  253
 Molstad søndre  27-4  254
 Molstad store  69-1  362
 Molstad lille  70-1  365
 Monssveen  19-12  199
 Myhr 26-3  242
 Myhre  3-2    41
 Myhrstajet  62-1  355
 Myrengen  88-3  430
 Mælum  28-1  255
 Mælum  78-1  397
 Mælum Lille-  78-4  401
 Mælumshagen  78-5  403
 Mælums-stykket  79-1  404
   

 N

 
 Narud  36-1  300
 Narudstykket  37-1  307
 Nordengen  58-2  350
 Nordhagen Johan    87
 Nordsveen  24-2  230
 Nordsveen  71-3  375
 Nordsveestykket  68-1  361
 Nybakken  78-7  403
 Nybråten  8-33    81
 Nygård  51-10  340
 Nystuen  89-1  434
 Nystuen  94-4  446
 Nysæter  41-2  318
 Nysæterstykket  42-1  319
 Nysvea  8-34    82
   

 O

 
 Olsrud  88-7  433
 Opsal  21-1  209
 Ottersrud  132-1  525
   

 P

 
 Pellerviken  5-1    47
 Petersheim  4-2    45
   

 R

 
 Ramsberg  130-5  523
 Ringsrud Engeslett  106-1  462
 Rognbrenna  104-1  459
 Rognebærhaugen  43-1  319
 Rognebærhaugstykket  44-1  323
 Rognlien  120-1  478
 Rognlien lille  120-2  480
 Rognstad nedre  23-3  224
 Rognstad  23-5  225
 Roterud  17-1  162
 Rud  139-1  566
 Rudsland  139-5  570
 Rustad  127-1  493
 Rustadbakken  127-7  497
 Rustadengen  127-4  497
 Rustadsveen  127-9  499
 Røhr  18-1  164
 Røhrsbak  18-3  169
 Røhrshagen  18-2  169
 Rønningen  19-5  185
   

 S

 
 Samvirke  12-5  113
 Sandbakken  120-2  480
 Simenstad  138-1  559
 Sitjernsbakken  19-19  205
 Skarløkken  (Solstad)  16-1  156
 Skarløkken  (Lille-Røhr)  16-9  161
 Skaugen øvre  19-10  194
 Skaugen nedre  19-11  198
 Skjerpen øvre  14-1  131
 Skjerpen nedre  14-2  138
 Skolemesterstuen  142-5  592
 Slåtsveen  10-5    90
 Smeby  51-5  340
 Smedbakken  112-1  469
 Snekkersveen  21-11  216
 Snippen øvre  15-2  146
 Snippen nedre  15-3  147
 Solbakken  8-4    80
 Sole  12-6  113
 Sollien  130-2  521
 Sokneprester i Veldre  125
 Stalsberg  137-4 og 5  558
 Stampen  26-2  241
 Steinbakken  78-3  400
 Steinhaugen  (Jevne)  41-1  316
 Stensli  4-4    47
 Stensveen  100-1  455
 Stigen  7-3    69
 Stokholm  34-2  292
 Stordal  85-1  416
 Stordal vestre  85-1  417
 Stordal østre  85-3  420
 Storlien  128-1  500
 Strand østre  1-5    28
 Strand nordre  1-11    31
 Strandbakken  6-2    57
 Sveen  14-8  141
 Sveen  24-1  255
 Sveeum  19-8  189
 Svendsen Reinert  123
 Svendsveen  15-10  154
 Sveås  24-3  231
 Sørlunden  143-1  593
 Sørlundsengen  143-2  596
 Sørum  54-1  342
 Sørum  54-2  345
 Sørum  54-4  346
 Sørum nordre  54-6  347
 Sørumstykket nr. 1  55-1  348
 Sørumstykket nr. 2  56-1  348
 Sørumstykket nr. 3  57-1  348
   

 T

 
 Tajet  21-9  215
 Tangen  94-5  447
 Teigland  13-15  130
 Tokstad  135-1  538
 Toresveen  19-7  188
 Torgerstuen  13-5  127
 Torseter lille  73-1  382
 Torseter store  74-1  385
 Torseterstykket  75-1  388
 Tranberg  66-1  358
 Tranberg-stykket nr. 1  67-1  361
 Tranbybakken  102-1  458
 Transveen  65-1  357
 Trettsveen  71-1  372
 Tuv  59-1  351
 Tuvstykket nr. 1  60-1  354
 Tuvstykket nr. 2  61-1  354
 Tømten  11-12  101
 Tørudstad  80-1  404
 Tørudstad-stykket m/Tørudstad-Gjerdingen  81-1    407
   

 V

 
 Veldre almenning  612
 Veldre Barnehjem  588
 Veldre kirke  126
 Veldre prestegård  13-4  121
 Veldre stasjon    82
 Veslelien Helsehjemmet  510
 Vinju  10-1    83
 Vinjusveen    90
 Volla  35-7  298
 Vollum  35  299
 Væringstad  19-13  201
   

 Ø

 
 Østby  38-1  307
 Østbystykket  39-1  311
 Øverengen  95-2  451
 Øversveen  141-4  583
 Øyjordet  129-4  513
   

 Å

 
 Ånnerud  2-1    32
 Ånnerud  (øvre)  47-1  328
 Ånnerud-stykket  48-1  331
 Årskog  11-3    99
 Åsen  (med Guttsveen)  125-2  489