Vinger bygdebok : gards- og slektshistorie

Vinger bygdebok : gards- og slektshistorie
  Gjør et hurtigsøk etter denne hos:
  Søketips
Oria Nasjonalbiblioteket
Biblioteksøk Antikvariat.net
Undertittel: Austmarka med Varaldskog
Bind: 3
Forfatter(e): Eyvind Lillevold
År: 1977
Utgitt: Bygdebokkomitéen
Sider: 693 s.
En del av verket: Vinger bygdebok
Kilde: BIBSYS

Innhold

 Forord      7
 Brødbøl      9
 Utgården    48
 Håkerud  114
 Østgården  149
 Ingelsrud  193
 Karterud  204
 Bottilsrud  247
 Gylterud  265
 Kolbjørnsrud  290
 Åserud  350
 Skullerud  425
 Solberg  465
 Fagernes  496
 Varaldskogen  620
 Register  689
   
   

 R E G I S T E R

 
 over alle bruk i bd. 3 (Matrikkelgardene fra innholdsforetegnelsen er ikke tatt med her).  
   
 Åberg  (av Østgården)  168
 Åberg  (av Åserud)  400
 Åmot  170
 Ås  167
 Åsen  264
 Åsengen  (Baklien)                                                                                              104  105
 Åsengen  (Brødbøl)    45
 Åserud østre  399
 Åserudhaget  389
 Åserudholtet  419
 Åserudhøgda  356
 Åserudneset  423
 Åserudstrand  385
 Åserudsæter  420
 Åshaug  399
 Åsli  (av Østgården)  177
 Åsli  (av Nygård)  562
 Åsmoen  174
   
 Abborhøiden  661
 Abrahamstorpet  655
 Abrahamstorpet søndre  658
 Ampiansbråten  683
 Ampian                                                                                                             326  329
 Arnesmoen  (Såler)  394
 Aronstorpet  642
 Aronstorpet nordre  643
 Aronstorpet søndre  645
 Aspelund  284
 Aurlia                                                                                                                 190  191
 Aurstad  337
   
 Badstubråten  100
 Bakkebråten  347
 Bakkemoen  189
 Bakken  (Fagernesbakken)  554
 Barbakken  398
 Bedafoss  492
 Bekken søndre  450
 Bekken nordre  451
 Bergengen  462
 Berget                                                                                                                94,    96
 Bjerke  236
 Bjørndalen  491
 Bjørnhullet  259
 Boli  305
 Borthus  674
 Bottilsrudengen  263
 Bottilsrudrinna  263
 Bottilsrudsæter  261
 Bråten  (av Kolbjørnsrud)                                                                                     318,  326
 Bråten  (av Åserud)  406
 Bratli  (av Utgården)  108
 Bratli  (av Fagernes)  611
 Brenna  (av Kolbjørnsrud)  337
 Brenna  (av Fagernes)  585
 Bruket  (Brødbølsbruket)    40
 Brunsberg  487
 Brøbølbråten    43
 Brødbølhøiden    46
 Brødbølmoen    41
 Bøhn  450
   
 Danielshaugen  376
 Delåsen  463
 Deleråud  398
 Delet    39
 Dragonmoen  671
 Dragonmoen søndre  673
   
 Eikåsen   38
 Ellefsrud  280
 Elvebakken    32
 Engelsrud  418
   
 Fagerli  109
 Fagernesåsen  617
 Fagernesbakken  554
 Fagernesbråten  588
 Fagernesengen  616
 Fallet    37
 Finnbråten  454
 Fjell  487
 Fjelltun  108
 Flaen    86
 Flaen søndre    87
 Fløtberget mellom  651
 Fløtberget nordre  652
 Fløtberget søndre  653
 Foshaug    33
 Fossheim    32
 Fossteppen  108
 Fossum    93
 Frelset  184
 Furnes  (av Solberg)  476
   
 Gammelsætra  358
 Gammeltorpet  (av Fagernes)  531
 Grana  678
 Granerud    71
 Gransbråten  533
 Grasli  323
 Grorud  324
 Grønnerud  (av Østgården)  176
 Gundersbråten  260
 Gylterudhaget  278
 Gylterudlia  287
   
 Haakerudrønningen  (Rønningen)                                                                         129,  131
 Håkerudtomta  128
 Hagbakken  609
 Hagen  (av Håkerud)  144
 Hagen  (av Kolbjørnsrud)  338
 Hagen  (Purkanshagen)  414
 Hagen  (av Solberg)  479
 Haget søndre  (Utgården)                                                                                     73,    74
 Haget nordre  (Utgården)  107 
 Haget  (av Kolbjørnsrud)  330
 Halteigen                                                                                                            83,    85
 Hamar  318
 Hamar  (av Fagernes)  592
 Hamarbråten  339
 Hanshaugen  374
 Haugen  (Utgårdshaugen)                                                                                     75,    77
 Hauger  334
 Hersjøvika  481
 Holmby  442
 Holmen bruk  595
 Holmen søndre  601
 Holmen vestre  605
 Holmen nordre  606
 Holtet  189
 Høgmoen  615
 Høiby  626
 Høimyrbråten  241
   
 Ingelsrudmoen  201
   
 Jansrud  389
 Jansrudvangen  411
 Jensmoen  377
 Jonsrud                                                                                                             522,  523
   
 Kampbakken  529
 Karterudengen  245
 Karterudsæter nordre  216
 Karterudsæter søndre  220
 Kaski  634
 Katrinebråten  453
 Kirkelien    47
 Kjellerhullet  341
 Kjellerhullia                                                                                                        289,  348
 Kjernsli  448
 Kjernsmo  307
 Kjerret  (grenda)  111
 Kjerret  (Utgården)    69
 Klakadalen  476
 Kolbjørnsrudsæter  315
 Korset  345 
 Kuskmoen    36
 Kvernåsen  682
 Kvernheim  592
   
 Langbråten  618
 Larbækken  675
 Larbækvelta  676
 Larsbråten  100
 Larsmoen søndre  231
 Larsmoen  386
 Lebiko  678
 Li  (av Åserud)  418
 Lia  (av Fagernes)  531
 Lia  (av Holmen)  602
 Liberg  189
 Lindberget  240
 Linna                                                                                                                180,  182
 Linnerud                                                                                                             78,    79
 Linnerudtajet    82
 Lomvika  525
 Lomvikholtet  525
 Lundberg  349
 Lunderby  (av Karterud)  245
 Lundhaug  566
 Løvås  137
 Løvkjølen  187
 Løvkjølen  (av Ingelsrud)  203
   
 Malmtorpet  402
 Maridal  127
 Masterud  567
 Masterud nedre  572
 Masterud øvre  573
 Masterudbekken  580
 Masterudlien  576
 Masterudlien søndre  576
 Masterudteppa  586
 Masterudvangen  577
 Masterudvangen øvre  578
 Masterudvangen nedre  579
 Maurbakken  239
 Mellem  184
 Mangåen  563
 Mengen  557
 Milbekk  456
 Mobråten  231
 Mobæk  223
 Moen  (Ingelsrudmoen)  200
 Moen  (av Karterud)  223
 Moen  (av Skullerud)  459
 Monsrud  (Billingen)  276
 Myrer  286
 Myrvang  338
   
 Nabben  550
 Nes  (av Kjellerhullet)  345
 Nilsrud  612
 Nordby  (av Karterud)  244
 Nordby  (av Fagernes)  612
 Nordby  (Varaldskogen)  685
 Nordli  340
 Nordstua Håkerud                                                                                               138,  140
 Nybyggerrud  192
 Nygård  557
 Nygård øvre  560
 Nygård nordre  562
 Nyholt  178
 Nyland  337
 Nystua Håkerud  143
 Nysætra  (av Karterud)  244
 Nytomta  (av Karterud)  239
 Nytomta  (av Skullerud)  447
 Nytomta  (av Fagernes)  613
 Nytorpet  (Kartbråten)  416
   
 Olberg  188
 Olsbråten  441
 Olsrud  346
 Opset  586
 Otertjernet  679
   
 Persvangen  452
 Pettermoen  233
 Piksrud  133
 Purkanstorpet  (Pynten)  411
 Pynten  411
   
 Ramtjernåsen  581
 Ratiken  667
 Rundhaugen  582
 Røisbakken  245
 Røisbråten  246
 Rønningen  (Håkerudrønningen)  129
 Rønningsåsen  347
   
 Såler  (Arnesmoen)  384
 Sagåsen  379
 Samuelsbråten  230
 Sandbakken  (av Karterud)  216
 Sandbakken  (av Kjellerhullet)  344
 Sandhalla  109
 Sandmo  187
 Sikåa  521
 Sikåberget nordre og søndre  684
 Sjøvika  490
 Skjæret  (av Østgården)  182
 Skjæret  (av Fagernes)  587
 Skogli  109
 Skoglund  106
 Skovli  138
 Skullerudmoen  (se også Moen)  457
 Skullerudsæter  456
 Skullerudvangen øvre  444
 Skullerudvangen nedre  446
 Sletta                                                                                                               482,  483
 Sletbråten  (Varaldskogen)  686
 Sletmoen  (Gylterud)  281
 Snekkermoen  172
 Snipmoen  200
 Solås  256
 Solberghagen  478
 Solbergsæter                                                                                                     482,  484
 Solbergvangen  480
 Solhaug  (av Østgården)  178
 Solhaug  (av Åserud)  400
 Solheim  (av Håkerud)  144
 Solvang  529
 Solvin  146
 Spikerud  (Gylterud)  281
 Stenbakken  616
 Stenberg  397
 Stenbråten                                                                                                        439,  441
 Storfallet    88
 Strand nordre  386
 Strand søndre  387
 Strandsæter  416
 Sundheim  288
 Sundstranden  110
 Svartbekken  (av Karterud)  215
 Svartbekken  (av Kolbjørnsrud)  332
 Svartberget  663
 Svartberget nordre  665
 Svartberget  (Vestli)  666
 Svensmoen  368
 Svensrud                                                                                                           309,  314
 Svensrudengen  313
 Sydhagen  479
 Sæter  (Utgårdssæter)  101
 Sæteråsen  463
 Sætra  189
 Sørli  (av Østgården)  179
 Sørli  (av Kolbjørnsrud)                                                                                        331,  339
 Sørli  (av Fagernes)  552
 Sørli nordre  552
 Sørli øvre  553
 Sørli  (Varaldskogen)  681
 Sørmoen  460
 Sørum                                                                                                              234,  235
   
 Tallåsen  615
 Tangen nordre  (østre)  539
 Tangen søndre  541
 Tangen  (Mellomgårdstangen)  541
 Tangen  (Nordgårdstangen)  546
 Tangen  (Berget)  550
 Teigen  (Kolbjørnsrudsæter)  308
 Tjernsmo  202
 Tolåa  414
 Tomta  (Fagernestomta)  513
 Tomta søndre  516
 Tomta mellomste  517
 Tomteberget  534
 Tomteberget søndre  537
 Torshaug  392
 Torsmoen  392
 Torsrud    33
 Torsrud nordre    35
 Torstua  (Kolbjørnsrud)  304
 Tråstadsæter  509
 Trosholmen  654
 Tue  340
   
 Utgårdsbråten    98
 Utgårdsbråten søndre    99
 Utgårdstangen  102
   
 Våler  (av Østgården)  188
 Våler  (av Holmen)  611
 Valåsmoen  186
 Vangen  (av Kolbjørnsrud)  336
 Vangen  (av Skullerud)  336
 Varaldbakken  404
 Varaldhøgda øvre  407
 Varaldhøgda nedre  409
 Varaldlia  400
 Varaldskogberget  582
 Varaldskogen nordre  625
 Varaldskogen søndre  629
 Varaldskogen  (Mellomgarden)  632
 Velta  614
 Vestavik                                                                                                            241,  243
 Vestbekken  340
 Vesleberget  454
 Vestby  (av Østgården)  185
 Vestby  (av Bottilsrud)  søndre  255
 Vestby nordre  256
 Vestgård    32
 Vestli  (av Østgården)  177
 Vestli  (av Jonsrud)  604
 Viker  636
 Vikertorpet  (av Karterud)  236
 Vråna                                                                                                               146,  147
   
 Ødegården  (av Brødbøl)    29
 Østberg  457
 Østby  (av Utgården)    80
 Østby øvre    91
 Østby  (av Jonsrud)  590
 Øster  479
 Østerby  (Varaldskogen)  646
 Østli  104
 Østmoen  173
 Øverby  (av Solberg)  686
 Øverby  (av Holmen)  607