Vinger bygdebok : gards- og slektshistorie

Vinger bygdebok : gards- og slektshistorie
  Gjør et hurtigsøk etter denne hos:
  Søketips
Oria Nasjonalbiblioteket
BiblioteksøkAntikvariat.net
Undertittel: Austmarka med Varaldskog
Bind: 3
Forfatter(e): Eyvind Lillevold
År: 1977
Utgitt: Bygdebokkomitéen
Sider: 693 s.
En del av verket: Vinger bygdebok
Emne:
Kilde: BIBSYS

Innhold

 Forord     7
 Brødbøl     9
 Utgården   48
 Håkerud 114
 Østgården 149
 Ingelsrud 193
 Karterud 204
 Bottilsrud 247
 Gylterud 265
 Kolbjørnsrud 290
 Åserud 350
 Skullerud 425
 Solberg 465
 Fagernes 496
 Varaldskogen 620
 Register 689
  
  

 R E G I S T E R

Annonse
 
 over alle bruk i bd. 3 (Matrikkelgardene fra innholdsforetegnelsen er ikke tatt med her). 
  
 Åberg  (av Østgården) 168
 Åberg  (av Åserud) 400
 Åmot 170
 Ås 167
 Åsen 264
 Åsengen  (Baklien)                                                                                              104 105
 Åsengen  (Brødbøl)   45
 Åserud østre 399
 Åserudhaget 389
 Åserudholtet 419
 Åserudhøgda 356
 Åserudneset 423
 Åserudstrand 385
 Åserudsæter 420
 Åshaug 399
 Åsli  (av Østgården) 177
 Åsli  (av Nygård) 562
 Åsmoen 174
  
 Abborhøiden 661
 Abrahamstorpet 655
 Abrahamstorpet søndre 658
 Ampiansbråten 683
 Ampian                                                                                                             326 329
 Arnesmoen  (Såler) 394
 Aronstorpet 642
 Aronstorpet nordre 643
 Aronstorpet søndre 645
 Aspelund 284
 Aurlia                                                                                                                 190 191
 Aurstad 337
  
 Badstubråten 100
 Bakkebråten 347
 Bakkemoen 189
 Bakken  (Fagernesbakken) 554
 Barbakken 398
 Bedafoss 492
 Bekken søndre 450
 Bekken nordre 451
 Bergengen 462
 Berget                                                                                                                94,   96
 Bjerke 236
 Bjørndalen 491
 Bjørnhullet 259
 Boli 305
 Borthus 674
 Bottilsrudengen 263
 Bottilsrudrinna 263
 Bottilsrudsæter 261
 Bråten  (av Kolbjørnsrud)                                                                                     318, 326
 Bråten  (av Åserud) 406
 Bratli  (av Utgården) 108
 Bratli  (av Fagernes) 611
 Brenna  (av Kolbjørnsrud) 337
 Brenna  (av Fagernes) 585
 Bruket  (Brødbølsbruket)   40
 Brunsberg 487
 Brøbølbråten   43
 Brødbølhøiden   46
 Brødbølmoen   41
 Bøhn 450
  
 Danielshaugen 376
 Delåsen 463
 Deleråud 398
 Delet   39
 Dragonmoen 671
 Dragonmoen søndre 673
  
 Eikåsen  38
 Ellefsrud 280
 Elvebakken   32
 Engelsrud 418
  
 Fagerli 109
 Fagernesåsen 617
 Fagernesbakken 554
 Fagernesbråten 588
 Fagernesengen 616
 Fallet   37
 Finnbråten 454
 Fjell 487
 Fjelltun 108
 Flaen   86
 Flaen søndre   87
 Fløtberget mellom 651
 Fløtberget nordre 652
 Fløtberget søndre 653
 Foshaug   33
 Fossheim   32
 Fossteppen 108
 Fossum   93
 Frelset 184
 Furnes  (av Solberg) 476
  
 Gammelsætra 358
 Gammeltorpet  (av Fagernes) 531
 Grana 678
 Granerud   71
 Gransbråten 533
 Grasli 323
 Grorud 324
 Grønnerud  (av Østgården) 176
 Gundersbråten 260
 Gylterudhaget 278
 Gylterudlia 287
  
 Haakerudrønningen  (Rønningen)                                                                         129, 131
 Håkerudtomta 128
 Hagbakken 609
 Hagen  (av Håkerud) 144
 Hagen  (av Kolbjørnsrud) 338
 Hagen  (Purkanshagen) 414
 Hagen  (av Solberg) 479
 Haget søndre  (Utgården)                                                                                     73,   74
 Haget nordre  (Utgården) 107 
 Haget  (av Kolbjørnsrud) 330
 Halteigen                                                                                                            83,   85
 Hamar 318
 Hamar  (av Fagernes) 592
 Hamarbråten 339
 Hanshaugen 374
 Haugen  (Utgårdshaugen)                                                                                     75,   77
 Hauger 334
 Hersjøvika 481
 Holmby 442
 Holmen bruk 595
 Holmen søndre 601
 Holmen vestre 605
 Holmen nordre 606
 Holtet 189
 Høgmoen 615
 Høiby 626
 Høimyrbråten 241
  
 Ingelsrudmoen 201
  
 Jansrud 389
 Jansrudvangen 411
 Jensmoen 377
 Jonsrud                                                                                                             522, 523
  
 Kampbakken 529
 Karterudengen 245
 Karterudsæter nordre 216
 Karterudsæter søndre 220
 Kaski 634
 Katrinebråten 453
 Kirkelien   47
 Kjellerhullet 341
 Kjellerhullia                                                                                                        289, 348
 Kjernsli 448
 Kjernsmo 307
 Kjerret  (grenda) 111
 Kjerret  (Utgården)   69
 Klakadalen 476
 Kolbjørnsrudsæter 315
 Korset 345 
 Kuskmoen   36
 Kvernåsen 682
 Kvernheim 592
  
 Langbråten 618
 Larbækken 675
 Larbækvelta 676
 Larsbråten 100
 Larsmoen søndre 231
 Larsmoen 386
 Lebiko 678
 Li  (av Åserud) 418
 Lia  (av Fagernes) 531
 Lia  (av Holmen) 602
 Liberg 189
 Lindberget 240
 Linna                                                                                                                180, 182
 Linnerud                                                                                                             78,   79
 Linnerudtajet   82
 Lomvika 525
 Lomvikholtet 525
 Lundberg 349
 Lunderby  (av Karterud) 245
 Lundhaug 566
 Løvås 137
 Løvkjølen 187
 Løvkjølen  (av Ingelsrud) 203
  
 Malmtorpet 402
 Maridal 127
 Masterud 567
 Masterud nedre 572
 Masterud øvre 573
 Masterudbekken 580
 Masterudlien 576
 Masterudlien søndre 576
 Masterudteppa 586
 Masterudvangen 577
 Masterudvangen øvre 578
 Masterudvangen nedre 579
 Maurbakken 239
 Mellem 184
 Mangåen 563
 Mengen 557
 Milbekk 456
 Mobråten 231
 Mobæk 223
 Moen  (Ingelsrudmoen) 200
 Moen  (av Karterud) 223
 Moen  (av Skullerud) 459
 Monsrud  (Billingen) 276
 Myrer 286
 Myrvang 338
  
 Nabben 550
 Nes  (av Kjellerhullet) 345
 Nilsrud 612
 Nordby  (av Karterud) 244
 Nordby  (av Fagernes) 612
 Nordby  (Varaldskogen) 685
 Nordli 340
 Nordstua Håkerud                                                                                               138, 140
 Nybyggerrud 192
 Nygård 557
 Nygård øvre 560
 Nygård nordre 562
 Nyholt 178
 Nyland 337
 Nystua Håkerud 143
 Nysætra  (av Karterud) 244
 Nytomta  (av Karterud) 239
 Nytomta  (av Skullerud) 447
 Nytomta  (av Fagernes) 613
 Nytorpet  (Kartbråten) 416
  
 Olberg 188
 Olsbråten 441
 Olsrud 346
 Opset 586
 Otertjernet 679
  
 Persvangen 452
 Pettermoen 233
 Piksrud 133
 Purkanstorpet  (Pynten) 411
 Pynten 411
  
 Ramtjernåsen 581
 Ratiken 667
 Rundhaugen 582
 Røisbakken 245
 Røisbråten 246
 Rønningen  (Håkerudrønningen) 129
 Rønningsåsen 347
  
 Såler  (Arnesmoen) 384
 Sagåsen 379
 Samuelsbråten 230
 Sandbakken  (av Karterud) 216
 Sandbakken  (av Kjellerhullet) 344
 Sandhalla 109
 Sandmo 187
 Sikåa 521
 Sikåberget nordre og søndre 684
 Sjøvika 490
 Skjæret  (av Østgården) 182
 Skjæret  (av Fagernes) 587
 Skogli 109
 Skoglund 106
 Skovli 138
 Skullerudmoen  (se også Moen) 457
 Skullerudsæter 456
 Skullerudvangen øvre 444
 Skullerudvangen nedre 446
 Sletta                                                                                                               482, 483
 Sletbråten  (Varaldskogen) 686
 Sletmoen  (Gylterud) 281
 Snekkermoen 172
 Snipmoen 200
 Solås 256
 Solberghagen 478
 Solbergsæter                                                                                                     482, 484
 Solbergvangen 480
 Solhaug  (av Østgården) 178
 Solhaug  (av Åserud) 400
 Solheim  (av Håkerud) 144
 Solvang 529
 Solvin 146
 Spikerud  (Gylterud) 281
 Stenbakken 616
 Stenberg 397
 Stenbråten                                                                                                        439, 441
 Storfallet   88
 Strand nordre 386
 Strand søndre 387
 Strandsæter 416
 Sundheim 288
 Sundstranden 110
 Svartbekken  (av Karterud) 215
 Svartbekken  (av Kolbjørnsrud) 332
 Svartberget 663
 Svartberget nordre 665
 Svartberget  (Vestli) 666
 Svensmoen 368
 Svensrud                                                                                                           309, 314
 Svensrudengen 313
 Sydhagen 479
 Sæter  (Utgårdssæter) 101
 Sæteråsen 463
 Sætra 189
 Sørli  (av Østgården) 179
 Sørli  (av Kolbjørnsrud)                                                                                        331, 339
 Sørli  (av Fagernes) 552
 Sørli nordre 552
 Sørli øvre 553
 Sørli  (Varaldskogen) 681
 Sørmoen 460
 Sørum                                                                                                              234, 235
  
 Tallåsen 615
 Tangen nordre  (østre) 539
 Tangen søndre 541
 Tangen  (Mellomgårdstangen) 541
 Tangen  (Nordgårdstangen) 546
 Tangen  (Berget) 550
 Teigen  (Kolbjørnsrudsæter) 308
 Tjernsmo 202
 Tolåa 414
 Tomta  (Fagernestomta) 513
 Tomta søndre 516
 Tomta mellomste 517
 Tomteberget 534
 Tomteberget søndre 537
 Torshaug 392
 Torsmoen 392
 Torsrud   33
 Torsrud nordre   35
 Torstua  (Kolbjørnsrud) 304
 Tråstadsæter 509
 Trosholmen 654
 Tue 340
  
 Utgårdsbråten   98
 Utgårdsbråten søndre   99
 Utgårdstangen 102
  
 Våler  (av Østgården) 188
 Våler  (av Holmen) 611
 Valåsmoen 186
 Vangen  (av Kolbjørnsrud) 336
 Vangen  (av Skullerud) 336
 Varaldbakken 404
 Varaldhøgda øvre 407
 Varaldhøgda nedre 409
 Varaldlia 400
 Varaldskogberget 582
 Varaldskogen nordre 625
 Varaldskogen søndre 629
 Varaldskogen  (Mellomgarden) 632
 Velta 614
 Vestavik                                                                                                            241, 243
 Vestbekken 340
 Vesleberget 454
 Vestby  (av Østgården) 185
 Vestby  (av Bottilsrud)  søndre 255
 Vestby nordre 256
 Vestgård   32
 Vestli  (av Østgården) 177
 Vestli  (av Jonsrud) 604
 Viker 636
 Vikertorpet  (av Karterud) 236
 Vråna                                                                                                               146, 147
  
 Ødegården  (av Brødbøl)   29
 Østberg 457
 Østby  (av Utgården)   80
 Østby øvre   91
 Østby  (av Jonsrud) 590
 Øster 479
 Østerby  (Varaldskogen) 646
 Østli 104
 Østmoen 173
 Øverby  (av Solberg) 686
 Øverby  (av Holmen) 607