Vinger bygdebok : gards- og slektshistorie

Vinger bygdebok : gards- og slektshistorie
Vinger bygdebok : gards- og slektshistorie
3
1371
22/06/2018
Austmarka med Varaldskog
Bygdebokkomitéen
1977
693 s.
Eyvind Lillevold
BIBSYS
Vinger bygdebok

Innhold  Forord      7  Brødbøl      9  Utgården    48  Håkerud  114  Østgården  149  Ingelsrud  193  Karterud  204  Bottilsrud  247  Gylterud  265  Kolbjørnsrud  290  Åserud  350  Skullerud  425  Solberg  465  Fagernes  496  Varaldskogen  620  Register  689          R E G I S T E R    over alle bruk i bd. 3 (Matrikkelgardene fra innholdsforetegnelsen er ikke tatt med her).        Åberg  (av Østgården)  168  Åberg  (av Åserud)  400  Åmot  170  Ås  167  Åsen  264  Åsengen  (Baklien)                                                                                              104  105  Åsengen  (Brødbøl)    45  Åserud østre  399  Åserudhaget  389  Åserudholtet  419  Åserudhøgda  356  Åserudneset  423  Åserudstrand  385  Åserudsæter  420  Åshaug  399  Åsli  (av Østgården)  177  Åsli  (av Nygård)  562  Åsmoen  174      Abborhøiden  661  Abrahamstorpet  655  Abrahamstorpet søndre  658  Ampiansbråten  683  Ampian                                                                                                             326  329  Arnesmoen  (Såler)  394  Aronstorpet  642  Aronstorpet nordre  643  Aronstorpet søndre  645  Aspelund  284  Aurlia                                                                                                                 190  191  Aurstad  337      Badstubråten  100  Bakkebråten  347  Bakkemoen  189  Bakken  (Fagernesbakken)  554  Barbakken  398  Bedafoss  492  Bekken søndre  450  Bekken nordre  451  Bergengen  462  Berget                                                                                                                94,    96  Bjerke  236  Bjørndalen  491  Bjørnhullet  259  Boli  305  Borthus  674  Bottilsrudengen  263  Bottilsrudrinna  263  Bottilsrudsæter  261  Bråten  (av Kolbjørnsrud)                                                                                     318,  326  Bråten  (av Åserud)  406  Bratli  (av Utgården)  108  Bratli  (av Fagernes)  611  Brenna  (av Kolbjørnsrud)  337  Brenna  (av Fagernes)  585  Bruket  (Brødbølsbruket)    40  Brunsberg  487  Brøbølbråten    43  Brødbølhøiden    46  Brødbølmoen    41  Bøhn  450      Danielshaugen  376  Delåsen  463  Deleråud  398  Delet    39  Dragonmoen  671  Dragonmoen søndre  673      Eikåsen   38  Ellefsrud  280  Elvebakken    32  Engelsrud  418      Fagerli  109  Fagernesåsen  617  Fagernesbakken  554  Fagernesbråten  588  Fagernesengen  616  Fallet    37  Finnbråten  454  Fjell  487  Fjelltun  108  Flaen    86  Flaen søndre    87  Fløtberget mellom  651  Fløtberget nordre  652  Fløtberget søndre  653  Foshaug    33  Fossheim    32  Fossteppen  108  Fossum    93  Frelset  184  Furnes  (av Solberg)  476      Gammelsætra  358  Gammeltorpet  (av Fagernes)  531  Grana  678  Granerud    71  Gransbråten  533  Grasli  323  Grorud  324  Grønnerud  (av Østgården)  176  Gundersbråten  260  Gylterudhaget  278  Gylterudlia  287      Haakerudrønningen  (Rønningen)                                                                         129,  131  Håkerudtomta  128  Hagbakken  609  Hagen  (av Håkerud)  144  Hagen  (av Kolbjørnsrud)  338  Hagen  (Purkanshagen)  414  Hagen  (av Solberg)  479  Haget søndre  (Utgården)                                                                                     73,    74  Haget nordre  (Utgården)  107   Haget  (av Kolbjørnsrud)  330  Halteigen                                                                                                            83,    85  Hamar  318  Hamar  (av Fagernes)  592  Hamarbråten  339  Hanshaugen  374  Haugen  (Utgårdshaugen)                                                                                     75,    77  Hauger  334  Hersjøvika  481  Holmby  442  Holmen bruk  595  Holmen søndre  601  Holmen vestre  605  Holmen nordre  606  Holtet  189  Høgmoen  615  Høiby  626  Høimyrbråten  241      Ingelsrudmoen  201      Jansrud  389  Jansrudvangen  411  Jensmoen  377  Jonsrud                                                                                                             522,  523      Kampbakken  529  Karterudengen  245  Karterudsæter nordre  216  Karterudsæter søndre  220  Kaski  634  Katrinebråten  453  Kirkelien    47  Kjellerhullet  341  Kjellerhullia                                                                                                        289,  348  Kjernsli  448  Kjernsmo  307  Kjerret  (grenda)  111  Kjerret  (Utgården)    69  Klakadalen  476  Kolbjørnsrudsæter  315  Korset  345   Kuskmoen    36  Kvernåsen  682  Kvernheim  592      Langbråten  618  Larbækken  675  Larbækvelta  676  Larsbråten  100  Larsmoen søndre  231  Larsmoen  386  Lebiko  678  Li  (av Åserud)  418  Lia  (av Fagernes)  531  Lia  (av Holmen)  602  Liberg  189  Lindberget  240  Linna                                                                                                                180,  182  Linnerud                                                                                                             78,    79  Linnerudtajet    82  Lomvika  525  Lomvikholtet  525  Lundberg  349  Lunderby  (av Karterud)  245  Lundhaug  566  Løvås  137  Løvkjølen  187  Løvkjølen  (av Ingelsrud)  203      Malmtorpet  402  Maridal  127  Masterud  567  Masterud nedre  572  Masterud øvre  573  Masterudbekken  580  Masterudlien  576  Masterudlien søndre  576  Masterudteppa  586  Masterudvangen  577  Masterudvangen øvre  578  Masterudvangen nedre  579  Maurbakken  239  Mellem  184  Mangåen  563  Mengen  557  Milbekk  456  Mobråten  231  Mobæk  223  Moen  (Ingelsrudmoen)  200  Moen  (av Karterud)  223  Moen  (av Skullerud)  459  Monsrud  (Billingen)  276  Myrer  286  Myrvang  338      Nabben  550  Nes  (av Kjellerhullet)  345  Nilsrud  612  Nordby  (av Karterud)  244  Nordby  (av Fagernes)  612  Nordby  (Varaldskogen)  685  Nordli  340  Nordstua Håkerud                                                                                               138,  140  Nybyggerrud  192  Nygård  557  Nygård øvre  560  Nygård nordre  562  Nyholt  178  Nyland  337  Nystua Håkerud  143  Nysætra  (av Karterud)  244  Nytomta  (av Karterud)  239  Nytomta  (av Skullerud)  447  Nytomta  (av Fagernes)  613  Nytorpet  (Kartbråten)  416      Olberg  188  Olsbråten  441  Olsrud  346  Opset  586  Otertjernet  679      Persvangen  452  Pettermoen  233  Piksrud  133  Purkanstorpet  (Pynten)  411  Pynten  411      Ramtjernåsen  581  Ratiken  667  Rundhaugen  582  Røisbakken  245  Røisbråten  246  Rønningen  (Håkerudrønningen)  129  Rønningsåsen  347      Såler  (Arnesmoen)  384  Sagåsen  379  Samuelsbråten  230  Sandbakken  (av Karterud)  216  Sandbakken  (av Kjellerhullet)  344  Sandhalla  109  Sandmo  187  Sikåa  521  Sikåberget nordre og søndre  684  Sjøvika  490  Skjæret  (av Østgården)  182  Skjæret  (av Fagernes)  587  Skogli  109  Skoglund  106  Skovli  138  Skullerudmoen  (se også Moen)  457  Skullerudsæter  456  Skullerudvangen øvre  444  Skullerudvangen nedre  446  Sletta                                                                                                               482,  483  Sletbråten  (Varaldskogen)  686  Sletmoen  (Gylterud)  281  Snekkermoen  172  Snipmoen  200  Solås  256  Solberghagen  478  Solbergsæter                                                                                                     482,  484  Solbergvangen  480  Solhaug  (av Østgården)  178  Solhaug  (av Åserud)  400  Solheim  (av Håkerud)  144  Solvang  529  Solvin  146  Spikerud  (Gylterud)  281  Stenbakken  616  Stenberg  397  Stenbråten                                                                                                        439,  441  Storfallet    88  Strand nordre  386  Strand søndre  387  Strandsæter  416  Sundheim  288  Sundstranden  110  Svartbekken  (av Karterud)  215  Svartbekken  (av Kolbjørnsrud)  332  Svartberget  663  Svartberget nordre  665  Svartberget  (Vestli)  666  Svensmoen  368  Svensrud                                                                                                           309,  314  Svensrudengen  313  Sydhagen  479  Sæter  (Utgårdssæter)  101  Sæteråsen  463  Sætra  189  Sørli  (av Østgården)  179  Sørli  (av Kolbjørnsrud)                                                                                        331,  339  Sørli  (av Fagernes)  552  Sørli nordre  552  Sørli øvre  553  Sørli  (Varaldskogen)  681  Sørmoen  460  Sørum                                                                                                              234,  235      Tallåsen  615  Tangen nordre  (østre)  539  Tangen søndre  541  Tangen  (Mellomgårdstangen)  541  Tangen  (Nordgårdstangen)  546  Tangen  (Berget)  550  Teigen  (Kolbjørnsrudsæter)  308  Tjernsmo  202  Tolåa  414  Tomta  (Fagernestomta)  513  Tomta søndre  516  Tomta mellomste  517  Tomteberget  534  Tomteberget søndre  537  Torshaug  392  Torsmoen  392  Torsrud    33  Torsrud nordre    35  Torstua  (Kolbjørnsrud)  304  Tråstadsæter  509  Trosholmen  654  Tue  340      Utgårdsbråten    98  Utgårdsbråten søndre    99  Utgårdstangen  102      Våler  (av Østgården)  188  Våler  (av Holmen)  611  Valåsmoen  186  Vangen  (av Kolbjørnsrud)  336  Vangen  (av Skullerud)  336  Varaldbakken  404  Varaldhøgda øvre  407  Varaldhøgda nedre  409  Varaldlia  400  Varaldskogberget  582  Varaldskogen nordre  625  Varaldskogen søndre  629  Varaldskogen  (Mellomgarden)  632  Velta  614  Vestavik                                                                                                            241,  243  Vestbekken  340  Vesleberget  454  Vestby  (av Østgården)  185  Vestby  (av Bottilsrud)  søndre  255  Vestby nordre  256  Vestgård    32  Vestli  (av Østgården)  177  Vestli  (av Jonsrud)  604  Viker  636  Vikertorpet  (av Karterud)  236  Vråna                                                                                                               146,  147      Ødegården  (av Brødbøl)    29  Østberg  457  Østby  (av Utgården)    80  Østby øvre    91  Østby  (av Jonsrud)  590  Øster  479  Østerby  (Varaldskogen)  646  Østli  104  Østmoen  173  Øverby  (av Solberg)  686  Øverby  (av Holmen)  607