Vinger bygdebok : gards- og slektshistorie

Vinger bygdebok : gards- og slektshistorie
Vinger bygdebok : gards- og slektshistorie
1
2961
24/07/2018
Nasjonalbiblioteket
Bygdebokkomitéen
1972
579
Eyvind Lillevold
BIBSYS
Vinger bygdebok

Innhold  Forord  7  Raustad (Rustad) nordre  9  Raustad (Rustad) søndre  36  Hov  53  Nesteby  72  Gjøsegården  91  Skansegården  109  Skinnarbøl med Ausbøl  159  Overud  211  Kabberud  254  Granli  279  Sjøli  292  Gjermshus øvre  298  Gjermshus nedre  322  Gjermshus søndre  333  Snåre (Snare)  352  Tollefsrud  375  Strengelsrud  391  Ellingsrud  409  Børslungen søndre  419  Børslungen nordre  426  Børslungsæter  432  Sigernes med Speismark  440  Holer  489  Lier med Føsker  502  Nor østre (nordre)  546  Nor vestre (søndre)  570  Register over alle bruk i bd. 1  578