Arnesen

Bestemors slekt
Undertittel
Tillegg til bestemors slekt : Anetavle for velfornemme Hans Jesperssøn Sanden
Forfatter(e)
Ola Holst
År
1960-1961
Utgitt
Oslo
Sider
38 bl.
Familien Arnesen [Holst] fra Slesvig-Holstein
Forfatter(e)
Elisa Tandberg
År
1948
Utgitt
Oslo
Sider
74 s.
Kiøb och Handelsmend udj Scheen
Undertittel
Joen Arnesen og hans efterslekt : (til side 41 i "En slekt Tanberg-Tandberg", Oslo 1938)
Forfatter(e)
Elisa Tandberg
År
1965
Utgitt
Oslo
Sider
24 bl
Slekten Arnesen fra Blindern i Aker
Undertittel
Forfædre og efterkommere
Forfatter(e)
Harald Arnesen
År
1940
Utgitt
Oslo
Sider
83 s.
Släkten Arnesen från Disen gård vid Oslo
Forfatter(e)
Carl Arnesen
År
1975
Utgitt
Locarno, Italia
Sider
41 bl.