Åsen

Bygdebok for Åsen : gårds- og slektshistorie
Bind
1
Forfatter(e)
Arne Sigmund Vudduaune
År
1991
Utgitt
Levanger bygdeboknemnd Åsen historienemnd
Sider
537
Bygdebok for Åsen : gårds- og slektshistorie
Bind
2
Forfatter(e)
Arne Sigmund Vudduaune
År
1992
Utgitt
Levanger bygdeboknemnd Åsen historienemnd
Sider
543
Bygdebok for Åsen : gårds- og slektshistorie
Bind
5
Forfatter(e)
Arne Sigmund Vudduaune
År
2001
Utgitt
Levanger bygdeboknemnd Åsen historienemnd
Sider
539