Åstveit

Slektshistorie
Undertittel
Åstveit, Storøy (Storøen), Ervik, Nedre Selvik, Øvre Selvik, Jordal, Øvre-Eide, Eidsvåg
Forfatter(e)
Kenneth Bratland
År
2012
Utgitt
Bodoni forlag
Sider
679