Ballangen

Ballangsmarka
1060
Eget forlag
2009
139 s.
Gerd Fjellstad
Inneholder slektstavler
Ballangen bibliotek
Fra Jylland til Ballangen og de mange slektsgrener
1115

Finnes også i BIBSYS

Licentia
2007
147 s.
Gerd Fjellstad
Forlagets omtale: Boka begynner med en slektstavle der stamfaren kommer fra Jylland og helt til 13 ledd som er beboerne på Ivarjord i Ballangen. Her finner en de lange slektslinjer. Både de kjente og de mindre kjente slekter er nevnt her. Det er også historier om våre nære og fjerne fedre og mødre. Her beskrives bryllup med kongelig løyve, og om han som ble dømt etter Moses lov. Samt presten med de overnaturlige evner. For å gi oversikt over de sentrale slektsledd er her satt opp slektstavler. Her kan man følge linjer fra 1300-tallet og fram til 18. ledd av nålevende personer.
Haugen Bok