Becker

Familien Becker
Forfatter(e)
J.C.L. Lengnick
År
17??
Sider
5 s.
Geschlechte Becker
Forfatter(e)
J. G. Burman-Becker
År
1831
Sider
14 s., 1 Stamtavle