Beiarn

Bebyggelse og slektskapsforhold i Beiarn
M B Hansen
1944
196
Nasjonalbiblioteket
BIBSYS
Beiarn – natur, kultur og slekt gjennom tidene
1
Tida fram til 1801
Øystein Ringaker
2004
332 s.
Beiarn historielag
BIBSYS
Beiarn – natur, kultur og slekt gjennom tidene
2 og 3
1800-åra: Krig og uår, fram mot modernitet. Fra allmenning til statskog og ei ny bygd
Øystein Ringaker
2009
461 s.
Beiarn historielag
BIBSYS
Sandmo, ei fjellbygd i Beiarns utkant : historie og slekt
Harald Kjellså
1998
198 s.
Eget forlag
Bodø bibliotek
,
Slektsbok for Beiarn
M B Hansen, Alfred Troli, Jorunn Laastad
1979
580
BIBSYS