Beiarn

Bebyggelse og slektskapsforhold i Beiarn
1121
Nasjonalbiblioteket
1944
196
M B Hansen
BIBSYS
Beiarn – natur, kultur og slekt gjennom tidene
1
903
Tida fram til 1801
Beiarn historielag
2004
332 s.
Øystein Ringaker
BIBSYS
Beiarn – natur, kultur og slekt gjennom tidene
2 og 3
963
1800-åra: Krig og uår, fram mot modernitet. Fra allmenning til statskog og ei ny bygd
Beiarn historielag
2009
461 s.
Øystein Ringaker
BIBSYS
Sandmo, ei fjellbygd i Beiarns utkant : historie og slekt
972
Eget forlag
1998
198 s.
Harald Kjellså
Bodø bibliotek
,
Slektsbok for Beiarn
3128
1979
580
M B Hansen, Alfred Troli, Jorunn Laastad
BIBSYS