Benkestok

Filtrer etter: BindÅrSiderForfatter(e)
(Reset)
Rødøe gjeld : dets kirker og prester med videre
Forfatter(e): Mikal Jakobsen
År: 1922
Utgitt: Helgelands blad
Sider: 28 s.
Vossaætter
Undertittel: Glimmeætti : med greiner av Smørætti, Benkestokætti, Kruckowætti, Heibergætti, Dalætti og Miltzowætti
Bind: 1
Forfatter(e): Lars Kindem
År: 1928
Utgitt: Voss sogelag
Sider: 193
Vossaætter
Undertittel: Lidætti : med utdrag um ættene Losna, Galtung, Rustung, Smør, Benkestok, Kruckow, Heiberg, Dal og Miltzow
Bind: 2
Forfatter(e): Lars Kindem
År: 1929
Utgitt: Voss sogelag
Sider: 158
Nogen oplysninger om slekterne Kruckow, Haar og Benkestok
Forfatter(e): Henning Sollied
År: 1932
Utgitt: Norsk Slektshistorisk Forening
Sider: 274-300
Lidt om familien Benkestok
Forfatter(e): E. A. Thomle
År: 1934
Utgitt: Norsk Slektshistorisk Forening
Sider: 75-78
Var foged Peter Jacobsen Falchs hustru en Benkestok?
Forfatter(e): Hj. Kielland
År: 1952
Utgitt: Norsk slektshistorisk forening
Sider: s. 190-195
Slekten Norum
Bind: 1
Forfatter(e): Thomas Norum
År: 1957
Utgitt: Eget forlag
Sider: s. 1-90