Benkestok

Filtrer etter: BindÅrSiderForfatter(e)
(Reset)
Benkestokk-seminaret : Meløy 14-15 august 1999
Forfatter(e): Tore Hermundsson Vigerust
År: 1999
Utgitt: Adelsprosjektet på Kane.benkestokk.teiste forl.
Sider: 111 s.
Vossaætter
Undertittel: Lidætti : med utdrag um ættene Losna, Galtung, Rustung, Smør, Benkestok, Kruckow, Heiberg, Dal og Miltzow
Bind: 2
Forfatter(e): Lars Kindem
År: 1929
Utgitt: Voss sogelag
Sider: 158
Vossaætter
Undertittel: Glimmeætti : med greiner av Smørætti, Benkestokætti, Kruckowætti, Heibergætti, Dalætti og Miltzowætti
Bind: 1
Forfatter(e): Lars Kindem
År: 1928
Utgitt: Voss sogelag
Sider: 193
Meløy på Helgeland : Del I
Undertittel: Benkestok-ene og deres etterslekt i Meløy
Forfatter(e): Arnold J. Hazeland
År: 1965
Utgitt: Meløy kommune
Sider: 254 s.
Nogen oplysninger om slekterne Kruckow, Haar og Benkestok
Forfatter(e): Henning Sollied
År: 1932
Utgitt: Norsk Slektshistorisk Forening
Sider: 274-300
Rødøe gjeld : dets kirker og prester med videre
Forfatter(e): Mikal Jakobsen
År: 1922
Utgitt: Helgelands blad
Sider: 28 s.
Maren Johanne Jacobsdatter Bye og John Albricht Jensens’ etterslekt
Forfatter(e): Hermann Mentzoni
År: 1993
Sider: 31 s.