Benkestok

Filtrer etter: BindÅrSiderForfatter(e)
Slekten Norum
Bind: 2
Forfatter(e): Thomas Norum
År: 1957
Utgitt: Eget forlag
Sider: s. 91-182
Slægten Benkestok
Forfatter(e): Wilhelmine Brandt
År: 1997
Utgitt: Damms antikvariat
Sider: 332
Var foged Peter Jacobsen Falchs hustru en Benkestok?
Forfatter(e): Hj. Kielland
År: 1952
Utgitt: Norsk slektshistorisk forening
Sider: s. 190-195
Vossaætter
Undertittel: Glimmeætti : med greiner av Smørætti, Benkestokætti, Kruckowætti, Heibergætti, Dalætti og Miltzowætti
Bind: 1
Forfatter(e): Lars Kindem
År: 1928
Utgitt: Voss sogelag
Sider: 193
Vossaætter
Undertittel: Lidætti : med utdrag um ættene Losna, Galtung, Rustung, Smør, Benkestok, Kruckow, Heiberg, Dal og Miltzow
Bind: 2
Forfatter(e): Lars Kindem
År: 1929
Utgitt: Voss sogelag
Sider: 158