Benzon

Filtrer etter: BindÅrSiderForfatter(e)
Danske patricierslægter
Bind: 2
Forfatter(e): Wilhelm von Antoniewitz
År: 1979
Utgitt: Dansk historisk håndbogsforlag
Sider: 223 s.
Stamtavle over den adelige slægt Benzon
Forfatter(e): Theodor Hauch-Fausbøll
År: 1914
Utgitt: Steinhardt & Bøe
Sider: 20 s.