Berge

Berge-ætta : (Gard Toreson-ætta) fra Høgsfjord i Ryfylke
694
Dreyer
1942
105 s.
Sigleif Engen
Tittel på omslaget: Lagnaden
Stavanger bibliotek
Berge-ætten i Helleland
920
1927
35 s.
Ola Aurenes

Inneholder informasjon om slektene Årrestad, Holte, Grøsfjell, Svalestad, Drange, Hæstad, Hetland, Rødland, Ottestad, Lauperak og Berge.
Stavanger bibliotek
Bergeslekten fra 1681 til 1915
939
1915
43 s.
N.E. Berge
Deichmanske bibliotek
Ei reise tilbake til fortida
676
Eget forlag
2012
100
978-82-303-1993-2
Anny Berge Alsaker
BIBSYS
Erick T. Berge and Knut T. Berge
578
emigrants from Sogn to Minnesota
Eget forlag
1996?
97 bl.
Aline Hoyt Berge (red.) og Erick T. Berge (red.)
Sogndal bibliotek
Ommund Larsson Berges slekt. 1563-1965
530
1970
39 s.
Inga Langhelle
BIBSYS
Røtter på Skjernøy
680
ei grein av Berge-slekta i Norge og USA : slektsbok til slektsstevnet 2004
Setesdalsforlaget
2004
VI, 175 s.
Helge Haugland og Margunn Haugland
BIBSYS
The Berge Book
515
Evelyn Jonescu & Thor Spagrud
2000
88 s.
Evelyn Jonescu
Ryggtittel: Berge Family HistorySkrevet på engelsk.
Søgne bibliotek