Blom

De Huitfeldtske gravcapeller i Norge
Forfatter(e)
Hartvig Huitfeldt-Kaas
År
1883
Utgitt
Kjøbenhavn
Sider
36
Familien Blom fra Hurum
Undertittel
en slægtebog, affattet paa grundlag af de af rigsarkivar H.J. Huitfeldt-Kaas i Personalhistorisk tidsskrift IV meddelte stamtavler over familien
Forfatter(e)
O. Blom
År
1902
Peer Blom og hans etterkommere
Bind
1
Forfatter(e)
Jahn A. Sjursen
År
1979
Utgitt
Forfatteren selv
Sider
47,[26] bl.
Peer Blom og hans etterkommere
Bind
2 og 3
Forfatter(e)
Jahn Alfred Sjursen
År
1980?
Utgitt
Forfatteren selv
Sider
2 b. i 1