Bolsøy

Bolsøyboka : en natur- og samfundshistorisk skildring av Bolsøy prestegjeld og herred
Undertittel
Oversikt over Bolsøy herreds gårder og deres historie
Bind
2
Forfatter(e)
Jørgen Olafsen-Holm
År
1948
Sider
815 s.,
Bolsøyboka : en natur- og samfundshistorisk skildring av Bolsøy prestegjeld og herred
Undertittel
Oversikt over Bolsøy herreds gårder og deres historie
Bind
2
Forfatter(e)
Jørgen Olafsen-Holm
År
1948
Sider
815 s.,