Brocks

Filtrer etter: BindÅrSiderForfatter(e)
Navnet Brochs (Brocks, Broks eller Brox) i Troms i det 18. århundre
Forfatter(e): Aage H. Irgens
År: 1956
Utgitt: Norsk slektshistorisk forening
Sider: s. 265-274
Navnet Brochs i Troms i det 18. århundre
Undertittel: Noen bemerkninger til Aage H. Irgens’ artikkel
Forfatter(e): Trygve Krokmyrdal
År: 1956
Utgitt: Norsk slektshistorisk forening
Sider: s. 376-379