Brunlanes

Brunlanes : en bygdebok
Undertittel
historisk skildring av bygdens utvikling fra gammel tid ned til kjendte nutidsforhold med kart over Brunlanes, flere kartskisser og mange billeder
Forfatter(e)
Lorens Berg
År
1911
Utgitt
Cappelen
Sider
538
Brunlanes : en bygdebok
Undertittel
Bygdehistorie
Bind
1
Forfatter(e)
Gunnar Christie Wasberg
År
1970
Utgitt
Brunlanes kommune, Brunlanes sparebank
Sider
354 s.
Brunlanes : en bygdebok
Undertittel
Inntil 1830-50
Bind
2
Forfatter(e)
Lorens Berg
År
1979
Utgitt
Brunlanes kommune, Brunlanes sparebank
Sider
784 s.
Brunlanes : en bygdebok
Undertittel
Gårds- og slektshistorie fra ca. 1780 - Tanum sogn
Bind
3-1
Forfatter(e)
Astri Jahnsen
År
1992
Utgitt
Brunlanes kommune, Brunlanes sparebank
Sider
581
Brunlanes : en bygdebok
Undertittel
Gårds- og slektshistorie fra ca. 1780 - Berg og Kjose sogn
Bind
3-2
Forfatter(e)
Astri Jahnsen
År
1992
Utgitt
Brunlanes kommune, Brunlanes sparebank
Sider
s. 583-1341
Brunlanes : en bygdebok
Undertittel
Gårds- og slektshistorie fra ca. 1780 - Rettelser og tilføyelser : bind III, del I og II
Bind
3-3
Forfatter(e)
Astri Jahnsen
År
1995
Utgitt
Brunlanes kommune, Brunlanes sparebank
Sider
10 s.
Brunlanes : en bygdebok
Undertittel
Gårdshistorie med tettbebyggelse, skoger, seterdrift, jakt og fiske, den sosiale sammenheng : kilder, litteratur, registre
Forfatter(e)
Gunnar Christie Wasberg
År
1976
Utgitt
Brunlanes kommune, Brunlanes sparebank
Sider
61 s.