Bruun

Filtrer etter: BindÅrSiderForfatter(e)
(Reset)
Familien Bruun
År: 1841
Utgitt: Lengnick
Sider: 18
Stamtavle over fire Roeskildske familier
Undertittel: Borch, Bruun, Brönniche og Kornerup
Forfatter(e): Ferdinand Emil Hundrup
År: 1851
Sider: 30
Raadmand i Fredericia, Justitsraad Bertel Bruun’s (* 1767 † 1827) samlede Descendens
Forfatter(e): Hans Rudolf Hiort-Lorentzen
År: 1873
Sider: 15
En gren av slekten Bruun
Undertittel: Genealogiske og personalhistoriske opptegnelser om en gren av familien der for det meste har levet nordenfjells fra midten av det 17de århundrede, med såvidt sikre kilder som kirkebøker, skifteprotokoller, personalhistorie og muntlig overlevering fra nulevende eldste
Forfatter(e): Helga M. Bruun
År: 1930
Utgitt: Bodø
Sider: 72 s.
Glaspusterslektene Bruun og Wenzel
Forfatter(e): Inger Marie Hanssen
År: 1991
Utgitt: Namd.eid
Sider: 122 s.
Anetavler for Tord Pedersen og søsken og Anne Cathrine Bruun og søsken
Forfatter(e): Narve Skaar Pedersen
År: 1993
Utgitt: Forfatteren selv
Sider: Upag.
Familien Bruun
Undertittel: bogbinder og priviligert boghandler i Kristiania Fredrik Jacobsen Bruuns agnatiske descendents
Forfatter(e): Olaus Dons Schmidt
År: 1926
Sider: 104