Callmeyer – CöllnerBaggethunslekten og josefine listeruds slekt
samt nogen opplysninger om slektene Dalager, Riis, Wangensteen, Colding og Anker
Rolf Baggethun
1945
62 s.
Gjengangeren
Nasjonalbiblioteket
Horten bibliotek
Statsraad Colletts Hus og hans Samtid
Erindringer 1814-89
Johanne Vogt
1903
215
Det norske Aktieforlag
Nasjonalbiblioteket
BIBSYS
24/01/2014