Callmeyer – CöllnerBaggethunslekten og josefine listeruds slekt
963
Nasjonalbiblioteket
samt nogen opplysninger om slektene Dalager, Riis, Wangensteen, Colding og Anker
Gjengangeren
1945
62 s.
Rolf Baggethun
Horten bibliotek
Statsraad Colletts Hus og hans Samtid
792
24/01/2014
Nasjonalbiblioteket
Erindringer 1814-89
Det norske Aktieforlag
1903
215
Johanne Vogt
BIBSYS