Callmeyer - Cöllner“Cappelens enke”
Forfatter(e)
Christian Borchsenius
År
1978
Utgitt
Norsk Slektshistorisk Forening
Sider
s. 8-18
“De Hanemænder”. Var Jørgen Claussen Valravn en Ulfeld?
Forfatter(e)
Christian Spangen
År
1950
Utgitt
Norsk Slektshistorisk Forening
Sider
200-204
4 etterslektstavler (slektsforskning)
Forfatter(e)
Ivar Steen-Johnsen
År
1977
Utgitt
Forfatteren selv
Sider
4, 24, 19, 46, 47 s.
Ahasverus de Créqui dit la Roche
Undertittel
-slektshistorie fra Nederlandene og Norge
Forfatter(e)
Carsten Berg Høgenhoff
År
2004
Utgitt
Norsk Slektshistoriske Forening
Sider
s. 22-92
Albero genealogico : (cronache di emigranti)
Undertittel
Con 35 disegni di Edgardo Cattori
Forfatter(e)
Piero Bianconi
År
1985
Utgitt
Armando Dadò
Sider
140 s.
Ancestors of Jimmy and Rosalynn Carter
Forfatter(e)
Jeff Carter
År
2012
Utgitt
Publisher
Sider
225
Baggethunslekten og josefine listeruds slekt
Undertittel
samt nogen opplysninger om slektene Dalager, Riis, Wangensteen, Colding og Anker
Forfatter(e)
Rolf Baggethun
År
1945
Utgitt
Gjengangeren
Sider
62 s.