Christiansen

Skuteviken i Bergen. Litt om slektsforhold i slakternes bydel
Forfatter(e)
Per Seland
År
1984
Utgitt
Norsk Slektshistorisk Forening
Sider
s. 37-57
Slekten Christiansen fra Flensburg
Forfatter(e)
Per Christiansen
År
1974
Utgitt
Eget forlag
Sider
124 s.