Darre

Filtrer etter: BindÅrSiderForfatter(e)
(Reset)
Arvskiftena efter riddarne Agmund Bolt och Jon Darre
Forfatter(e): J. A. Nordström
År: 1952
Utgitt: Norsk slektshistorisk forening
Sider: s. 52-54
Darre-, Schelderup-, Kaarbø-familien i Norge
Undertittel: Et supplement til Darre-familiens slægtregister
Forfatter(e): Fredrik Bing Buck
År: 1881
Utgitt: Kjøbenhavn
Sider: 8
Darre-ætti : Darre, Schelderup, Falch, Munthe, Foss
Forfatter(e): Astrid Foss Skjeldestad
År: 1974
Sider: 64 s.
Darrespor i Alten-Talvik
Forfatter(e): Brynjulf Olander Stuve
År: 1949
Utgitt: Håløygminne
Sider: 3 s.
Den eldre og yngre Darre-slekt
Undertittel: Rekapitualsjon med supplerende kommentarer om nålevende norse middelalderslekter
Forfatter(e): Olaus Schmidt
År: 1956
Utgitt: Norsk slektshistorisk forening
Sider: s. 52-61
Den yngre Darre-slekt : agnatlinjen Darre-Kaarbø
Forfatter(e): Olaus Schmidt
År: 1956
Utgitt: O. Schmidt
Sider: 134 s.
Er Nordlands-slekten Mentzoni(us) en agnatisk gren av den yngre Darre-slekt?
Forfatter(e): Hermann Mentzoni
År: 1984
Utgitt: Norsk Slektshistorisk Forening
Sider: s. 173-176
Har släkten Darre i Bohuslän efterlämnat ättlingar bland lågadeln
Forfatter(e): J. A. Nordström
År: 1940
Utgitt: Norsk Slektshistorisk Forening
Sider: 18-26
Slekten Darre og Morlanda hovedgård
Forfatter(e): Henning Sollied
År: 1950
Utgitt: Norsk Slektshistorisk Forening
Sider: 215-225