Davidsen

Jernverksfolk under elve konger
Undertittel
en slekts- og kulturhistorisk studie omkring slekten Davidsens forfedre ved Bærums Jernverk
Forfatter(e)
Øyvin Davidsen
År
1944
Utgitt
Cammermeyer
Sider
142