Drevja

Drevja : folk og folkeliv, gardar og grannelag
786
Nasjonalbiblioteket
Vefsn historielag ved Reidar Svare
1948
198
Gunnar Holand
BIBSYS