Drevja

Drevja : folk og folkeliv, gardar og grannelag
Gunnar Holand
1948
198
Vefsn historielag ved Reidar Svare
Nasjonalbiblioteket
BIBSYS