Egdar

Valdsbruk og fredløyse i Hjartdal : soga om Egdarætta
Forfatter(e)
Olav Bakken
År
1987
Utgitt
Telemark Mållag
Sider
s. 48 -52