Eidskog

Eidskog bygdebok
1
2265
Gnr. 1-16
Eidskog kommune
1982
624
82-7104-094-4
Jorunn Ingrid Engen
BIBSYS
Eidskog bygdebok
Eidskog bygdebok
2
993
Gnr. 17-33
Eidskog kommune
1985
676
82-7104-142-8
Jorunn Ingrid Engen
BIBSYS
Eidskog bygdebok
Eidskog bygdebok
3
926
Gnr. 34-52
Eidskog kommune
1988
672
82-991677-2-8
Jorunn Ingrid Engen
BIBSYS
Eidskog bygdebok
Eidskog bygdebok
4
968
Gnr. 53-60
Eidskog kommune
1995
755
82-991677-3-6
Jorunn Ingrid Engen
BIBSYS
Eidskog bygdebok
Eidskog bygdebok
5
1323
Nasjonalbiblioteket
Gnr 61-73
Eidskog kommune
1996
632
82-991677-4-4
Jorunn Ingrid Engen
BIBSYS
Eidskog bygdebok
Sagaen om et grensefolk
753
Moscus AS forl.
2000
178 s.
Hans Lindkjølen
Forlagets beskrivelse: Boka vil gi et bilde av folkeliv, kultur og næringsgrunnlag i grensetraktene i Helgeboda, Hovilsrud, Austmarka og Eidskog på 1800-tallet. Framstillingen er preget av en rekke enkeltmenneskers skjebne i en tid som var så annerledes enn vår egen
BIBSYS
Vinger og Eidskog
1069
1965
365 s.
Eyvind Lillevold
BIBSYS