Einset

Fedrane våre : Slektsbok for etterkomarane etter Ole og Gjertru Nilssen
Undertittel
Personregister, korrigering av tekst for Bjørkelofamilien og tilgang til dataprogram
Forfatter(e)
John Einset, Gunnar Øygard
År
2012
Utgitt
Eget forlag
Sider
32