Engvig

Fotograf Engvig 100 år
Undertittel
22.oktober 1875 - 22.oktober 1975
Forfatter(e)
Jan Annathon Engvig
År
1975
Utgitt
Forfatteren selv
Sider
52 s.