SlektsbøkerDagligliv og røtter i Altafjorden
1012
T. Andersen
2006
336 s.
Trygve Andersen
BIBSYS
De danske Majorater
597
En genealogisk Haandbog
1868
VI, 362
Ferdinand Krogh
BIBSYS
De nulevende adelsslægter i Norge
852
Werner
1886
16
Henrik Jørgen Huitfeldt-Kaas
Tromsø bibliotek og byarkiv
Deanuleahki : sogat, historjá
1823
2001
1044 s.
Aage Solbakk og Solveig Vuolab
BIBSYS
Den høiere danske Adel
521
En genealogisk Haandbog
Kjøbenhavn
1866
272
F Krogh
Frederiksberg Kommunes Biblioteker