SlektsbøkerLagmannsætta : Gard Toreson ætta
673
S. Engen
1984
101 s.
Sigleif Engen
Lagmannsætta er tidligere utgitt som del av Forsandboka.
Bergen Off. Bibliotek
Ledd i lenke
Ledd i lenke
754
1983
160 s.
Paul Ansten Jensen
Antikvariat.net
Lexicon over adelige Familier i Danmark, Norge og Hertugdömmene
475
1787
Riksarkivets bibliotek Marieberg-Arninge
Lexicon over adelige Familier i Danmark, Norge og Hertugdømmerne
1
1031
Kongelige danske genealogiske og heraldiske Selskab
1800 ca
348 sider, 63 tavler
Frederiksberg Kommunes Biblioteker
Lexicon over adelige Familier i Danmark Norge og Hertugdømmerne
Lexicon over adelige Familier i Danmark, Norge og Hertugdømmerne
2
2204
det Kongelige danske genealogiske og heraldiske Selskab
1800 ca
362 sider, 65 tavler
Frederiksberg Kommunes Biblioteker
Lexicon over adelige Familier i Danmark Norge og Hertugdømmerne
Lexicon over adelige Familier i Danmark, Norge og Hertugdømmerne : Alphabetisk Tillæg indtil 31. December 1822
868
det Kongelige Danske genealogiske og heraldiske Selskab
1835
Wilhelm von Bentzon
Frederiksberg Kommunes Biblioteker
Lidt mer om biskop Olav av Bergen
737
Norsk slektshistorisk forening
1956
s. 219-240
Eyvin Dahl
NST bind 15
Litt om Kaupangerbygdas eldste historie og slekta fra Jenshagen
941
Kolofon
2007
295 s.
Birger Kirkeby
Deichmanske forlag
Litt om lensmann Jon Pedersen, Hegstad
772
og ein del av etterkomarane hans
Norsk Slektshistorisk Forening
1976
s. 177-186
Konrad Naustvik
Kartet viser Lødingen og ikke Hegstad
NST bind 25
Litt Slektshistorie fra 1300-tallets Oslo
697
Norsk slektshistorisk forening
1956
s. 289-311
A. E. Hedem
NST bind 15