SlektsbøkerPater Laurentius Nicolai Norvegus og hans slekt
749
Norsk Slektshistorisk Forening
1946
167-196
Oluf Kolsrud
NST bind 10
Personer, familier og slekter i eller i tilknytning til Stavanger i perioden 1400-1599
606
A. Kviterud
2002
269 s.
Arne Kvitrud

Omhandler bl.a.: Biskopene og superintendentene, borgermestere, byffogder, bønder og husmenn og div. slekter.
Bergen Off. Bibliotek
Pioner-historie : Minnehaha countys norske pionerers historie fra aar 1866 til 1896
466
Historielagets forlag
1928
492 s.
Iver I. Øyen
Sogndal bibliotek
Plassen Dalan i Manndal – og litt om ætta derifrå
612
Seljord Sogelag
2001
S.29- 36
Artikkel i tidsskriftet «Historie og Kultur»
Telemarksbiblioteket
Prinsprætendenten af Augustenborgs tohundrede og fire og halvtredsindstyve Aner : for saa vidt de kjendes
677
Gyldendal
1864
1 slektstavle
Frederik Barfod

2. utgave
Frederiksberg Kommunes Biblioteker
På jakt etter røtter. b.1
883
1988
Aase Elisabeth Hekneby Andersen
Bind 1 av 2
Hamar bibliotek og Hedmark fylkesbibliotek
På jakt etter røtter. b.2
891
1988
Aase Elisabeth Hekneby Andersen
Bind 2 av 2
Hamar bibliotek og Hedmark fylkesbibliotek