SlektsbøkerSamiske samlinger
10
980
1
Sør-Varanger slekter
Norsk folkemuseum
1971
130 s.
Erik Schytte Blix
BIBSYS
Sandsvær slekter
903
1981
104 s.
Bjørn Piro
Tønsberg og Nøtterøy bibliotek
Sara-slekten fra Stjørdalen
1424
1
1981
360 s.
Agnes Jullum
Siste del av boken er skrevet på engelsk
BIBSYS
Sigrid Nilsdatter’s family : Rollag, Numedal, Norway 1800 : 1900 Rollag, Clay County, Minnesota
1100
1
MLee Productions
2001
178 s.
Maxine Lee Shulstad
BIBSYS
Skipperætten fra Mo : lidt personalhistorie fra Vefsen
725
Nordlands folkeblad
1916
51 s.
Mikal Jakobsen
Rana bibliotek/Nordland
Skjærgårdsfolk i gamle dager
578
Hanna og Thor og deres forfedre på Stussholmen
Kragerø og Skåtøy historielag
2003
s. 46-59
Astrid Hagelund
Finnes i Historieglimt 2003
Telemarksbiblioteket
Skyldfolk gjennom tre århundrer
928
1971
Anna Sønstegaard
Rakkestad bibliotek
Slegten i Vaagefjorden
1862
22/01/2014
Nasjonalbiblioteket
en saga fra Norges sørland
1927
341
Wilhelm Pettersen
Slekt & lokalsamfunn
562
1998
Harald Winge, Aud Mikkelsen Tretvik
Holtålen folkebibliotek
Slekt fra Opstad og Graalum, Tune, Østfold
849
Oslo
1957
11 s.
August Simonsen
Deichmanske bibliotek