Fjotland

Fjotland : lesebok
Forfatter(e)
Johan Jerstad
År
1964
Utgitt
Kvinesdal herad
Sider
429 s.
Fjotland : sogebok
Forfatter(e)
Johan Jerstad
År
1949
Sider
576 s.
Gards- og ættesoge : Fjotland
Forfatter(e)
Johan Jerstad og Tor Veggeland
År
1979
Sider
740 s.