Folkestad

Den gamle Folkestadætti ned til Myllarguten
Forfatter(e)
Gregar O. Nordbø
År
1924
Utgitt
Historielaget for Telemark og Grenland
Sider
s. 48-54